Piloten Air France dreigen met staking op 11 januari 2018

Volgens de website air-journal.fr willen de 3 grote vakbonden van piloten in Frankrijk - SNPL, SPAF en Alter - een gezamenlijke staking organiseren en de piloten van Air France vragen om op 11 januari 2018 te stoppen met werken.

0 294

Een staking heeft ook een heel belangrijke oorzaak. In het onderhavige geval is volgens dezelfde publicatie air-journal.fr de oorzaak gerelateerd aan een incident op de internationale luchthaven Parijs Orly.Staking op 11 januari 2018

Het management van Air France zou hem onder druk hebben gezet en een vliegtuigcommandant hebben geland omdat hij weigerde te vliegen met een "verslechterde bemanning".

Volgens het communiqué van de National Air Pilots Union op 4 januari 2018 bellen alle pilotenvakbonden de Grieken op 11 januari, precies over een week.

Ze protesteren tegen het management van Air France, dat twijfels heeft bij het vermogen van de commandant om een ​​hoog niveau van veiligheid aan boord van het vliegtuig te handhaven. Bovendien is de betreffende commandant van boord gegaan en tegen zijn wil vervangen.

Deze commandant, bekend om zijn professionele kwaliteiten en door iedereen gerespecteerd, weigerde om veiligheidsredenen om vanaf Orly te vliegen met een gedegradeerde bemanningssamenstelling, die niet volledig voldoet aan de geldende voorschriften en het luchtvaarthandboek.

Bovendien werden volgens SNPL tijdens de voorbereiding van deze vlucht de leden van dezelfde bemanning bedreigd met bestuurlijke gevolgen van hun management om hen over te halen de vlucht uit te voeren, ondanks de risico's die aan de vlucht verbonden waren.

De National Pilots Union beschuldigt het management van Air France van het schenden van de bepalingen van de Air Transport Code en de Civil Aviation Code met betrekking tot de prerogatieven van commandanten, allemaal ten koste van de vliegveiligheid.

Piloten van Air France, of enig ander bedrijf, kunnen het niet accepteren om hun beroep uit te oefenen onder druk van een management dat de kwestie van winstgevendheid ver boven de veiligheid van passagiers, bemanningsleden en vliegtuigen stelt.

De drie vakbonden stellen de compagnie echter in staat met een bevredigend antwoord te komen op het niet naleven van de prerogatieven van de commandant.

Het antwoord van Air France

In een verklaring gestuurd naar Reuters, Air France zegt voortdurend toe te zien op de samenstelling van de bemanningen in overeenstemming met de bedieningshandleiding die is goedgekeurd door het directoraat-generaal van de burgerluchtvaart (DGAC).

"In het geval van de AF7480 op 2 januari wilde de gezagvoerder niet in deze omstandigheden vliegen, hoewel de bemanning volledig conform was en gereguleerd was zoals in de handleiding staat", zegt Air France. "Om te voorkomen dat de hete vlucht moest worden geannuleerd, werd hij vervangen door een andere kapitein."

De directie van Air France zegt ter beschikking te staan ​​van de pilotenvakbonden om vragen te beantwoorden en deze situatie op te helderen.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.