Reisvoorwaarden in Portugal: negatieve COVID-19 PCR-test ook voor Roemenië

1 2.053

Het is verordend Noodtoestand op het gehele nationale grondgebied (volgens Besluit nr. 21-A / 2021) tot Maart 16 2021, uur 23:59.

Beperkingen op de toegang tot het nationale grondgebied van Portugal.

Effectief vanaf 00:00 op 02 maart 2021 en tot 23:59 op 16 maart 2021:

I. Behalve voor kinderen tot 2 jaar, Passagiers van onderstaande vluchten moeten bij het instappen bewijzen dat ze hebben gepresteerd met: tot 72 uur voordat u aan boord gaat van een moleculaire test (RT-PCR-type) om SARS-CoV-2-infectie te detecteren, die negatief is, zonder welke zij niet aan boord van het vliegtuig kunnen komen. 

deze geautoriseerd luchtverkeer van en naar het vasteland van Portugal van alle vluchten:

 • van en naar de lidstaten van de Europese Unie en van de met Schengen geassocieerde staten (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland)alleen essentiële reizen van en naar de volgende staten worden aanbevolen:

U kunt tussen Roemenië en Portugal vliegen

 1. Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, ROEMENIË, Zweden, Spanje;
 2. Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland (staten met meer dan 500 gevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen); Passagiers in deze landen moeten 14 dagen in eenzame opsluiting doorbrengen bij aankomst thuis, thuis of op een door de gezondheidsautoriteiten aangewezen plaats. Passagiers die reizen voor essentiële reizen en van wie het verblijf op het nationale grondgebied, zoals blijkt uit het retourticket, niet langer duurt dan 48 uur, zijn vrijgesteld van de maatregel van isolatie en zijn verplicht hun reizen te beperken tot die welke essentieel zijn voor het doel waarvoor ze zijn aangekomen in Portugal.
 • van en naar speciale administratieve staten en regio's, in overeenstemming met Aanbevelingen (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 betreffende luchtverbindingen met Portugal en opgenomen in de volgende lijst: Australië, China ***, Republiek Korea, RAS Hong Kong ***, RAS Macao ***, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Thailand (***onder voorbehoud van bevestiging van het wederkerigheidsbeginsel), evenals de binnenkomst in Portugal van onderdanen die in deze staten/regio's wonen wanneer ze alleen op doorreis of internationaal vervoer zijn geweest op luchthavens in andere dan de vermelde landen. 
 • van en naar landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie of die geen met het Schengengebied geassocieerde staten zijn, uitsluitend voor essentiële reizen.

Reizen wordt als essentieel beschouwd in de zin van Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020, met latere toevoegingen en wijzigingen, die bedoeld zijn om de doorreis, inreis in of uitreis uit Portugal mogelijk te maken van:

 • burgers van de Europese Unie, burgers van met Schengen geassocieerde staten en hun gezinsleden in overeenstemming met Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de EU-Raad, evenals onderdanen van derde landen die legaal in een van de EU-lidstaten verblijven ;
 • onderdanen van derde landen die reizen voor zaken, studie, gezinshereniging, gezondheids- of humanitaire redenen.

Alle commerciële of privévluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Brazilië zijn opgeschort.

 1. Portugese onderdanen of burgers van de Europese Unie of met Schengen geassocieerde staten, onderdanen van derde landen die in Portugal wonen en hun gezinsleden, evenals in Portugal geaccrediteerde diplomaten, die aankomen uit landen waar het verplicht is om een Moleculaire PCR-test met negatief resultaat voor SARS-CoV-2-virusinfectie en die aan boord gaan zonder deze test, zullen worden geïnstrueerd om de noodzakelijke test uit te voeren bij aankomst in Portugal, op de luchthaven, op eigen kosten, en mogen de luchthaven niet verlaten totdat het resultaat is verkregen, aangezien dit als een overtreding wordt beschouwd. Onderdanen van derde landen die niet in Portugal wonen en die zonder test aan boord gaan, wordt de toegang tot hun nationale grondgebied geweigerd.
 2. Buitenlanders die niet in Portugal wonen en die een binnenlandse luchthaven aandoen, moeten wachten op aansluitende vluchten binnen de luchthaven.
 3. Alle commerciële of privévluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Brazilië worden hierbij opgeschort. met bestemming of vertrek vanaf Portugese luchthavens of luchthavens. Deze opschorting laat humanitaire vluchten met het oog op:
 1. Repatriëring van Portugese burgers, burgers van de Europese Unie en burgers van met Schengen geassocieerde staten en hun gezinsleden, in overeenstemming met Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29.04.2004, evenals onderdanen van derde landen in het bezit van een verblijfsvergunning in Portugal.
 2. Repatriëring van vreemdelingen naar het vasteland van Portugal.

De onder a) bedoelde passagiers moeten cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • aantonen dat ze binnen 72 uur voorafgaand aan het instappen een moleculaire test (RT-PCR-type) hebben uitgevoerd om een ​​SARS-CoV-2-infectie op te sporen, die negatief is, behalve voor kinderen tot 2 jaar.
 • na het betreden van het nationale grondgebied om gedurende 14 dagen in profylactische isolatie te gaan, thuis of op een andere door de gezondheidsautoriteiten bepaalde locatie, of te wachten op de aansluitende vlucht naar die landen op een locatie binnen de luchthaven.
 • De verplichte controle van de lichaamstemperatuur door middel van infraroodthermometers van alle passagiers die op het nationale grondgebied aankomen, wordt gehandhaafd. De relevante lichaamstemperatuur is gelijk aan of hoger dan 38o C. Dus elke passagier wiens temperatuur gelijk is aan of hoger is dan 38o C, zal onmiddellijk worden doorverwezen naar de medische voorzieningen die actief zijn op de nationale luchthavens, om de temperatuurmeting te herhalen en indien nodig een moleculaire test uit te voeren.   
 • Voor toegang tot de Azoren en Madeira-archipels vereisen autoriteiten moleculaire testen (PCR-type) voor SARS-CoV-2-infectie (details hieronder).
 • Het verbod op het van boord gaan van passagiers en bemanningsleden op cruiseschepen in nationale havens blijft gehandhaafd, met uitzondering van Portugese onderdanen en ingezetenen van Portugal. 

OVER LAND: Herinvoering van controle aan land- en riviergrenzen

 • De controle wordt opnieuw ingevoerd aan de interne Portugese, land- en riviergrenzen, in overeenstemming met art. 6 / par.6 van Wet 23/2007 van 4 juli, met latere wijzigingen, en van artikelnr. 28 van de Schengengrenscode, goedgekeurd bij Verordening (EU 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad) van 9 maart 2016, zoals later gewijzigd.
 • Onverminderd de samenwerking tussen de veiligheidstroepen en -diensten, is het de verantwoordelijkheid van de Dienst Vreemdelingenzaken en Grenzen om deze grenscontrolemaatregelen uit te voeren en de Republikeinse Nationale Garde om controles uit te voeren bij erkende controleposten.
 • Wegverkeer aan de landbinnengrens is verboden, ongeacht het type voertuig, met uitzondering van internationaal goederenvervoer, het vervoer van grensarbeiders en het vervoer van ambulances, het lossen van voertuigen en de hulpverlening.
 • Het treinverkeer tussen Portugal en Spanje ligt stil, behalve voor vracht.
 • Het vervoer over de rivier tussen Portugal en Spanje is opgeschort.
 • De beperkingen van de voorgaande punten laten onverlet:
 • Het recht van binnenkomst van Portugese onderdanen en houders van verblijfsvergunningen in Portugal;
 • Het recht van vertrek van personen die in andere staten wonen.

Voor toepassing van niet-ingezeten vreemdelingen gelden onderstaande uitzonderingen:

 • Reizen om professionele of gelijkwaardige activiteiten uit te voeren, naar behoren gedocumenteerd, uitgevoerd in internationale activiteiten.
 • Reizen met het doel het vasteland te verlaten door Portugese onderdanen die in andere staten wonen;
 • Reizen, bij wijze van uitzondering, met het oog op gezinshereniging van echtgenoten en gezinsleden tot in de eerste graad;
 • Reizen per vliegtuig, vaartuig of voertuigen van de staat of de strijdkrachten;
 • Vracht- en koeriersreizen;
 • Reizen voor humanitaire of dringende medische doeleinden, evenals voor toegang tot gezondheidsfaciliteiten, onder de voorwaarden van bilaterale overeenkomsten over het verstrekken van gezondheidszorg;
 • Technische weegschalen voor niet-commerciële doeleinden;
 • Reizen met het oog op internationaal goederenvervoer, a vervoer van grensarbeiders en seizoenarbeiders, met een naar behoren bewezen arbeidsovereenkomst, van het verplaatsen van ambulancevoertuigen, vrijgave en hulpverlening;
 • De bewegingen van de houders van de soevereine lichamen, wanneer zij in de uitoefening van hun functie zijn;
 • Reis naar de autonome regio's van de Azoren en Madeira.

De volgende zijn toegestane grensdoorlaatposten:

 • elke dag van de week:
  • Valença-Viana do Castelo, afslag naar Ponte Tuy-Valença-verbinding IP 1-A 3, in Valença;
  • Vila Verde da Raia-Chaves, afrit van A 52, verbinding met A 24, km 0, bij de rotonde;
  • Quintanilha-Bragança, afslag Ponte Internacional IP 4 / E 82, afslag Quintanilha of nabij het CCPA-hoofdkantoor op N 218-1 Quintanilha;
  • Vilar Formoso-Guarda nabij de grens, Largo da Fronteira, nabij CCPA, N 16 / E 80, link 620 Fuentes de oronoro, Spanje, inclusief toegang via TIR Car Park, via vrachtwagens, N 16, Vilar Formoso;
  • Caia-Elvas, afrit van A 6, km 158, verbinding Caia-Elvas nabij het toeristische punt, Elvas;
  • Vila Verde de Ficalho-Beja nabij de grens, verbinding A 495 Rosal de la Frontera naar IP 8, Serpa;
  • Castro Marim-Praça da Fronteira, km 131 al A 22, Guadiana-Castro Marim International Bridge.
 • op weekdagen, tussen 6.00 en 20.00 uur:
  • Marvão-Portalegre, grenslijn, Marvão, N 521 verbinding met Valencia de Alcântara bij IC 13 Marvão;
 • op werkdagen tussen 06.00-9.00 en 17.00-21.00:
  • Monção, Avenida da Galiza, km 15.300, EN 101;
  • Melgaço, Lugar do Peso, km 19,800, EN 202;
  • Montalegre, Sendim - Montalegre, grenslijn km 0, EN 103-9
 • op werkdagen tussen 7.00-9.00 en 17.00-19.00:
  • Miranda do Douro, km 86.990, EN 218;
  • Termas de Monfortinho-Castelo Branco, afslag N 239 met N 240 bij Termas de Monfortinho;
  • Mourão, S. Leonardo grensovergang, km 7, EN 256 -1;
  • Barrancos, EN 258, km 105.5, die aansluit op HU -91
 • alleen op woensdag en zaterdag, tussen 10.00-12.00:
  • Rio de Onor, grensovergang Rua da Costa, landelijke weg
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.