De nieuwe voorwaarden voor binnenkomst en doorreis naar Oostenrijk, geldig vanaf 19 december 2020

1 5.326

Vanaf 19.12.2020 worden mensen die naar Oostenrijk reizen voor een periode van 10 dagen in quarantaine geplaatst thuis (of op een geschikte locatie waarvan de kosten moeten worden gedragen door het persoonsgebonden budget), onmiddellijk na het betreden van Oostenrijks grondgebied.Ten minste 5 dagen na binnenkomst in Oostenrijk zijn testen toegestaan ​​en in geval van een negatief resultaat van een biologisch-moleculaire test voor SARS-CoV-2 of een antigeentest, wordt de quarantaine die gedurende de 10 dagen is ingesteld, opgeschort. Iedereen die Oostenrijk binnenkomt, moet deze dragen quarantaineaangifteformulier voltooid.

Als er geen bewijs van verblijf of veilig bewijs van geschikte accommodatie kan worden overlegd, is de toegang tot Oostenrijk verboden.Dit regime is ook van toepassing op toeristen.

Uitzonderingen op de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden:

1. Personen die reizen vanuit Oostenrijk, Finland, Ierland, IJsland, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Korea, Uruguay en het Vaticaan zijn vrijgesteld van de quarantainemaatregel en dienen bewijsstukken over te leggen waaruit blijkt dat zij de afgelopen 10 dagen op de grondgebied van de respectievelijke staten.

2. Personen die behoren tot de volgende categorieën:

  • personeelsleden van diplomatieke missies of hun gezinsleden die in hetzelfde huishouden wonen,
  • werknemers van internationale organisaties of hun gezinsleden die in hetzelfde huishouden wonen,
  • humanitair personeel, verzorgend en medisch personeel,
  • seizoensarbeid in de landbouw, bosbouw of toerisme, of
  • begeleider (één persoon) voor degenen die om medische redenen binnenkomen
  • personen die arriveren in reactie op een verplichte wettelijke of administratieve plicht, zoals dagvaarding in gerechtelijke procedures. Ze mogen Oostenrijks grondgebied betreden als ze een negatieve SARS-CoV-2-moleculaire test of een antigeentest hebben, niet ouder dan 72 uur vanaf de datum van bemonstering, in het Duits of Engels. Bij het ontbreken van een van deze tests moeten die personen en degenen die met hen samenwonen, onmiddellijk na binnenkomst in Oostenrijk een thuisquarantaineperiode van 10 dagen ondergaan (of op een geschikte locatie waarvan de kosten moeten worden gedragen door het persoonlijk budget). . Als een moleculair biologische test voor SARS-CoV-2 of antigeen die tijdens de quarantaineperiode is uitgevoerd negatief is, wordt de quarantaine die gedurende de 10 dagen is ingesteld, opgeschort.

Deze maatregelen zijn niet van toepassing op professionele vervoerders van goederen.

Doorvoer door Oostenrijk

De non-stop doorreis van Roemeense burgers op het grondgebied van Oostenrijk naar bestemmingen in andere landen is permanent toegestaan. Aan de grens kunnen ondersteunende documenten nodig zijn om toegang tot het land van bestemming te verzekeren: woonplaats / verblijf / verblijfsrecht / arbeidsovereenkomst / elk ander bewijs van de noodzaak van binnenkomst, bijvoorbeeld een certificaat van noodzakelijke medische behandeling, studies, enz. . Voorzichtig! Het is mogelijk om de wachttijden aan de Oostenrijkse grens te verlengen.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.