Op reis naar het buitenland met een minderjarig kind. Benodigde documenten voor de reis met een minderjarig kind!

0 7.772

Niet zelden kreeg ik vragen over de reisvoorwaarden met een minderjarig kind. Omdat er zoveel vragen over dit onderwerp zijn, heb ik besloten om de bestaande informatie uit de officiële bronnen van de Roemeense grenspolitie te verzamelen en dit artikel te maken.

Minderjarige Roemeense staatsburgers kunnen naar het buitenland reizen op basis van een geldig individueel reisdocument - paspoort of identiteitskaart (minderjarigen ouder dan 14 jaar) alleen onder begeleiding, met toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Wettelijke vertegenwoordiger betekent de persoon die volgens de wet is aangewezen om de rechten uit te oefenen en de ouderlijke verplichtingen jegens de minderjarige na te komen, ook erkend als voogd. U moet vanaf het begin weten dat de geboorteakte geen reisdocument is.

Grenswachten staan ​​een minderjarige Roemeense burger alleen toe het land te verlaten als hij of zij wordt vergezeld door een volwassene, in de volgende gevallen.

Een minderjarig kind dat naar het buitenland reist begeleid door beide ouders hij mag Roemenië verlaten op basis van het individuele reisdocument, zonder dat hij aanvullende documenten hoeft te overleggen.

De minderjarige die is begeleid door een van de ouders kan het land verlaten in de volgende situaties:

 • als de begeleidende ouder een de verklaring van de andere ouder die voortvloeit uit zijn overeenkomst om naar het buitenland te reizen, voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de datum van voorbereiding;
 • indien de begeleidende ouder bewijst dat de minderjarige aan hem is toevertrouwd of dat hij alleen het ouderlijk gezag uitoefent krachtens een onherroepelijke en onherroepelijke rechterlijke beslissing of een onherroepelijke rechterlijke beslissing voor de procedure die is ingeleid op 15 februari 2013;
 • als de meereizende ouder het overlijden van de andere ouder bewijst;
 • als de begeleidende ouder bewijst dat de andere ouder het ouderlijk gezag is ontnomen of als vermist wordt opgegeven, in overeenstemming met de wet;
 • als de begeleidende ouder een rechterlijke beslissing indient die de toestemming van de andere ouder vervangt.

De minderjarige Roemeense burger die reist vergezeld van een wettelijke vertegenwoordiger hij mag het land verlaten op basis van de definitieve en onherroepelijke/definitieve rechterlijke uitspraak, waaruit blijkt dat de begeleidende persoon/personen hun ouderlijke rechten en plichten jegens hem/haar uitoefenen.

 • de verklaring beide ouders of, in voorkomend geval, de ouder aan wie een definitieve en onherroepelijke rechterlijke beslissing is toevertrouwd, de ouder die als enige het ouderlijk gezag uitoefent krachtens een definitieve en onherroepelijke rechterlijke beslissing of een definitieve uitspraak van 15 februari 2013, van de langstlevende ouder of zijn / haar wettelijke vertegenwoordiger, inclusief hun overeenkomst met betrekking tot de reis naar het buitenland, voor een periode van niet meer dan 3 jaar vanaf de datum van voorbereiding, de identiteitsgegevens van de respectieve metgezel. In dit geval is ook de rechterlijke beslissing tot vaststelling van het ouderlijk gezag of de aanstelling van de wettelijke vertegenwoordiger vereist, die definitief en onherroepelijk / definitief is.
 • Strafblad certificaat. Het strafblad moet ook worden getoond door buitenlandse staatsburgers die een minderjarige Roemeense staatsburger vergezellen. Alleen door de Roemeense autoriteiten afgegeven certificaten worden in aanmerking genomen, respectievelijk het directoraat Strafregister, Statistiek en Operationele Documenten binnen de IGPR, via de politiesubeenheden waar een strafregister aanwezig is, of de diplomatieke missies of consulaten van Roemenië in het buitenland, volgens de bepalingen Wet 290/2004 betreffende het strafregister, met latere wijzigingen en aanvullingen. Houd er rekening mee dat de geldigheid van het strafblad is 6 maanden vanaf de uitgiftedatum.

Indien de minderjarige niet wordt vergezeld door ten minste één van de ouders en niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, worden zij hiervan op de hoogte gebracht, met het oog op een zo spoedig mogelijke opvang. Als het niet mogelijk is om de ouders te informeren, brengen de grenswachters de Nationale Autoriteit voor de Bescherming van de Rechten van het Kind hiervan op de hoogte, die de procedure inleidt die volgens de wet van toepassing is op niet-begeleide minderjarigen.

In overeenstemming zijn Wet 248/2005 betreffende het regime van vrij verkeer van Roemeense staatsburgers in het buitenlandminderjarige Roemeense staatsburgers kan het land verlaten op basis van een geldig reisdocument - paspoort of identiteitskaart (minderjarigen ouder dan 14 jaar) - alleen onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van de ouders.

Dus, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, zal de grenspolitie de minderjarige Roemeense staatsburgers toestaan ​​het land te verlaten in de volgende gevallen:

 1. a) in de situatie dat zij samen met beide ouders naar het buitenland reizen;
 2. b) in de situatie waarin ze reizen samen met een van de ouders, alleen als de begeleidende ouder komt opdagen een verklaring van de andere ouderof, in voorkomend geval, het overlijden van de andere ouder bewijzen;

In het geval van gescheiden ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, moet de begeleidende ouder de gewaarmerkte toestemming van de andere ouder om het land te verlaten overleggen.

 1. c) in de situatie dat ze worden vergezeld door een andere volwassen natuurlijke persoon alleen als de begeleider een verklaring overlegt:
 • van beide ouders,
 • van de ouder aan wie de minderjarige bij onherroepelijk vonnis is toevertrouwd,
 • van de langstlevende ouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Metgezellen van andere minderjarigen dan ouders, moet aanwezig zijn bij de grenscontrole en strafblad certificaat.

Voor meer informatie zie de website politiadefrontiera.ro!

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.