Nieuwe reisregels in Duitsland: digitaal vaccinatiebewijs, 270 dagen geldig!

1 875

Op aanbeveling van de Europese Commissie hebben de Duitse autoriteiten besloten de geldigheid van vaccinatiecertificaten te verkorten tot 270 dagen. Een dergelijke aanbeveling is gedaan om de reismaatregelen in de nasleep van de COVID-19-pandemie te coördineren en het reisproces minder ingewikkeld te maken.Volgens deze voorgestelde regel moeten personen die in Duitsland aankomen een geldig bewijs overleggen dat ze de laatste dosis vaccin (van een vaccinatieschema met twee doses) in de afgelopen 270 dagen hebben gekregen om te worden vrijgesteld van aanvullende maatregelen voor binnenkomst, zoals testen vereiste en quarantaine.

Er wordt aangenomen dat mensen die meer dan 270 dagen geleden zijn gevaccineerd, als niet-gevaccineerd worden beschouwd wanneer ze in Duitsland aankomen als ze de boosterdosis nog niet hebben gekregen. Naast deze wijziging heeft Duitsland ook de geldigheidsduur van invorderingscertificaten verkort.

Volgens de Duitse instantie die verantwoordelijk is voor ziektepreventie en -bestrijding, het Robert Koch Institute (RKI), zijn herstelcertificaten nu slechts geldig voor een periode van 90 dagen. Voorheen waren herstelcertificaten 180 dagen geldig.

Personen die naar Duitsland reizen, moeten op het moment van binnenkomst op het federale grondgebied documenten overleggen die de vaccinatie tegen COVID-19, de genezing van COVID-19 of het negatieve resultaat van een test op COVID-19 aantonen, ongeacht de wijze van gebruikt vervoer (lucht, land, zee) en het gebied van waaruit de reis begint. Kinderen onder de 6 jaar zijn vrijgesteld van deze verplichting.

  • Bewijs van vaccinatie moet voldoen aan de criteria die zijn opgesteld door het Paul Ehrlich Instituut in samenwerking met het Robert Koch Instituut voor het type vaccin, het aantal benodigde doses voor elk type vaccin, boosterdoses die nodig zijn voor volledige bescherming, afhankelijk van het type vaccin dat wordt toegediend, en de tijdsbestek tussen doses. Details zijn hier te vinden: www.pei.de/impstoffe/covid-19.
  • Bewijs van eerdere infectie met het SARS-CoV-2-virus en bijgevolg moet het geneesmiddel voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld door het Robert Koch Institute voor het type laboratoriumtest om de ziekte te bevestigen, de tijd die is verstreken sinds de datum van de test of het bewijs van quarantaine en de maximale toegestane tijd vanaf de testdatum tot de reisdatum. Details zijn hier te vinden: www.rki.de/covid-19/genesenennachweis.
  • Bewijs van negatieve test wordt uitgevoerd door een negatieve test voor SARS-CoV-2-virusinfectie te presenteren.

PCR-, PoC-NAAT-type tests of tests uitgevoerd met andere methoden voor nucleïnezuuramplificatie, waarvan de geldigheid niet langer is dan 48 uur, worden geaccepteerd. Lokale autoriteiten kunnen bij aankomst in Duitsland een nieuwe PCR-test aanvragen.

Bovenstaande documenten kunnen in gedrukte of elektronische vorm worden ingediend en moeten in een van de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans zijn.

BELANGRIJK! Vanaf 23.01.2022, om 00.00 uur, zijn Roemeense burgers die vanuit Roemenië naar Duitsland reizen, verplicht om online het bewijs van vaccinatie, test of genezing te registreren, voordat ze het federale grondgebied betreden, op het portaal www.einreiseanmeldung.de.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.