De geldigheid van het EU COVID-19-certificaat kan met nog eens 12 maanden worden verlengd!

0 380

Meer dan 400 leden van het Europees Parlement hebben hun volledige steun uitgesproken voor het verlengen van de technische geldigheid van het EU COVID-19 digitale certificaat met nog eens 12 maanden, zowel voor EU-burgers als voor onderdanen van derde landen.

In een persbericht van 23 juni keurde het Europees Parlement de overeenkomst met de lidstaten goed om het wettelijk kader van het EU COVID Digital Certificaat uit te breiden. Het werd gesteund door 453 leden, 119 waren tegen en 19 onthielden zich. Wat betreft de handhaving van de regeling voor onderdanen van derde landen: 454 stemmen voor, 112 tegen en 20 onthoudingen.

Hoewel de bestaande regeling een week later zou aflopen, op 30 juni, blijft de nieuw goedgekeurde regeling van kracht tot juni 2023. De nieuwe test stelt de Europese Commissie echter in staat om de regeling na zes maanden te beëindigen als het certificaat niet kan nodig zijn.

"De Europese Commissie zal de impact van het EUDCC op het vrije verkeer en de grondrechten tegen eind 2022 beoordelen. Op basis van de meest recente wetenschappelijke aanbevelingen van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding kan zij voorstellen deze in te trekken als de volksgezondheidssituatie dit toelaat. (ECDC) en het Comité gezondheidsbeveiliging", merkt het Europees Parlement op in een persbericht dat na de plenaire vergadering is uitgegeven.

De nieuwe goedgekeurde tekst dringt erop aan dat EU-landen zich moeten onthouden van het opleggen van onevenredige of discriminerende beperkingen op het vrije verkeer door middel van het digitale COVID-certificaat.

"We hopen dat dit de laatste verlenging is en we hebben de Commissie opgedragen om uiterlijk op 31 december 2022 te beoordelen of de EUDCC kan worden ingetrokken zodra de epidemiologische situatie dit toelaat.”. Nu de tekst uit de handen van het Parlement is gekomen, moet de EU-Raad hem formeel aannemen en zal hij in werking treden op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.