Het einde van de pandemie in Europa: de Europese Commissie dringt er bij de lidstaten op aan de laatste resterende reisbeperkingen op te heffen!

0 11.113

EU-commissaris voor Justitie Didier Reynders heeft er bij lidstaten, die nog steeds reisbeperkingen opleggen aan coronavirussen, op aangedrongen dergelijke maatregelen af ​​te schaffen."Naarmate de situatie evolueert, werkt de Europese Commissie aan een snelle terugkeer naar onbeperkt vrij verkeer. We dringen er bij de lidstaten op aan om de laatst overgebleven reisbeperkingen op te heffen, vooral wanneer ook binnenlandse maatregelen worden opgeheven.", hij zei.

Hij deed dergelijke oproepen terwijl hij commentaar gaf op de goedkeuring van het tweede EU-effectrapport en de implementatie van het digitale EU-COVID-certificaat door de EU-commissie op dinsdag 15 maart.

Tegelijkertijd onthulde hij dat er tot nu toe meer dan 1,7 miljard certificaten zijn uitgegeven in de EU-lidstaten sinds ze vorig jaar, in juli 2021, werden aangenomen.

"Tot op heden zijn er meer dan 1,7 miljard certificaten uitgegeven. Het EU COVID-digitale certificaat is een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk hulpmiddel gebleken waarmee burgers tijdens de COVID-19-pandemie kunnen reizen.", onthulde de commissaris.

Op 11 maart keurde de EU-Raad de verlenging van het digitale COVID-certificaat van de Europese Unie met nog een jaar goed, tot juni 2023. De Commissie keurde ook verschillende wijzigingen van het certificaat goed om het beter aan te passen aan de evolutie van de situatie van het Coronavirus in de EU, maar ook in de wereld.

Een van de wijzigingen is de mogelijkheid om alle doses op te nemen in een vaccinatiecertificaat, waar ze ook zijn uitgevoerd, om de afgifte door de lidstaten van certificaten voor volledig gevaccineerde personen (gevaccineerd met booster na negen maanden) te vergemakkelijken.

Tegelijkertijd komen passagiers in aanmerking voor herstelcertificaten als ze een positieve COVID-19-antigeentest hebben, wat tot nu toe niet mogelijk was. En de derde en laatste wijziging vereist dat de Commissie uiterlijk op 1 februari volgend jaar een gedetailleerd rapport over het certificaat indient.

Tot op heden zijn 62 landen aangesloten op het EU COVID-systeem voor de uitgifte van digitale certificaten, waarvan 27 EU-lidstaten.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.