Vouchers van 100 lei en loterij om vaccinatie te stimuleren! COVID-19 digitale certificaten, ook gebruikt in Roemenië!

0 474

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid heeft de regering van Roemenië in de vergadering van vandaag, 30 augustus 2021, de verordening tot goedkeuring het toekennen van vouchers van 100 lei, net zoals het organiseren van de loterij om vaccinatie te stimuleren.Vouchers van 100 lei om vaccinatie te stimuleren

Zo zullen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie, personen die ingeënt zijn met een volledig schema, kunnen genieten van vouchers voor een totaalbedrag van 100 lei, in de vorm van maaltijdcheques. De kosten met betrekking tot de tickets komen ten laste van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, op basis van de bij besluit van de minister goedgekeurde methode.

Voucher 100 lei en loterij om vaccinatie te stimuleren
Voucher 100 lei en loterij om vaccinatie te stimuleren

Ook als maatregel om vaccinatie te stimuleren zal een loterij worden georganiseerd die bestaat uit het toekennen van geldprijzen aan gevaccineerde mensen met volledige regeling. Zo kunnen de respectieve personen, na afgifte van het vaccinatiebewijs, zich inschrijven voor de loterijdeelname op de website certificat-covid.gov.ro, waarbinnen de Bijzondere Telecommunicatiedienst de registratiefunctionaliteit zal ontwikkelen. De voorwaarden voor inschrijving worden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Volksgezondheid en de minister van Economie, Ondernemerschap en Toerisme en de directeur van de Bijzondere Telecommunicatiedienst.

In 2021 staat de eerste trekking gepland voor oktober. De organisatie van de loterij, de structuur van de prijzen en de procedure voor de toekenning ervan worden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Volksgezondheid en de minister van Economie, Ondernemerschap en Toerisme, binnen 45 dagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening. Het jaarlijkse prijzenfonds en de verdeling ervan worden vastgesteld door het Ministerie van Economie, Ondernemerschap en Toerisme, en de trekkingen worden georganiseerd door de Nationale Maatschappij "Loteria Română" SA

CCOVID-19 digitale certificaten kunnen ook in Roemenië worden gebruikt

Tegelijkertijd is het volgens de verordening die vandaag is aangenomen: correleert met de maatregelen die door Roemenië zijn ingesteld met betrekking tot de verificatie en afgifte van digitale vaccinatiecertificaten voor COVID-19, testen of overgang naar de ziekte, in overeenstemming met de algemene beginselen van het recht van de Europese Unie (EU), met name de beginselen van evenredigheid en non-discriminatie.

De nieuwe wijzigingen bepalen dus dat: COVID-19 digitale certificaten kunnen ook in Roemenië worden gebruikt voor het attest van de vaccinatie, het testen of de ziekte van de houders, en de geldigheidsduur van het certificaat voor snelle antigeentest neemt toe tot 48 uur, vanaf 24 uur, zoals het nu is.

De snelle antigeentest is 48 uur geldig

Er werd ook een wettelijk kader gecreëerd zodat de beschermende maskers die door het ministerie van Volksgezondheid zijn toegekend en niet worden verdeeld door de directoraten voor volksgezondheid, respectievelijk de lokale overheidsinstanties, volgens hun verzoek kunnen worden uitgedeeld aan de provinciale schoolinspecties om de verspreiden onder leerlingen van het basis-, secundair en middelbaar onderwijs.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.