De resultaten van TAROM worden steeds beter

0 349

Aan het einde van de eerste 9 maanden van 2013 kondigt het bedrijf TAROM verbeteringen aan in zijn financiële-boekhoudkundige resultaten van 35 miljoen lei, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
De verbetering van de resultaten komt vooral tot uiting in het handhaven van een adequaat kassaldo en in het ontbreken van uitstaande schulden aan de staatsbegroting of andere partners.

januari-september

Resultaten verbeterd ten opzichte van 2012

Daadwerkelijk

2013

2012

Het verschil

%

Totale omzet (miljoen lei)

972

962

10

1%

Totaal resultaat (miljoen lei)

(83)

(118)

35

30%

Verliesreductie
(miljoenen lei)

35

30%

Passagiers - Reguliere vluchten

1,586,336

1,546,362

13,288

2.6%

In januari-september 2013 registreerde het bedrijf TAROM een verbetering van respectievelijk 35 miljoen lei (30%) van het financiële resultaat in vergelijking met dezelfde periode van 2012 en met 12 miljoen lei (13%) in vergelijking met de voorstellen in het beheersplan een verlies van 83 miljoen lei, vergeleken met 118 miljoen lei in dezelfde periode van 2012.

De resultaten van de eerste 9 maanden van 2013 zijn een voortzetting van de positieve trend die in de eerste helft van 2013 werd opgetekend.

TAROM voerde in deze periode 12 lijnvluchten uit, 532 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar telde 188% meer passagiers dan in het voorgaande jaar als gevolg van een beleid ter verbetering van het netwerk.

Het verbeteren van de bedrijfsresultaten is een gevolg van zorgvuldige kostenbewaking en een passend bedrijfsbeleid.

"Het is essentieel dat TAROM voldoet aan de doelstellingen die in het Managementplan worden voorgesteld om de komende jaren winst te kunnen maken. Dit wordt bereikt door de volgehouden inzet van het hele team van TAROM-medewerkers."

, zei Christian Heinzmann, Executive Director-Accountable Manager.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.