TAROM doet een beroep op de Air Code voor het incident dat gebeurde op vlucht RO 374, vanuit de richting Brussel!

0 560

TAROM doet een beroep op de Luchtwet van Roemenië, die het incident veroorzaakt door de passagier op de vlucht TAROM RO 374 Brussel-Otopeni als een strafbaar feit classificeert.

Na het passeren van de veiligheidscontrole op de luchthaven van Brussel vertoonde de passagier verbaal agressief gedrag en een ongepaste houding, een situatie die volgens de vluchtprocedures de laatste waarschuwing (Final Warning) van de TAROM-cockpitbemanning opleverde.

Bovendien overwoog de commandant, voor de veiligheid van de passagiers, samen met de bemanning om te landen op luchthavens dichtbij de vliegroute, anders dan de bestemming.

Van deze optie werd afgezien omdat er perioden waren van gedragsstabiliteit en kalmte die de passagier toonde na ontvangst van de waarschuwingen. Na de landing escaleerde de houding van de passagier, waarna de bemanning om steun vroeg bij zowel het TAROM-beveiligingsteam als de grenspolitie.

Met de komst van de politievertegenwoordigers nam de passagier zijn toevlucht tot een extreem gebaar van zelfverminking en trok zich terug in de passagierscabine van de Business Class. Voor de bescherming van de passagiers werd ervoor gezorgd dat zij via de achterdeur van het vliegtuig en de isolatie van de incidentlocatie van boord gingen, om ruimte te maken, inclusief het medische team, om gespecialiseerde hulp te bieden aan de passagier, die nu opgenomen in het ziekenhuis voor herstel.

Gedurende de hele vlucht, maar ook op het moment van landen en ontschepen, was de veiligheid van de passagiers de prioriteit van het TAROM-team.

Op dit moment evalueert de Nationale Luchtvervoersmaatschappij TAROM SA het starten van een gerechtelijke procedure tegen de passagier, om deze manifestaties te ontmoedigen, maar ook om de veroorzaakte schade te verhalen. Volgens de luchtwet van Roemenië vallen de handelingen van de passagier onder strafbare feiten, waarop gevangenisstraf staat.

"We hopen dat de relevante autoriteiten zichzelf ook op de hoogte hebben gesteld en dat de nodige maatregelen zullen worden genomen, zodat passagiers of personeel van welke vervoerder dan ook, ongeacht het type, niet langer aan dergelijke situaties zullen worden blootgesteld", verklaart de algemeen directeur van TAROM, Costin Iordache.

We herinneren u eraan dat een passagier, die met TAROM van Brussel naar Boekarest vloog, tijdens de vlucht recalcitrant werd, een mes tevoorschijn haalde en vervolgens zijn aderen doorsneed. Het was bekend dat de man sinds 2010 psychische aandoeningen had. Hij werd meerdere keren opgenomen in de psychiatrie en had meerdere zelfmoordpogingen.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.