TAROM gaat naar de uitvoeringsfase van de maatregel voor de herstructurering van het personeel

0 593

TAROM zal vanaf 30 juli 2021 de fase van de uitvoeringsfase van de maatregel voor de herstructurering van het personeel uitvoeren, een actie die in februari van dit jaar werd gelanceerd en die een essentieel onderdeel is van het herstelplan van TAROM.

Als onderdeel van de herstructureringsmaatregel van het personeel werd een nieuw organigram ontwikkeld en goedgekeurd dat overeenkomt met het huidige en geschatte activiteitenvolume voor de komende jaren, dat is ontworpen om de kosten te verlagen en een efficiënte verdeling van de activiteiten op bedrijfsniveau te waarborgen. Deze maatregel heeft gevolgen voor een aantal van 241 posten in de huidige structuur.

Het is dus noodzakelijk om de maatregel inzake collectief ontslag te starten, in overeenstemming met de wettelijke procedures, in de nabije toekomst planningsoverleg met de sociale partners gepland. Werknemers die onder het collectief ontslag vallen, worden gescheiden op basis van transparante, eerlijke criteria, gecommuniceerd aan alle betrokkenen, en hun evaluaties worden georganiseerd met externe leveranciers.

Evenzo zal TAROM alle door de geldende regelgeving vereiste maatregelen nemen om de impact van het programma voor collectief ontslag tot een minimum te beperken, en zal er een nieuw programma van vrijwillig vertrek worden gelanceerd. Er zullen ook interne prijsvragen zijn om de beschikbare vacatures in te vullen, die volgens de geldende procedures aan alle geïnteresseerden zullen worden bekendgemaakt.

We herinneren u eraan dat de maatregel voor de herstructurering van het personeel deel uitmaakt van een complex maatregelenplan dat is opgesteld om het bedrijf te herstellen. Dit plan is op 28 mei 2021 bij de Europese Commissie aangemeld om staatssteun voor herstructurering te verkrijgen.

De felle commerciële concurrentie op het gebied van luchtvaart vereist dat we een hoog niveau van veiligheid en dienstverlening aan passagiers handhaven. In dit verband bedankt TAROM al zijn medewerkers en waardeert het de professionaliteit en toewijding die ze hebben getoond, vooral de laatste tijd, een periode die buitengewoon moeilijk is gebleken voor de hele wereldwijde luchtvaartindustrie.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.