Voorwaarden voor toegang tot Frankrijk: Verplichte presentatie van een negatieve COVID-19 PCR-test

1 6.956

De noodtoestand is sinds 17 oktober 2020 in heel Frankrijk hersteld en verlengd tot 1 juni 2021.

1. Personen die uit de Europese Ruimte komen (Europese Unie, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad en Zwitserland):

De Franse autoriteiten raden aan om alle niet-essentiële reizen van de Europese ruimtestaten naar Frankrijk en van die staat naar de Europese ruimte te vermijden.

Vanaf 31 januari 2021 om 00:00 uur moeten alle personen ouder dan 11 die vanuit Europese landen in Frankrijk aankomen, een moleculaire PCR-test indienen bij het transportbedrijf en de grenscontrole-instanties met negatief resultaat voor SARS-CoV- 2 virusinfectie, genomen tot 72 uur voor vertrek.

De maatregel geldt voor alle soorten reizen: lucht, zee, weg en spoor.

Wegvervoerders, grensarbeiders en inwoners van grensgebieden binnen een straal van 30 kilometer rond hun woning zijn uitgesloten van deze maatregel (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pr…).

Tegelijkertijd moeten alle passagiers op eigen verantwoordelijkheid een verklaring overleggen aan het vervoersbedrijf en aan de grenscontroleautoriteiten, gedifferentieerd naar leeftijdscategorie.

Zo moeten personen ouder dan 11 jaar een verklaring overleggen waarin staat dat ze geen symptomen van infectie met het SARS-CoV-2-virus hebben, dat ze niet weten dat ze in contact zijn geweest met een persoon die is bevestigd met COVID-19 14 dagen voorafgaand aan de reis en stemt ermee in om te worden getest op SARS-CoV-2-infectie bij aankomst op Frans grondgebied

Deze maatregelen gelden ook voor personen op doorreis.

Franse autoriteiten sterk aanbevolen personen die vanuit een Europese landstaat in Frankrijk aankomen om zich 7 dagen na aankomst te isoleren en aan het einde van deze periode een tweede PCR-test uit te voeren voor SARS-CoV-2-virusinfectie.

2. Personen die van buiten de Europese Ruimte komen (met uitzondering van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Australië, de Republiek Korea, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland en Singaporee):

Elke binnenkomst in Frankrijk en vertrek uit het Franse grondgebied van en naar een staat buiten de Europese Ruimte is vanaf 31 januari 2021 verboden, behalve voor reizen om een ​​absoluut noodzakelijke reden, persoonlijke / familiale, medische of professionele noodgevallen, die niet kunnen worden uitgesteld.

Vanaf 15 maart van dit jaar, om 00:00 uur, voor personen die reizen van / naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Australië, de Republiek Korea, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland en Singapore, is de rechtvaardiging voor de absolute reden niet meer nodig om te reizen.

Met ingang van 18 januari 2021 wordt conform het bepaalde in Besluit nr. 2021-31 van 15 januari 2021 moeten personen van ten minste 11 jaar die om een ​​absoluut noodzakelijke reden Frankrijk binnenkomen vanuit een staat buiten de Europese Unie een moleculaire PCR-test overleggen met een negatief resultaat voor infectie met SARS-CoV- 2-virus, uitgevoerd tot 72 uur voor de vluchtdatum.

Uitzonderlijke situaties (absoluut noodzakelijke redenen) worden vermeld in het reiscertificaat dat beschikbaar is op de website van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

Personen die om een ​​absoluut noodzakelijke reden naar Frankrijk moeten reizen en die afkomstig zijn uit landen waar de PCR-test niet voor vertrek kan worden uitgevoerd, dienen voor vertrek een vergunning aan te vragen bij de Franse ambassade/consulaat in die staat (essentiële / absoluut noodzakelijke reden moet worden gecertificeerd door overlegging van bewijsstukken) en zal de test afleggen bij aankomst in Frankrijk. Tegelijkertijd worden de betreffende personen voor een periode van 7 dagen in quarantaine geplaatst in een door de Franse autoriteiten ingesteld hotel. De lijst is te raadplegen op: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_hotels_cle48796e-1.pdf

De kosten van de quarantainemaatregel komen voor rekening van de betrokkenen.

Alle passagiers moeten ook een verklaring op hun eigen instapbewijs overleggen waarin staat dat ze geen specifieke symptomen van COVID-19 hebben, in de laatste 19 dagen voor vertrek niet in contact zijn geweest met een bevestigd geval van COVID-14 en zich ertoe verbinden zich te isoleren voor een periode van 7 dagen na aankomst in Frankrijk, en aan het einde van deze periode een tweede PCR-test uitvoeren.

Grens met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

Frankrijk heeft specifieke maatregelen genomen voor personen die uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland komen. Vanaf 15 maart 2021 is toegang van/naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland toegestaan ​​zonder opgave van de absoluut noodzakelijke reisreden. 

Mensen die naar Frankrijk verhuizen moet een negatieve PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie overleggen, uitgevoerd uiterlijk 72 uur voor vertrek (voor personen ouder dan 11 jaar), evenals een eigen verklaring waarin de afwezigheid van COVID-19-specifieke symptomen wordt bevestigd, accepteren een mogelijke test voor SARS-CoV-2-infectie bij binnenkomst in Frankrijk en vrijwillige zelfisolatie gedurende een periode van 7 dagen, evenals een tweede PCR-test aan het einde van de zelfisolatieperiode.

Waarschuwing! Roemeense burgers die door Frankrijk reizen naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland moeten een moleculaire PCR-test met een negatief resultaat voor SARS-COV-2-virusinfectie overleggen, niet later dan 72 uur voor aankomst in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, de test verplicht ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.