De Europese Commissie ontmoedigt algemene reisverboden en sluiting van grenzen in de EU

0 1.621

Uit angst voor de nieuwe coronavirusstammen hebben de autoriteiten in verschillende EU-landen extreme maatregelen aangekondigd in de hoop de verspreiding ervan te beperken.Angela Merkel heeft aangekondigd dat Duitsland is van plan internationale vluchten te blokkeren en niet-essentiële reizen verbieden. Zweden verbiedt toegang vanuit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Denemarken.

In dit verband ontmoedigt de Europese Commissie algemene reisverboden en het sluiten van grenzen in de EU. De Europese uitvoerende macht stelt dat "niet-essentiële reizen sterk moeten worden ontmoedigd, maar ook om sluiting van grenzen of algemene reisverboden te voorkomen en om de goede werking van de interne markt en toeleveringsketens te waarborgen", aldus een persbericht van Digi24.

De Europese Commissie ontmoedigt niet-essentiële reizen

Gezien de nieuwe varianten van het coronavirus en het grote aantal nieuwe besmettingen in veel lidstaten, is het noodzakelijk om niet-essentiële reizen sterk te ontmoedigen. Maar om het sluiten van grenzen of algemene reisverboden te voorkomen en om de goede werking van de interne markt en toeleveringsketens te waarborgen. 

Daarom zijn verdere specifieke acties nodig om te zorgen voor een gecoördineerde aanpak van maatregelen om het vrije verkeer binnen de EU te beperken', aldus de verklaring.

De Commissie stelt verdere coördinatie voor op twee gebieden waarop de lidstaten al hebben afgesproken om samen te werken:

  • een update van de overeengekomen kleurcode voor het markeren van risicogebieden;
  • strengere maatregelen voor reizigers uit risicogebieden.

Een algemene kleurcode-update

Naast de bestaande kleuren - groen, oranje, rood en grijs - stelt de Commissie voor om de kleur "donkerrood" toe te voegen om gebieden aan te duiden waar het virus op een zeer hoog niveau circuleert. Deze kleur zou van toepassing zijn op een gebied waar het 14-daagse meldingspercentage meer dan 500 per 100 inwoners bedraagt.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zal bijgewerkte versies van de kaart blijven publiceren op basis van door de lidstaten verstrekte gegevens.

Strengere maatregelen voor reizigers in risicogebieden

Overeenkomstig de mededeling van de Commissie van 19 januari, waarin de maatregelen worden uiteengezet die nodig zijn om een ​​derde golf te voorkomen, stelt de Europese Commissie voor om alle niet-essentiële verplaatsingen ernstig te ontmoedigen totdat de epidemiologische situatie aanzienlijk verbetert.

Dit geldt met name voor reizen van en naar de "donkerrode" gebieden. Daarbij moeten de lidstaten zorgen voor samenhang met de maatregelen die zij toepassen voor reizen binnen hun grondgebied.

De lidstaten moeten eisen dat passagiers die uit een "donkerrood" gebied komen:

  • doe een test voor aankomst;
  • onderworpen zijn aan de quarantaine die wordt aanbevolen door het Gezondheidsbeveiligingscomité en die momenteel door verschillende lidstaten wordt toegepast.

Opgemerkt moet worden dat de lidstaten na een vergadering unaniem akkoord zijn gegaan met een aanbeveling van de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor het gebruik van snelle antigeentests en de wederzijdse erkenning van COVID-19-testresultaten op het volledige grondgebied van de EU.

Het onderhoud van essentiële ritten en de toeleveringsketen worden aangemoedigd

De lidstaten moeten er ook naar streven verstoring van essentiële reizen te voorkomen, met name door de vervoersstromen in overeenstemming te houden met het "groene corridors"-systeem en door verstoringen van de toeleveringsketen te voorkomen.

Vanwege het verhoogde risico moeten essentiële passagiers - zoals medisch personeel of personen die reizen om dwingende familiale of zakelijke redenen - die terugkeren uit "donkerrode" gebieden ook worden getest en in quarantaine worden geplaatst, op voorwaarde dat dit geen onevenredige impact heeft op de prestaties van hun essentiële functie of behoeften.

Naast de updates die de Commissie vandaag heeft voorgesteld over reizen binnen de EU, heeft de Commissie ook een voorstel aangenomen om de aanbeveling van de Raad over reizen binnen de EU vanuit niet-EU-landen bij te werken", maar dat is een ander verhaal.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.