Lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod binnen de Europese Unie

3 455

Dankzij effectieve Europese luchtveiligheidsnormen is het Europese luchtruim een ​​van de veiligste ter wereld. Hoewel Europeese Unie en de lidstaten samenwerken met de relevante luchtvaartveiligheidsautoriteiten in andere landen om de veiligheidsnormen over de hele wereld te verbeteren, zijn er nog steeds enkele luchtvaartmaatschappijen die vluchten blijven uitvoeren onder voorwaarden die voldoen aan de minimale veiligheidseisen.

Hoofdkantoor van de Europese Commissie

Om de luchtveiligheid in Europa verder te verbeteren, de Europese Commissieheeft in overleg met de bevoegde luchtvaartbeveiligingsautoriteiten van de lidstaten besloten luchtvaartmaatschappijen die niet aan de veiligheidsnormen voldoen, op het grondgebied van de Gemeenschap een exploitatieverbod op te leggen.

10 juli 2013, de Europese Commissie voor de eenentwintigste keer bijgewerkt de Europese lijst van luchtvaartmaatschappijen die onderworpen zijn aan een verbod of exploitatiebeperking in de Europese Unie, bekend als de "EU Aviation Safety List". Na de verbetering van de veiligheidssituatie in de Filippijnen, Philippine Airlines het is de eerste luchtvaartmaatschappij in dit land die weer toegang krijgt tot het Europese luchtruim. Hetzelfde geldt voor de Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Conviasa, die in 2012 werd verboden. Er is ook vooruitgang geboekt in Libië, maar de Libische autoriteiten zijn overeengekomen dat Libische luchtvaartmaatschappijen geen vluchten mogen uitvoeren in Europa totdat ze volledig opnieuw zijn gecertificeerd in Libië.

Commissaris Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie verantwoordelijk voor vervoer, zei:

"De EU Aviation Safety Checklist is ontworpen om de Europese ruimte en haar burgers te beschermen, maar kan ook dienen als een wake-up call voor landen en luchtvaartmaatschappijen waarvan de luchtvaartveiligheidssituatie te wensen overlaat. We hebben vandaag onze wens bevestigd om landen en luchtvaartmaatschappijen van de lijst te verwijderen als ze blijk geven van een echte inzet en het vermogen om internationale veiligheidsnormen op een duurzame manier te implementeren. Naast de Filippijnen, Venezuela en Mauritanië hebben ook andere Afrikaanse landen goede tekenen van vooruitgang in deze richting laten zien."

Gezien het verbeterde toezicht op de veiligheid van de luchtvaart door de bevoegde autoriteiten van de Filipijnen en de capaciteit van de luchtvaartmaatschappij Philippine Airlines om te zorgen voor effectieve naleving van de relevante luchtvaartveiligheidsvoorschriften en na een veiligheidsbeoordelingsbezoek ter plaatse in juni vorig jaar, werd besloten het verbod op deze geregistreerde luchtvaartmaatschappij in de Filippijnen op te heffen. Het verbod blijft van kracht voor alle andere luchtvaartmaatschappijen die in de Filippijnen zijn geregistreerd.

Conviasa, een in Venezuela geregistreerde luchtvaartmaatschappij, werd ook van de EU-luchtvaartveiligheidslijst geschrapt na de succesvolle oplossing van ernstige veiligheidstekortkomingen die in april 2012 leidden tot dit verbod op EU-luchtruimoperaties. Deze verbeteringen werden bevestigd tijdens overleg met de Commissie en de European Aviation Safety Agency (EASA), evenals door recente audits door Spanje en het European Aviation Safety Agency. Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) in Venezuela.

Mauritanië werd in december 2012 het eerste land dat volledig van de EU-luchtvaartveiligheidslijst werd geschrapt, een lijst die sinds 2010 van kracht is. Verbeteringen die tot dit besluit hebben geleid, werden ter plaatse gecontroleerd tijdens een veiligheidsbeoordelingsbezoek door de Commissie in april 2013.

Daarnaast is er overleg geweest met de Libische burgerluchtvaartautoriteiten. Het Comité heeft vooruitgang geboekt in deze richting, maar de Libische burgerluchtvaartautoriteiten zijn overeengekomen de vrijwillige beperkingen die van toepassing zijn op alle gevestigde Libische luchtvaartmaatschappijen te handhaven. Deze vrijwillige beperking sluit Libische luchtvaartmaatschappijen uit om naar de EU te vliegen totdat ze volledig opnieuw zijn gecertificeerd in overeenstemming met internationale veiligheidsnormen. De tenuitvoerlegging van deze maatregelen zal nauwlettend worden gevolgd door de Commissie en het Europees Comité voor de veiligheid van de luchtvaart.

De Commissie prees ook de bevredigende vooruitgang die in Sudan en Mozambique is geboekt. De Commissie erkende de inspanningen van de veiligheidsautoriteiten van de Democratische Republiek Congo, Indonesië, Kazachstan, Libië, Mauritanië, Mozambique, de Filippijnen, Rusland en Soedan om hun burgerluchtvaartsysteem te hervormen en de veiligheid te verbeteren om er ten slotte voor te zorgen dat de effectieve toepassing van internationale veiligheidsnormen. De Commissie blijft deze hervormingen actief ondersteunen en bijstaan, in samenwerking met de ICAO (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)), EU-lidstaten en EASA.

Verdere updates van de EU-luchtvaartveiligheidslijst zijn aangebracht na de verwijdering van de lijst van verouderde luchtvaartmaatschappijen en de toevoeging van nieuwe die onlangs zijn opgericht in een aantal verboden landen: Democratische Republiek Congo, Indonesië, Kirgizië, Mozambique, Soedan en de Filippijnen.

Eindelijk, Bijlage B van de EU-lijst voor luchtveiligheid (met luchtvaartmaatschappijen die in de EU mogen opereren maar onderhevig zijn aan strikte beperkingen en voorwaarden) is gewijzigd om de vernieuwing van de Air Madagascar-vloot (machtiging om een ​​extra vliegtuig te gebruiken) en de Kazachstan Air Astana-vloot (voormalig Fokker-vliegtuig ). die niet meer in gebruik zijn, zijn uit de bijlage verwijderd).

Het besluit van de Commissie was gebaseerd op het unanieme advies van het Europees Comité voor de veiligheid van de luchtvaart, dat werd bijgewoond door veiligheidsdeskundigen uit elk van de 28 lidstaten, alsook uit Noorwegen, IJsland, Zwitserland en EASA.

Bijgewerkte versie van de EU-luchtvaartveiligheidslijst omvat alle luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn in 20 landen, voor een totaal van 278 luchtvaartmaatschappijen die volledig verbannen zijn uit het EU-luchtruim: Afghanistan, Angola, Benin, Republiek Congo, Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Gabon (met uitzondering van drie luchtvaartmaatschappijen vliegen met bepaalde beperkingen en onder bepaalde voorwaarden), Indonesië (behalve voor vijf luchtvaartmaatschappijen), Kazachstan (behalve voor één luchtvaartmaatschappij die met bepaalde beperkingen en onder bepaalde voorwaarden vliegt), Kirgizië, Liberia, Mozambique, Filippijnen (met uitzondering van één luchtvaartmaatschappij), Sierra Leone, Sao Tomé en Principe, Soedan, Swaziland en Zambia. De lijst bevat ook twee individuele luchtvaartmaatschappijen: Blue Wing Airlines of Suriname en Meridian Airways of Ghana, voor in totaal 280 luchtvaartmaatschappijen.

Daarnaast staan ​​er tien luchtvaartmaatschappijen op de lijst die aan exploitatiebeperkingen zijn onderworpen en daarom onder strikte voorwaarden in de EU mogen opereren: Air Astana uit Kazachstan, Afrijet, Gabon Airlines şi SN2AG uit Gabon, Air Koryo uit de Democratische Volksrepubliek Korea, Airlift International uit Ghana, Comoren Air Service van de Comoren, Iran Air uit Iran, TAAG Angolan Airlines uit Angola en Air Madagascar uit Madagaskar.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.