De regering heeft de waarschuwing in Roemenië met nog eens 30 dagen verlengd. De bepalingen van Regeringsbesluit 668 betreffende commerciële vluchten!

1 1.171

Vanaf 16 augustus 2020 wordt de waarschuwingsstatus met nog eens 30 dagen verlengd. De alarmtoestand duurt in Roemenië nog eens 30 dagen zonder aanvullende beperkende maatregelen en, afhankelijk van de evolutie van de epidemiologische situatie, zal deze alarmtoestand worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden voor zover dit mogelijk is. Het besluit is genomen bij Regeringsbesluit 668 van 14 augustus 2020.

De bepalingen van Regeringsbesluit 668 betreffende commerciële vluchten!

1. Opschorting van vluchten door luchtvaartexploitanten van en naar landen die niet onder de quarantaine-/isolatieuitzondering vallen

Volgens bijlage 3, artikel 4, onder de voorwaarden kunst. 5 par. (3) verlicht. d) van wet nr. 55/2020, zoals later gewijzigd, worden de volgende maatregelen vastgesteld:

1. Opschorting van vluchten uitgevoerd door marktdeelnemers in de luchtvaart van en naar landen die niet onder de door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid vastgestelde quarantaine/isolatie-uitzondering vallen en door het Nationaal Comité voor Noodsituaties zijn goedgekeurd en van deze landen naar Roemenië voor alle luchthavens in Roemenië, volgens kunst. 37 van Wet nr. 55/2020, met latere wijzigingen, worden goedgekeurd bij besluit van het Nationaal Comité voor Noodsituaties.

2. De volgende categorieën vluchten zijn vrijgesteld van de bepalingen van punt 1:

a) uitgevoerd met staatsvliegtuigen;

b) vracht en/of post;

c) humanitaire of medische nooddiensten;

d) voor opsporing en redding of interventie in noodsituaties, op verzoek van een overheidsinstantie in Roemenië;

e) met het oog op het vervoer van de technische interventieteams, op verzoek van de in Roemenië gevestigde marktdeelnemers;

f) niet-commerciële technische landingen;

g) positionering van vliegtuigen, zonder commerciële veerbootlading;

h) technisch, om werkzaamheden aan luchtvaartuigen uit te voeren;

i) uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die beschikken over een exploitatievergunning in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie, door chartervluchten, voor het vervoer van seizoensarbeiders of voor de repatriëring van buitenlanders uit Roemenië naar andere staten, met goedkeuring van de Roemeense burgerluchtvaartautoriteit en de bevoegde autoriteit van het land van bestemming;

j) uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen met een exploitatievergunning in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie, door chartervluchten van andere staten naar Roemenië, voor de repatriëring van Roemeense burgers, met de goedkeuring van de Roemeense burgerluchtvaartautoriteit, op basis van de toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

k) uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die een vergunning hebben om te opereren in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie, door chartervluchten, voor het vervoer van werknemers in de vervoerssector als bedoeld in bijlage nr. 3 bij de mededeling over de invoering van groene rijstroken in het kader van de richtsnoeren inzake maatregelen voor grensbeheer ter bescherming van de gezondheid en ter waarborging van de beschikbaarheid van essentiële goederen en diensten - C (2020) 1.897 van 23 maart 2020 van Roemenië naar andere staten en van andere staten naar Roemenië , met goedkeuring van de Roemeense Burgerluchtvaartautoriteit, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de bevoegde autoriteit van de staat van bestemming.

Meer informatie is te vinden via de link in de Staatscourant: Besluit nr. 668/2020 betreffende de verlenging van de alarmtoestand op het Roemeense grondgebied vanaf 16 augustus 2020, evenals de vaststelling van de maatregelen die tijdens die periode worden toegepast om de gevolgen van de COVID-19-pandemie te voorkomen en te bestrijden.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.