Wanneer valt Pasen 2024? Kijk wanneer orthodox en katholiek Pasen in 2024 valt!

Kijk wanneer Pasen 2024 valt! Pasen is een feestdag waarvan de datum variabel is en waarvan andere feestdagen afhankelijk zijn, zoals Pinksteren. Er wordt rekening gehouden met twee natuurverschijnselen om de exacte datum van de paasvakantie te berekenen.

De manier waarop de dag waarop Pasen valt wordt vastgesteld, werd in het jaar 325 vastgesteld binnen de Oecumenische Synode van Nicea. De datum van Pasen wordt beïnvloed door twee belangrijke natuurverschijnselen: de lente-equinox, die plaatsvindt op 21 maart, en de volle maan. Omdat de volle maan varieert, varieert ook de datum van Pasen. Maar ook in de vierde eeuw werd vastgesteld dat Paasdag altijd zondag moest zijn.

Wanneer valt Pasen?

Orthodox Pasen en Katholiek Pasen hebben meestal verschillende data omdat de twee kerken verschillende kalenders gebruiken voor de berekening. Het katholieke Pascha wordt berekend volgens de Gregoriaanse kalender. Orthodox Pasen wordt berekend volgens de Juliaanse kalender. Zelden valt het feest van Pasen (orthodox en katholiek) op dezelfde dag. De volgende datum waarop de twee feestdagen samenvallen, is 20 april 2025.

En aangezien we nog een paar dagen hebben en we het jaar 2023 in gaan, ben je benieuwd wanneer Pasen 2023 valt? Volgens de orthodoxe kalender Pasen 2024 wordt gevierd op 5 mei. Om verwarring te voorkomen, is Pasen het feest van de opstanding van de Heer.

Dankzij de rekenformule kon worden bepaald wanneer Pasen valt in de volgende jaren: 2025 – 20 april; 2026 – 12 april; 2027 – 2 mei; 2028 – 16 april; 2029 – 8 april; 2030 – 28 april.