De digitale groenverklaring in de EU - alles wat u erover moet weten

0 2.159

Vandaag, 17 maart, De Europese Commissie heeft de invoering van een groen elektronisch certificaat voorgesteld om veilig vrij verkeer binnen de EU te vergemakkelijken tijdens de COVID-19-pandemie.

Het groene elektronische certificaat is het bewijs dat de houder is ingeënt tegen COVID-19, een negatieve SARS-CoV-2-virustest heeft ondergaan of is genezen van COVID-19. Certificaten zullen gratis beschikbaar zijn, in digitaal formaat of op papier, en zullen een QR-code bevatten om hun veiligheid en authenticiteit te garanderen.

De Commissie zal een portaal opzetten om ervoor te zorgen dat alle certificaten in de hele EU kunnen worden gecontroleerd en zal de lidstaten ondersteunen bij de technische implementatie van certificaten. Het is nog steeds aan de lidstaten om te beslissen welke volksgezondheidsbeperkingen voor passagiers kunnen worden opgeheven, maar zij zullen deze vrijstellingen op dezelfde manier moeten toepassen op passagiers met een groen elektronisch certificaat.

De belangrijkste elementen van de verordening die de Commissie vandaag voorstelt, zijn de volgende:

De digitale groenverklaring faciliteert vrij verkeer

Betaalbare en veilige referenties voor alle EU-burgers!
✅ Het groene elektronische certificaat zal betrekking hebben op drie soorten certificaten: vaccinatie certificaten, SARS-CoV-2 testcertificaten (door RT-PCR of snelle antigeentesten) en certificaten voor mensen die zijn genezen van COVID-19.

Certificaten worden in digitale of papieren vorm uitgegeven. Beiden hebben een QR-code die de nodige essentiële informatie zal bevatten, evenals een digitale handtekening die de authenticiteit van het certificaat bevestigt.

🌐 De Commissie zal een portaal opzetten en de lidstaten ondersteunen bij het ontwikkelen van software die autoriteiten kunnen gebruiken om alle handtekeningen op certificaten in de hele EU te verifiëren. De persoonsgegevens van de houders van certificaten worden niet doorgegeven aan het portaal en worden niet bewaard door de lidstaat die de verificatie uitvoert.

Certificaten zullen gratis beschikbaar zijn, zowel in de officiële taal of talen van de lidstaat van afgifte als in het Engels.

De digitale groenverklaring in de praktijk

Non-discriminatie!

Alle burgers - of ze nu zijn ingeënt of niet - moeten een groen elektronisch certificaat ontvangen wanneer ze in de EU reizen. Om discriminatie van mensen die niet zijn gevaccineerd te voorkomen, stelt de Commissie voor om niet alleen een interoperabel vaccinatiecertificaat te creëren, maar ook testcertificaten voor COVID-19 en certificaten voor mensen die zijn genezen van COVID-19.

Hetzelfde recht voor reizigers met een groen elektronisch certificaat - als ze een vaccinatiebewijs accepteren om bepaalde volksgezondheidsbeperkingen zoals testen of quarantaine op te heffen, moeten de lidstaten onder dezelfde voorwaarden de afgegeven vaccinatiecertificaten accepteren. groene elektronische certificaten.

Deze verplichting zou beperkt blijven tot vaccins die een vergunning hebben gekregen om in de EU op de markt te worden gebracht, maar de lidstaten kunnen besluiten andere vaccins te aanvaarden.

Kennisgeving van andere maatregelen - als een lidstaat blijft eisen dat houders van een groen elektronisch certificaat in quarantaine worden geplaatst of een test afleggen, moet die lidstaat de Commissie en alle andere lidstaten op de hoogte stellen en zijn besluit om dergelijke maatregelen te nemen beargumenteren.

Alleen essentiële informatie en persoonlijke gegevens beveiligd!

Digitaal groenboekcertificaat

Certificaten zullen een beperkte set informatie bevatten, zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, relevante informatie over vaccins/testen/genezen en een unieke certificaatidentificatie. Deze gegevens kunnen alleen worden geverifieerd om de echtheid en geldigheid van de certificaten te bevestigen en te verifiëren.

Groene elektronische certificaten zullen geldig zijn in alle EU-lidstaten, en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland zullen ze kunnen gebruiken. Groene elektronische certificaten moeten worden afgegeven aan EU-burgers en hun gezinsleden, ongeacht hun nationaliteit. Deze certificaten moeten ook worden afgegeven aan onderdanen van derde landen die in de EU wonen en aan bezoekers die het recht hebben om naar andere lidstaten te reizen.Het systeem van groene elektronische certificaten is een tijdelijke maatregel.

Deze maatregel wordt opgeschort zodra de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een einde verklaart aan de internationale noodsituatie op gezondheidsgebied veroorzaakt door COVID-19.

Volgende stappen:

Om voor het begin van de zomer klaar te zijn, moet dit voorstel snel door het Europees Parlement en de Raad worden aangenomen.

Tegelijkertijd moeten de lidstaten het vertrouwde kader en de in het e-gezondheidsnetwerk overeengekomen technische normen implementeren om de tijdige implementatie van groene elektronische certificaten, hun interoperabiliteit en volledige naleving van de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Het streven is dat de technische werkzaamheden en het voorstel in de komende maanden worden afgerond.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.