Wijzigingen in het PLF-formulier: het PLF-formulier kan tot 72 uur voordat u Roemenië binnenkomt worden ingevuld!

0 2.143

Donderdag maakte de regering nieuwe wijzigingen bekend in het invullen van het digitale formulier voor het invoeren van Roemenië. Reizigers kunnen het formulier dus maximaal 72 uur voordat ze het land binnenkomen invullen, vergeleken met 24 uur tot nu toe, en de minimumdrempel van de boete is verlaagd van 2.000 naar 500 lei, zoals donderdag aangekondigd in een conferentiepers vrijlating, staatssecretaris in het ministerie van Volksgezondheid Andrei Baciu. Tegelijkertijd werden enkele categorieën personen ingesteld die zijn vrijgesteld van het invullen van het PLF.De wijzigingen werden goedgekeurd door een noodverordening die donderdag werd aangenomen tijdens de regeringsvergadering.

aldus, de deadline voor het invullen van de PLF is verlengd, van 24 uur voordat je het land binnenkomt tot 72 uur voordat je het land binnenkomt. Het formulier kan ook 24 uur na binnenkomst in het land worden ingevuld.

"Als we tot nu toe 24 uur hadden om dit formulier in te vullen, hebben we deze periode verlengd tot 72 uur voordat we het formulier gebruikten. Bovendien zijn er de 24 uur na de transitie waarin deze vorm kan worden aangeboden. Het invullen van dit formulier wordt als volledig beschouwd als de gegevens correct zijn, want als we foutieve of onvolledige gegevens invullen, wordt niet genoemd dat we het hebben ingevuld”, aldus de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid.

De asemenea, het bedrag van de boetes werd ook verlaagd, respectievelijk daalde de minimumdrempel van 2.000 naar 500 lei. Volgens Andrei Baciu zullen de personen die de boete voor de rechtbank hebben aangevochten, een boete van 500 lei krijgen als ze uiteindelijk een boete krijgen.

Tegelijkertijd stelt de GEO ook vast: categorieën van personen die zijn vrijgesteld van het invullen van het PLF:

a) piloten van luchtvaartuigen en hun navigatiepersoneel, alsmede machinisten en spoorwegpersoneel;

b) bestuurders van motorvoertuigen met een maximaal toegestane capaciteit van meer dan 2,4 ton voor goederenvervoer, alsmede bestuurders van motorvoertuigen met meer dan 9 zitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats, die
zorgt voor vervoer van mensen;

c) maritiem en riviernavigatiepersoneel, evenals personeel dat de maritieme platforms bedient;

d) het navigatiepersoneel dat aan boord is gegaan van de schepen, helikopters en het personeel dat de maritieme platforms bedient die zich in de exclusieve economische zone van Roemenië bevinden en die zich niet op het grondgebied van een andere staat verplaatsen;

e) de politieagenten die deelnemen aan missies om onder begeleiding de internationaal achtervolgde personen en de overgebrachte personen naar Roemenië te brengen om de uitvoering van de gevangenisstraf voort te zetten in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 302/2004, opnieuw gepubliceerd, met latere wijzigingen en aanvullingen;

f) het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de opdrachten voor ziekenvervoer van de medische dienst van en naar de gezondheidseenheden buiten het Roemeense grondgebied.

g) personen die ten minste eenmaal per 24 uur de staatsgrens overschrijden om naar hun werk te reizen.

VOORZICHTIG!!! Deze maatregelen gaan in vanaf 7 februari 2022.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.