Lijst van landen met epidemiologisch risico is bijgewerkt door Roemenië (14 januari 2022)

0 4.666

Het Nationaal Comité voor Noodsituaties keurde Besluit nr. 4 van 14 januari 2022 actualisering van de lijst van landen/gebieden met een hoog epidemiologisch risico:

Opgemerkt moet worden dat het ECDC de indices alleen voor de landen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte heeft bijgewerkt. Voor de andere derde landen blijven de incidentiecijfers van de vorige week behouden. De nieuwe lijst gaat in op 16 januari 2022, om 00:00 uur!

LET OP: Vanaf 20 december 2021 kan iedereen die wil passagiers naar Roemenië moeten PLF Roemenië voltooien! Let ook op de nieuwe regels voor het binnenkomen van Roemenië.

Onderstaande blijven van kracht!

Art.1 - De quarantainemaatregel is ingesteld voor personen die in Roemenië aankomen uit landen/gebieden met epidemiologisch risico, evenals voor directe contacten van personen waarvan is bevestigd dat ze een SARS-CoV-2-virusinfectie hebben, met een duur van:

 1. 10 dagen voor niet-gevaccineerde of niet-gevaccineerde personen tussen de 11e en 180e dag na de datum van bevestiging voor SARS-CoV-2-virusinfectie;
 • 5 dagen voor gevaccineerde personen en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds de voltooiing van het vaccinatieschema, evenals voor personen bij wie is bevestigd voor SARS-CoV-2-virusinfectie tussen de 11e en 180e dag voorafgaand aan de datum van binnenkomst in het land of contact met de besmette persoon.

Art.2 - (1) Het criterium op basis waarvan de landen/gebieden worden ingedeeld in epidemiologische risicogebieden wordt weergegeven door de cumulatieve incidentie van nieuwe ziektegevallen in de afgelopen 14 dagen in vergelijking met 1.000 inwoners.

 • Op basis van het in par. (1), het National Institute of Public Health, op basis van de indicatoren gepubliceerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), werkt wekelijks bij en stelt aan het Nationaal Comité voor noodsituaties de goedkeuring voor van de classificatie van landen/gebieden in epidemiologische risicogebieden.
 • De classificatie van landen/gebieden in epidemiologische risicogebieden is als volgt gebaseerd op de cumulatieve incidentie na 14 dagen:
 • Groene zone - wanneer de cumulatieve incidentie van nieuwe ziektegevallen gedurende de laatste 14 dagen per 1.000 inwoners kleiner is dan of gelijk is aan 1,5;
 • gele zone - waarbij de cumulatieve incidentie van nieuwe gevallen in de laatste 14 dagen per 1.000 inwoners tussen 1,5 en 3 ligt;
 • Rode zone - wanneer de cumulatieve incidentie van nieuwe gevallen in de laatste 14 dagen per 1.000 inwoners groter is dan of gelijk is aan 3.
 • De classificatie voorzien in par. (3) worden goedgekeurd bij besluit van het Nationaal Comité voor noodsituaties en worden gepubliceerd in het staatsblad van Roemenië en op de website www.insp.gov.ro.

Art.3 - Zij zijn vrijgesteld van de quarantainemaatregel voorzien in art. 1 personen die aankomen op het grondgebied van Roemenië uit de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat, als volgt :

 1. mensen die uit staten in het gebied komen verde of geel şi tonen bewijs van vaccinatie, bewijs van infectie met SARS-CoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land en waarvoor ten minste 10 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot de datum van binnenkomst in het land of bewijs van negatief RT-PCR-tests voor COVID-19 die uiterlijk 72 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied binnenkomen (voor degenen die met eigen middelen reizen);
 2. personen die uit staten binnen het gebied komen rood şi tonen bewijs van vaccinatie, bewijs van bevestiging voor SARS-CoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land en waarvoor ten minste 10 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot de datum van binnenkomst in het land;
 3. kinderen jonger dan 12 jaar of ouder;
 4. kinderen ouder dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar, ongeacht het risicogebied van het land, als ze negatief testen op een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie, uitgevoerd maximaal 72 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied binnenkomen (voor degenen die met hun eigen middelen reizen);
 5. niet-gevaccineerde personen of personen bij wie de infectie met het SARS-CoV-2-virus in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land niet is bevestigd, die vanuit de rode zone aankomen en gedurende een periode van minder dan 3 dagen op het nationale grondgebied blijven ( 72 uur) als het een negatieve RT-PCR-test voor SARSCoV-2-virusinfectie vertoont, niet meer dan 72 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied betreden (voor degenen die met eigen middelen reizen). Als de personen het nationale grondgebied niet binnen 3 dagen (72 uur) verlaten, met de informatie van het directoraat volksgezondheid van de provincie waarin ze wonen of waar ze het adres hebben laten aangeven bij de ingang van het land, zullen ze in quarantaine worden geplaatst voor een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de vierde dag na de binnenkomst op het Roemeense grondgebied;
 • personen op doorreis, indien zij Roemenië binnen 24 uur na binnenkomst in het land verlaten;
 • grensarbeiders die Roemenië binnenkomen vanuit Hongarije of Bulgarije, evenals Roemeense burgers die in dienst zijn van marktdeelnemers uit de genoemde landen, die bij binnenkomst in het land de contractuele betrekkingen met de respectieve marktdeelnemers bewijzen;
 • leerlingen/studenten, Roemeense staatsburgers of staatsburgers met woon- of verblijfplaats buiten Roemenië, die cursussen volgen van sommige onderwijsinstellingen in Roemenië of in het buitenland, dagelijks naar hen pendelen en bewijsstukken overleggen;
 • leden van sportdelegaties, evenals artiesten en hun personeel die niet zijn ingeënt of die niet zijn bevestigd voor SARS-CoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voordat ze het land binnenkomen, die vanuit de rode zone aankomen om deel te nemen bij sportwedstrijden, respectievelijk culturele, artistieke of amusementsevenementen die op het nationale grondgebied worden georganiseerd, als ze een negatief resultaat laten zien van een RT-PCR-test voor SARSCoV-2-infectie die niet later dan 72 uur voor het instappen is uitgevoerd (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of toegang tot het nationale grondgebied (voor degenen die met eigen middelen reizen) en alleen deelnemen aan activiteiten binnen de wedstrijden of, in voorkomend geval, de genoemde evenementen;
 • bestuurders van voertuigen met een maximaal toegestane capaciteit van meer dan 2,4 ton voor het vervoer van goederen;
 • personen die zijn overgedragen aan de Roemeense autoriteiten op basis van overnameovereenkomsten, teruggestuurd in een versnelde procedure;
 • leden van diplomatieke missies, consulaire posten, andere in Boekarest geaccrediteerde diplomatieke missies en houders van diplomatieke paspoorten, op basis van wederkerigheid, met diplomatiek personeel gelijkgesteld personeel, leden van het Roemeense diplomatieke en consulaire korps en houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, niet-gevaccineerd of niet zijn bevestigd voor SARS-CoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voordat ze het land binnenkomen, aankomen uit de rode zone en een negatieve RT-PCR-test voor SARS-CoV2-virusinfectie vertonen, uitgevoerd tot 72 dagen voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied binnenkomen (voor degenen die met hun eigen middelen reizen);
 • scholieren/studenten, Roemeense staatsburgers of burgers met woonplaats of verblijfplaats buiten Roemenië die toelatingsexamens moeten afleggen of hun studie moeten afronden of die hun studie beginnen in onderwijseenheden/instellingen op het grondgebied van het land of reizen voor activiteiten die verband houden met het starten, organiseren , deelname aan of voltooiing van studies, evenals hun reisgenoten als ze minderjarig zijn, als ze een negatieve RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-infectie vertonen, uitgevoerd niet later dan 72 uur voor het instappen (voor degenen die reizen met het openbaar vervoer ) of binnenkomst op het nationale grondgebied (voor degenen die op eigen gelegenheid reizen) en bewijsstukken overleggen;
 • vliegtuigpiloten en hun navigatiepersoneel, evenals locomotiefbestuurders en spoorwegpersoneel;
 • bestuurders met meer dan 9 stoelen op de stoelen, inclusief de bestuurdersstoel, die voor passagiersvervoer zorgen, als ze een bewijs van vaccinatie met een volledig schema overleggen en waarvoor 10 dagen zijn verstreken sinds de voltooiing ervan of een bewijs van bevestiging van een SARSCoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land of vertoont het negatieve resultaat van een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-infectie die niet later dan 72 uur vóór binnenkomst op het nationale grondgebied is uitgevoerd, en de reis wordt alleen uitgevoerd voor professionele doeleinden;
 • navigatiepersoneel dat van binnenvaartschepen gaat, evenals aan boord van passagiers- en medische evacuatieschepen en helikopters, evenals aan boord van degenen die actief zijn in de exclusieve economische zone van Roemenië, onder Roemeense of buitenlandse vlag, maar onder leiding van een Roemeense exploitant, in een Roemeense haven, mits de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen COVID-19 verzekerd zijn;
 • Roemeense zeevarenden die repatriëren met welk vervoermiddel dan ook en die bemanningsleden uitwisselen aan boord van schepen in Roemeense havens, ongeacht de vlag die ze voeren, bij het binnenkomen van het land, evenals bij het in- en uitstappen van het schip;
 • technisch personeel werkzaam op vaste en mobiele olie- en gaswinningsplatforms in de exclusieve economische zone van Roemenië.

Art.4 - Zij zijn vrijgesteld van de quarantainemaatregel voorzien in art. 1 personen die aankomen op het grondgebied van Roemenië uit derde landen, ongeacht hun indeling in het epidemiologische risicogebied, als volgt:

 1. mensen die aankomen uit derde landen, ongeacht hun indeling in het epidemiologische risicogebied en tonen bewijs van vaccinatie of bevestiging van SARS-CoV-2-infectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land en waarvoor ten minste 10 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot de datum van binnenkomst in het land, vergezeld van een negatief testresultaat RT-PCR voor COVID-19 uitgevoerd ten hoogste 48 uur voor het instappen (voor degenen die reizen met het openbaar vervoer) of het land binnenkomen (voor degenen die met eigen middelen reizen).
 2. kinderen jonger dan 12 jaar of ouder;
 3. kinderen ouder dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar, als ze negatief testen op een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie, niet meer dan 48 uur voor het instappen uitgevoerd (voor degenen die reizen met het openbaar vervoer) of binnenkomst op het nationale grondgebied (voor degenen die op eigen gelegenheid reizen);
 4. niet-gevaccineerde personen of personen bij wie de infectie met het SARS-CoV-2-virus in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land niet is bevestigd, die minder dan 3 dagen (72 uur) op het nationale grondgebied verblijven als het resultaat negatief is een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie, niet meer dan 48 uur vóór het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied betreden (voor degenen die alleen reizen)). Als de personen het nationale grondgebied niet binnen 3 dagen (72 uur) verlaten, met de informatie van het directoraat volksgezondheid van de provincie waarin ze wonen of waar ze het adres hebben laten aangeven bij de ingang van het land, worden ze in quarantaine geplaatst voor een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de vierde dag na de binnenkomst op het Roemeense grondgebied;
 5. personen op doorreis, indien zij Roemenië binnen 24 uur na binnenkomst in het land verlaten;
 • grensarbeiders die Roemenië binnenkomen vanuit Servië, Oekraïne of de Republiek Moldavië, evenals Roemeense burgers die in dienst zijn van marktdeelnemers uit de genoemde landen, die bij binnenkomst in het land de contractuele betrekkingen met de respectieve marktdeelnemers bewijzen;
 • leerlingen/studenten, Roemeense staatsburgers of staatsburgers met woonplaats of verblijfplaats buiten Roemenië, die cursussen volgen van sommige onderwijsinstellingen in Roemenië of in het buitenland, dagelijks naar hen pendelen en bewijsstukken overleggen;
 • leden van sportdelegaties, evenals hun artiesten en medewerkers die niet zijn ingeënt of niet zijn bevestigd
 • voor SARS-CoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voordat u het land binnenkomt, aankomen voor deelname aan sportwedstrijden, respectievelijk culturele, artistieke of amusementsevenementen, georganiseerd op het nationale grondgebied, als het negatieve resultaat van een RT-PCR blijkt test op SARS-CoV-2-infectie die uiterlijk 48 uur vóór het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied binnenkomen (voor degenen die alleen reizen) wordt uitgevoerd en alleen deelneemt aan activiteiten in het kader van wedstrijden of, in voorkomend geval eventueel de genoemde gebeurtenissen;
 • bestuurders van voertuigen met een maximaal toegestane capaciteit van meer dan 2,4 ton voor het vervoer van goederen;
 • personen die zijn overgedragen aan de Roemeense autoriteiten op basis van overnameovereenkomsten, teruggestuurd in een versnelde procedure;
 • leden van diplomatieke missies, consulaire posten, andere in Boekarest geaccrediteerde diplomatieke missies en houders van diplomatieke paspoorten, op basis van wederkerigheid, met diplomatiek personeel gelijkgesteld personeel, leden van het Roemeense diplomatieke en consulaire korps en houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, niet-gevaccineerd of niet zijn bevestigd voor SARS-CoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land, aankomst uit derde landen, ongeacht hun opname in het risicogebied en met een negatieve RT-PCR-test voor virusinfectie SARS- CoV-2 niet meer dan 48 uur vóór het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied betreden (voor degenen die met eigen middelen reizen);
 • scholieren/studenten, Roemeense staatsburgers of burgers die buiten Roemenië woon- of verblijfplaats hebben, die toelatingsexamens moeten afleggen of hun studie moeten voltooien of die hun studie beginnen in onderwijseenheden/instellingen in het land of reizen voor activiteiten die verband houden met het begin, de organisatie, deelname aan of voltooiing van studies, evenals hun metgezellen als ze minderjarig zijn, als ze een negatieve RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-infectie vertonen, niet meer dan 48 uur vóór het instappen (voor reizigers met het openbaar vervoer) of het binnenkomen in het nationale grondgebied (voor degenen die op eigen gelegenheid reizen) en bewijsstukken overleggen;
 • medewerkers van het nationale defensie-, openbare orde- en nationale veiligheidssysteem die terugkeren naar Roemenië van activiteiten die in hun professionele belang in het buitenland zijn uitgevoerd en die zijn gevaccineerd of bevestigd zijn voor SARS-CoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voordat ze het land binnenkomen het land;
 • vliegtuigpiloten en hun navigatiepersoneel, evenals locomotiefbestuurders en spoorwegpersoneel;
 • bestuurders met meer dan 9 stoelen, inclusief de bestuurdersstoel, die mensen vervoeren als ze volgens het volledige schema zijn ingeënt en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds hun voltooiing of bewijs van bevestiging voor SARS-CoV-infectie -2 in de afgelopen 180 dagen voordat u het land binnenkomt of het negatieve resultaat vertoont van een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-infectie die niet later dan 48 uur voor het betreden van het nationale grondgebied is uitgevoerd, en de reis alleen voor professionele doeleinden wordt gemaakt;
 • navigatiepersoneel dat van binnenvaartschepen gaat, evenals aan boord van passagiers- en medische evacuatieschepen en helikopters, evenals aan boord van degenen die actief zijn in de exclusieve economische zone van Roemenië, onder Roemeense of buitenlandse vlag, maar onder leiding van een Roemeense exploitant, in een Roemeense haven, mits de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen COVID-19 verzekerd zijn;
 • Roemeense zeevarenden die repatriëren met welk vervoermiddel dan ook en die bemanningsleden uitwisselen aan boord van schepen in Roemeense havens, ongeacht de vlag die ze voeren, bij het binnenkomen van het land, evenals bij het in- en uitstappen van het schip;
 • technisch personeel werkzaam op vaste en mobiele olie- en gaswinningsplatforms in de exclusieve economische zone van Roemenië.

Art.5 - 1. Het bewijs van de toediening van het vaccin, met inbegrip van de datum waarop het volledige vaccinatieschema is voltooid, dat vereist is voor de toepassing van de uitzonderingen waarin dit besluit voorziet, wordt geleverd door EU digitaal certificaat op COVID-19, of in het geval van natuurlijke personen van wier autoriteiten geen digitale certificaten van de Europese Unie voor COVID-19 of documenten die verenigbaar zijn met die certificaten afgeven, wordt het bewijs geleverd door middel van een document, op papier of in elektronische vorm, waaruit de vaccinatie blijkt , gepresenteerd in de taal van het land waar het vaccin is toegediend en in het Engels.

 • Het bewijs van besmetting met het SARS-CoV-2-virus, dat vereist is om de in dit besluit voorziene uitzonderingen toe te passen, wordt geleverd door EU digitaal certificaat over COVID, of in het geval van natuurlijke personen van wier autoriteiten geen digitale certificaten van de Europese Unie over COVID-19 of documenten die verenigbaar zijn met die certificaten afgeven, wordt het bewijs geleverd door middel van een document, op papier of in elektronisch formaat waaruit het positieve blijkt resultaat van de RT-PCR-test, gepresenteerd in de taal van het land waar het vaccin is toegediend en in het Engels.
 • Het bewijs van het testen op SARS-CoV-2-virusinfectie, dat vereist is om de in dit besluit voorziene uitzonderingen toe te passen, wordt geleverd door EU digitaal certificaat over COVID, of in het geval van natuurlijke personen uit landen waarvan de autoriteiten geen digitale certificaten van de Europese Unie voor COVID-19 of documenten die verenigbaar zijn met die certificaten afgeven, wordt het bewijs geleverd door middel van een document, op papier of in elektronisch formaat waaruit blijkt dat de negatief resultaat een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie, uitgevoerd niet meer dan 48/72 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied betreden (voor degenen die met eigen middelen reizen) en gepresenteerd in de taal van het land waar de test is afgenomen en in het Engels.

Art.6 - (1) Voor speciale situaties met betrekking tot deelname aan familiegebeurtenissen in verband met geboorte, huwelijk of overlijden, reizen voor medische interventies / behandelingen in gevallen die geen uitstel ondersteunen, zoals oncologische aandoeningen, chronisch nierfalen in het hemodialyseprogramma, zonder beperking bij deze, uitwisseling van identiteitsdocumenten, vertrek uit het land, presentatie in het vaccinatiecentrum volgens het schema voor vaccinatie, enz., kan de tijdelijke opschorting van de quarantainemaatregel worden geanalyseerd op basis van ondersteunende documenten.

 • De analyse van de situaties in par. (1) wordt uitgevoerd op het niveau van de provinciale centra voor de coördinatie en het beheer van de interventie en kan, in de gevallen die als gerechtvaardigd worden beschouwd, worden onderworpen aan de tijdelijke opschorting van de quarantainemaatregel, bij individueel besluit, uitgevaardigd door het directoraat Volksgezondheid .
 • Het schorsingsbesluit vermeldt het tijdsbestek waarvoor het moet worden toegepast en de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe SARS-CoV-2-coronavirus te voorkomen.
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.