Zweden verbiedt toegang vanuit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Denemarken

0 1.829

Alle personen (behalve Zweedse staatsburgers) die vanuit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Denemarken naar Zweden reizen, zijn tot 14 februari 2021 verboden.


De maatregel geldt ook voor personen op doorreis (de lijst met uitzonderingen vindt u hieronder). Roemeense burgers die uit ANDERE staten komen, hebben geen beperkingen om Zweden binnen te komen.

Alle vreemdelingen die in het Verenigd Koninkrijk aankomen en vallen in een van de categorieën die zijn vrijgesteld van de maatregel die de toegang tot Zweden beperkt, met uitzondering van vervoerspersoneel, moeten een negatieve test op SARS-CoV-2-virusinfectie ondergaan, uitgevoerd met maximaal 72 uur voor aankomst in Zweden.

Alle onnodige toegang tot het grondgebied van Zweden is opgeschort voor onderdanen van niet-lidstaten van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Zwitserse Bondsstaat.

De maatregel is geldig tot 31 maart 2021 en omvat geen groep van 7 derde landen. Details van de staten en categorieën van vrijgestelde personen zijn te vinden in het volgende: PAGINA.

Personen die uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Brazilië komen, vrijgesteld van inreisbeperkingen, worden dringend verzocht om ten minste zeven dagen thuis/verblijfplaats te blijven, contact met andere personen te vermijden en zich onmiddellijk bij aankomst in Zweden te laten testen, met de test herhaald na vijf dagen. Alle personen in de woning moeten in eenzame opsluiting blijven in afwachting van het antwoord op de test. 

Uitzonderingen op het inreisverbod voor mensen die uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Denemarken komen:

  • Buitenlanders, inclusief Roemeense staatsburgers, kunnen Zweden binnenkomen als ze zijn geregistreerd als inwoners van Zweden. Een bewijs van verblijf kan worden verkregen met een uittreksel uit het Zweedse bevolkingsregister of met een verblijfsvergunning.
  • Beroepschauffeurs die goederen vervoeren, evenals andere categorieën personeel in de transportsector.
  • Personen die werkzaam zijn in, of worden uitgenodigd door, internationale organisaties die in die organisatie moeten functioneren.
  • Vanaf 16 januari 2021 zijn ook personen die een kind begeleiden dat reist naar ouders die in Zweden of op het eiland Bornholm wonen, vrijgesteld.
  • Medisch vervoer
  • Diplomatieke koeriers

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.