RTZ & Partners SPRL, gerechtelijk bewindvoerder van SC CARPATAIR SA, presenteert het officiële standpunt met betrekking tot het ANAT-communiqué

1 600

RTZ & Partners SPRL werd door het Timiş-tribunaal, civiele afdeling II, aangesteld als gerechtelijk bewindvoerder van SC CARPATAIR SA.

In deze hoedanigheid, in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 85/2006 met betrekking tot de insolventieprocedure, vergeleken met het communiqué van de National Association of Travel Agencies (ANAT), verzonden naar de reisbureaus en de pers op 19.02.2014, presenteren we dit:

Het ANAT communiqué bevat foutieve informatie en is bedoeld om de publieke opinie verkeerd te informeren, met ernstige materiële en imagoschade voor Carpatair tot gevolg.

De onverantwoordelijke manifestatie van ANAT en de communicatie waarin de agentschappen worden gelast de verkoop van vliegtickets op Carpatair-vluchten stop te zetten, vormen een actie die duidelijk in tegenspraak is met de wettelijke bepalingen die bedoeld zijn om onoverkomelijke schade aan Carpatair toe te brengen. Gezien de ontstane situatie zal de gerechtsdeurwaarder alle juridische stappen ondernemen om zowel de veroorzaakte schade te herstellen als de juridische toestand te herstellen.

Carpatair werkt normaal en de verkoop van vliegtickets gebeurt zowel via het gebruik van haar eigen verkoopkanalen (online op de website van het bedrijf of via het Carpatair callcenter) als via door IATA geaccrediteerde agentschappen, waarbij gebruik wordt gemaakt van partnerdocumenten voor de uitgifte.
Houd er rekening mee dat degenen die reistickets kopen op Carpatair-lijnen ook onder de bescherming van de insolventiewetgeving vallen en genieten van een preferentiële juridische status boven schuldeisers vóór de opening van de procedure.

De relatie tussen de IATA-BSP-lidagentschappen en de luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het BSP-verkoop-/afwikkelingssysteem wordt geregeld door een reeks resoluties die zijn uitgevaardigd door IATA en er zijn geen andere werkgeversorganisaties in Roemenië of een ander land bij betrokken. Als gevolg hiervan zijn eventuele instructies van een derde partij anders dan de wettelijk gerechtigde niet van toepassing en niet afdwingbaar jegens Carpatair.

IATA-agentschappen werden op 11 februari 2014 rechtstreeks door IATA op de hoogte gebracht van het eenzijdige besluit van IATA om Carpatair tijdelijk uit BSP Romania te schorsen, wat tot gevolg zou kunnen hebben dat IATA-geaccrediteerde agentschappen geen Carpatair-documenten kunnen afgeven op bedrijfsvluchten, maar het verbiedt in geen geval de verkoop van tickets op Carpatair-vluchten met behulp van de documenten van een partner.

Tegelijkertijd heeft Carpatair op 11 februari 2014 een kennisgeving gestuurd aan alle door IATA-BSP Romania geaccrediteerde agenten met duidelijke en nauwkeurige instructies, volgens de voorschriften die de samenwerking tussen deze agentschappen en de luchtvaartmaatschappij regelen, waardoor ze naar de kennisgeving van de agentschappen de te volgen procedures, zowel wat betreft de toekomstige uitgifte van vliegtickets op Carpatair-vluchten met behulp van de documenten van de interline-partners als de procedures die moeten worden gevolgd in geval van restitutieverzoeken.

Met betrekking tot de IATA-actie, op basis waarvan ANAT begreep te reageren, vermelden we het volgende:

1. IATA werd uitdrukkelijk op de hoogte gebracht door de gerechtsdeurwaarder dat de insolventieprocedure was geopend tegen SC CARPATAIR SA, waarbij zij werd geïnformeerd over alle incidentele wettelijke bepalingen en alle gevolgen die voortvloeien uit de inleiding van deze procedure.

2. Hoewel er intensief werd gecorrespondeerd over de verplichting van IATA om met Carpatair SA te blijven samenwerken en deze te handhaven in de IATA ICH- en BSP-vereffeningssystemen zonder aanvullende en beperkende voorwaarden op te leggen in strijd met de bepalingen van de insolventiewet, heeft zij eenzijdig besloten de samenleving in alle zijn ondergeschikte systemen.

3. Acties om Carpatair te schorsen uit de ICH- en BSP-vereffeningssystemen zullen het onderwerp zijn van acties om IATA aansprakelijk te stellen en degenen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade.

In de zin van het bovenstaande benadrukken wij dat Carpatair zich verder zonder beperkingen op de profielmarkt kan manifesteren en dezelfde betrouwbare partner blijft. Ongunstige en nadelige reacties zullen drastisch worden bestraft, zowel op het vlak van de insolventiewetgeving als in het licht van de wettelijke bepalingen inzake concurrentieverstorende praktijken.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.