Hongarije sluit eind oktober zijn grenzen. Doorvoer is toegestaan ​​zonder beperkingen!

0 22.042

Op 1 oktober 2020 heeft de regering van Hongarije besloten om de inreisbeperkingen in die staat, die vanaf 1 september 2020 van toepassing zijn, voor een periode van één maand te handhaven.Hongarije sluit zijn grenzen in oktober

In dit verband, Buitenlanders mogen Hongarije NIET binnenkomen voor toeristische doeleinden, behalve in situaties waarvoor een afwijking geldt:

 • voor deelname aan een administratieve of gerechtelijke procedure, door overlegging van een document dat is afgegeven door een rechtbank of instelling;
 • voor het uitoefenen van een bedrijf of andere beroepsactiviteit, gerechtvaardigd door een uitnodiging van centrale, lokale of autonome overheidsinstanties;
 • indien de aanwezigheid in Hongarije om medische redenen gerechtvaardigd is, door overlegging van een medische brief of ander medisch attest;
 • voor deelname aan examens van leerlingen en studenten, indien de onderwijsinstelling dit bevestigt door middel van een getuigschrift;
 • Er kunnen ook vrijstellingen worden verleend aan werknemers die werkzaam zijn in het goederenvervoer wanneer het binnenkomen van het land bestemd is om naar de standplaats te reizen (vertrek van het vervoer) of naar het land terug te keren na voltooiing van het goederenvervoer, gecertificeerd door de werkgever ;
 • voor deelname aan ceremonies van naaste familieleden (huwelijk, overlijden, doop);
 • voor de zorg voor familieleden, volgens artikel V van het Hongaarse burgerlijk wetboek;
 • voor deelname aan internationale evenementen op het gebied van sport, cultuur of religie;
 • om andere gerechtvaardigde redenen.

Het verzoek om een ​​afwijking zal worden gericht aan de bevoegde lokale politie, afhankelijk van het punt van binnenkomst op het Hongaarse grondgebied. In het geval van mensen die met het vliegtuig aankomen op de luchthaven van Boedapest, is de bevoegde politie die van Sector XVIII Boedapest. Verzoeken om afwijking worden uitsluitend langs elektronische weg in het Hongaars of Engels verzonden naar het adres https://ugyintezes.police.hu/en/home.

Aanvragen kunnen door de politie worden afgewezen als:

 • er zijn twijfels over het echte doel om Hongarije binnen te komen;
 • er epidemiologische, openbare veiligheids- of nationale veiligheidsrisico's zijn aan de kant van de persoon die Hongarije wil binnenkomen.

De documenten op basis waarvan de afwijking gerechtvaardigd was, moeten op de datum van binnenkomst in het land in origineel worden ingediend bij de Hongaarse grensautoriteiten.

Voorzieningen voor economische en zakenreizen

Vanaf 5 september 2020 - volgens art. 10 / B par. (1) van het regeringsbesluit nr. 408 van 2020 (VIII. 30.), mogen buitenlanders Hongarije zonder beperkingen binnenkomen met het oog op het uitvoeren van commerciële of economische activiteiten als ze dit bij binnenkomst certificeren.

In dit verband zullen zakenmensen ondersteunende documenten overleggen die het doel van de reis rechtvaardigen. Reizen kan vele vormen aannemen (handelsbesprekingen, deelname aan een tentoonstelling, aankoop van grondstoffen, enz.), dus de entiteit in wiens belang de invoer moet plaatsvinden, moet in een document (getekend namens het bedrijf) verklaren dat de binnenkomst zal plaatsvinden voor commerciële of economische doeleinden, onder vermelding van de specifieke reden.

Tegelijkertijd stelt de MFA dat de Hongaarse autoriteiten toegang tot Hongarije mogen verlenen voor een periode van maximaal 24 uur aan burgers van aangrenzende staten met Hongarije, binnen een straal van maximaal 30 kilometer van de grens. Ze zijn verplicht binnen een straal van 30 km te blijven en moeten het grondgebied van Hongarije binnen maximaal 24 uur verlaten.

Hongaarse staatsburgers die in het grensgebied wonen binnen een afstand van 30 km en terugkeren uit buurlanden mogen zonder beperkingen binnenkomen als hun verblijf in het buitenland niet langer duurt dan 24 uur en als ze niet binnen een straal van 30 km van de grens zijn vertrokken. grens op het grondgebied van de buurstaat.

Roemeense seizoenarbeiders mogen ook Hongaars grondgebied betreden, op voorwaarde dat de Hongaarse werkgever een elektronisch formulier met hun identificatiegegevens indient bij de Hongaarse politie. De grensdoorlaatposten voor dit doel zullen worden ingesteld door de Hongaarse politieleiding.

Uitzonderingen en voorzorgsmaatregelen voor vervoer

COVID-19-test is NIET vereist voor transit door Hongarije.

Met betrekking tot doorvoer hebben de Hongaarse autoriteiten verklaard dat dit is toegestaan ​​onder de volgende voorwaarden:

 • de duur van de doorvoer mag niet langer zijn dan 24 uur;
 • mensen die geen symptomen vertonen die specifiek zijn voor een COVID-19-infectie;
 • personen op doorreis moeten een document overleggen waaruit het doel van de reis en het land van bestemming ondubbelzinnig blijkt, respectievelijk om toegang te krijgen tot het grondgebied van de buurstaat Hongarije, dat zich op de doorreisroute naar het land van bestemming bevindt.

De doorvoer zal alleen plaatsvinden op de routes die zijn aangewezen en gepubliceerd op Hongaarse politiewebsite, waarbij expliciet de stop-/rustplaatsen worden aangegeven.

De volgende grensdoorlaatposten zijn open voor de doorreis van Roemeense staatsburgers:

 • BORS II - NAGYKEREKI, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel;
 • PETEA - CSENGERSIMA, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
 • URZICENI - VÁLLAJ, bestemd voor internationale mensenhandel (doorvoer);
 • VALEA LUI MIHAI - NYÍRÁBRÁNY, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
 • BORŞ - ÁRTÁND, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
 • VERSING - GYULA, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
 • TURNU - BATONYA, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
 • NĂDLAC (NAGYLAK) - MAKO, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
 • NĂDLAC 2 (snelweg) - CSANÁDPALOTA, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
 • CURTICI - LOKOSHAZA - bestemd voor het spoorverkeer van personen en goederen;
 • SALONTA - MÉHKERÉK, bestemd voor het treinverkeer.
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.