TAROM is begonnen met de herstructurering van het personeel als onderdeel van het herstelplan van het bedrijf

0 1.032

TAROM kondigt aan dat het een project voor de herstructurering van het personeel heeft gestart, een van de belangrijkste onderdelen van het herstelplan van het bedrijf. Deze maatregel maakt deel uit van een uitgebreid programma van procedures op grond waarvan de Europese Commissie begin vorig jaar de Roemeense staat een reddingslening voor TAROM heeft verleend. Vervolgens heeft het bedrijf op 24 augustus 2020 de Europese Commissie in kennis gesteld van het herstructureringsplan om staatssteun te verkrijgen voor herstructurering voor de komende 5 jaar.

In de context van de COVID-19-pandemie, als gevolg van het opleggen van reisbeperkingen, zowel nationaal als op Europees en mondiaal niveau, kende de passagiersluchtvervoersector in 2020 een aanzienlijke daling (meer dan 60% in vergelijking met voorgaande jaren), leiden tot aanzienlijke verliezen voor exploitanten in deze sector.

TAROM is begonnen met de herstructureringsprocedures voor het personeel

Zo is in een uiterst moeilijke marktcontext het herstel van het bedrijf op korte termijn cruciaal geworden, aangezien de kostenbesparende maatregelen die al tijdens de lockdown-periode werden genomen (technische werkloosheid voor laaggeschoold personeel, de afschaffing van veel interne en externe agentschappen, de uitvoering van een programma voor vrijwillig vertrek, de verlaging van de exploitatiekosten, het behoud van vliegtuigen op de grond) moeten worden verdubbeld door maatregelen met een effect op middellange en lange termijn. 

Door de herstructurering van het personeel streeft TAROM naar een optimale omvang van de organisatie in relatie tot het huidige en geschatte activiteitenvolume voor de komende jaren, met als doel de personeelskosten te verlagen, maar ook een efficiënte spreiding van activiteiten op bedrijfsniveau.

De uitvoering van deze maatregel voorziet in verschillende juridische stappen met betrekking tot de evaluatie en scheiding van het personeel dat wordt geherstructureerd op basis van vergelijkende onderzoeken met transparante, eerlijke criteria, die aan alle betrokkenen worden gecommuniceerd, evenals het sluiten van een dienstverband met werknemers die ontslagen worden na de deling proces. De geschatte duur van de maatregel is 6 maanden, wat leidt tot een gemiddelde jaarlijkse verlaging van de personeelskosten van de onderneming die op ongeveer 8 miljoen EUR wordt geraamd.

Andere maatregelen op middellange termijn in het herstructureringsplan van de onderneming zijn gericht op optimalisatie van de vliegtuigvloot, commerciële optimalisatie en kostenoptimalisatie. 

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.