Reisbeperkingen in Zwitserland: 10 dagen thuis in quarantaine!

2 4.158

Gezien de epidemiologische evolutie in Roemenië, vanaf 8 augustus 2020, om 00:00, moeten alle personen die de afgelopen 14 dagen in Roemenië zijn geweest 10 dagen thuis in quarantaine.

Volgens de beslissing van het Federaal Bureau voor Volksgezondheid is deze maatregel van toepassing op alle personen die zich de afgelopen 14 dagen op het grondgebied hebben bevonden van een staat met een hoog epidemiologisch risico. De maatregelen zijn ook van toepassing op het grondgebied van het Vorstendom Liechtenstein.

Beperkingen op de toegang tot Zwitserland en Liechtenstein

De lijst met staten met een hoog risico wordt regelmatig bijgewerkt en is toegankelijk via: https://www.bag.admin.ch/. Een negatief moleculair identificatieresultaat van COVID-19 verkort of ontslaat de quarantaineperiode niet. Het niet naleven van de quarantainebepalingen wordt bestraft met een boete van maximaal CHF 10.000.

Bovendien kunnen de Zwitserse autoriteiten op elk moment beslissen om een ​​medisch onderzoek aan de grens uit te voeren, waaronder het meten van temperaturen of het invullen van een gezondheidsvragenlijst voor iedereen die Zwitserland wil binnenkomen.

De quarantaineprocedure bepaalt dat:

 • Onmiddellijk na het betreden van Zwitsers grondgebied dienen de betrokken persoon/personen rechtstreeks naar hun huis of een andere geschikte locatie te gaan. Tijdens de reis naar die bestemming wordt contact met andere personen vermeden.
 • Binnen twee dagen na aankomst op Zwitsers grondgebied moeten de in quarantaine te plaatsen perso(o)n(en) contact opnemen met de kantonnale gezondheidsautoriteiten en hun instructies opvolgen.
 • Lijst van kantonnale gezondheidsautoriteiten.
 • Tijdens de quarantaineperiode mag/mag de persoon/personen de betreffende woning alleen verlaten voor het uitvoeren van een absoluut noodzakelijke medische controle. In dit geval is het dragen van een medisch masker en het bewaren van sociale afstand (minimaal 1,5 m) verplicht.
 • Elk contact met andere personen dan degenen die aan dezelfde quarantaineprocedures zijn onderworpen, moet tijdens de quarantaine worden vermeden.
 • Tijdens de quarantaineperiode moeten de door het Bundesamt für Gesundheit aanbevolen hygiënische en sanitaire maatregelen strikt worden nageleefd. toegankelijk in het Engels.

De volgende categorieën personen zijn vrijgesteld van de quarantainemaatregel

 • De volgende categorieën personen zijn vrijgesteld van de quarantainemaatregel, maar alleen als die personen geen specifieke symptomen van COVID-19 hebben.
 • Degenen die beroepsmatig en georganiseerd (over de weg, per spoor, door de lucht of over de binnenwateren) goederen en personen vervoeren en die zich om die reden de laatste 14 dagen epidemiologisch op het grondgebied van een hoogrisicostaat hebben bevonden.
 • Mensen die uit Roemenië komen en rechtstreeks door Zwitsers grondgebied reizen naar bestemmingen in andere staten. In dit geval kunnen de Zwitserse autoriteiten verzoeken om overlegging van bewijsstukken waaruit de noodzaak van doorreis via Zwitsers grondgebied blijkt (bijv. woonplaats / verblijf / verblijfsrecht / arbeidsovereenkomst / elk ander bewijs van de noodzaak om Zwitsers grondgebied binnen te komen, zoals een certificaat medische behandeling) noodzakelijk, studie, enz.).
 • Personen die in directe doorreis zijn (minder dan 24 uur) op het grondgebied van Roemenië of dat van een staat met een hoog epidemiologisch risico.
 • Medewerkers die direct betrokken zijn bij het goed functioneren van het Zwitserse medische en/of openbare orde- en beveiligingssysteem.
 • Degenen die dagelijks of voor een periode van maximaal vijf dagen voor professionele of medische doeleinden naar Zwitserland reizen, en die reizen absoluut noodzakelijk zijn en geen vertraging oplopen. 

Helaas, Zwitserland verlaat de lijst met landen zonder beperkingen voor Roemenië.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.