Toegangsvoorwaarden in Wit-Rusland: negatieve PCR-test voor COVID-19 en 10-daagse isolatie voor diegenen die vanuit Roemenië reizen.

1 669

Vanaf het moment dat de bepalingen van het decreet van de ministerraad nr. 705 treedt in werking (20 december 2020), vreemdelingen die aankomen in de Republiek Wit-Rusland (behalve degenen die in die staat een permanente of tijdelijke verblijfsvergunning hebben) moeten in het bezit zijn van, in origineel of in kopie, een medisch document in fysieke of elektronische vorm waarin wordt bevestigd dat negatief moleculair PCR-testresultaat voor SARS-CoV-2-infectie.De PCR-test mag niet meer dan drie dagen (72 uur) vóór de datum van binnenkomst in de Republiek Wit-Rusland worden uitgevoerd. Het ontbreken van een dergelijk medisch document is de basis voor de weigering om de Republiek Wit-Rusland binnen te komen.

Vreemdelingen uit 146 landen moeten 10 kalenderdagen in eenzame opsluiting gaan

Tegelijkertijd kunnen volgens de nieuwe bepalingen zowel buitenlanders als burgers van de Republiek Wit-Rusland die zijn aangekomen uit de staten die door het ministerie van Volksgezondheid zijn opgenomen op de lijst van "rode zone"-staten (per 10 december 146 staten zijn in deze categorie, inclusief Roemenië), moet in eenzame opsluiting zitten gedurende 10 kalenderdagen vanaf de datum van binnenkomst op het grondgebied van die staat. Reizen buiten de Republiek Wit-Rusland is niet toegestaan ​​tot het einde van de zelfisolatieperiode. 

De Republiek Wit-Rusland zal niet langer toestaan ​​dat haar eigen burgers het land verlaten over de weg, de rivier en het spoor.

Ook staat de Republiek Belarus met ingang van 20 december 2020 niet langer toe dat eigen onderdanen en buitenlanders met een permanente of tijdelijke verblijfsvergunning in die staat het nationale grondgebied verlaten over de weg, over de rivier en per spoor. Het verlaten van het grondgebied van de Republiek Wit-Rusland blijft per vliegtuig toegestaan.

Het bovengenoemde uitreisverbod is niet van toepassing op houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, officiële delegaties, chauffeurs in het internationale wegvervoer, vliegtuig- en scheepsbemanningen, treinpersoneel, zakenmensen en andere categorieën. Ook geldt de maatregel niet voor mensen met een arbeidsovereenkomst of studie in het buitenland, en ook niet voor mensen die een verblijfsvergunning hebben in een andere staat, maar deze categorieën mensen zullen maximaal eens per half jaar kunnen vertrekken.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.