Bepalingen van het beheersplan bij TAROM

3 504

TAROM bevindt zich in een delicaat moment. De overheid heeft de missie om de nationale luchtvaartmaatschappij winst te laten maken of te privatiseren. De tweede optie werd voorgesteld door het IMF en lijkt een goede oplossing, maar niemand garandeert dat de privatisering zal slagen.Dus de eerste optie wordt geprobeerd en er is een particuliere raad gekozen. De bewindvoerders hebben met een termijn van vier jaar de taak om TAROM winstgevend te maken. Na enkele maanden analyse en verklaringen werd een beheersplan opgesteld voor de komende 3 jaar. Het werd goedgekeurd tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 11 maart 2013.

Tarom

Om het hoofddoel van het bedrijf te bereiken, namelijk winst maken in 2015, is het noodzakelijk om een ​​nieuw handelsbeleid in te voeren, dat veel dynamischer en proactiever is. Alle prioriteiten van het bedrijf zijn gericht op de behoeften van de klant, dus projecten in het commerciële gebied zijn bedoeld om de belasting te vergroten om aan de industrienormen te voldoen, de dienstregelingen en het vluchtnetwerk te herzien in overeenstemming met de bestaande marktvraag, de diensten te diversifiëren en te verbeteren, de diversificatie van de aangeboden toeristische pakketten .

TAROM zal een geautomatiseerd beheersysteem voor routewinstgevendheid introduceren en een nieuw, veel efficiënter prijsmechanisme implementeren.

De nadruk zal worden gelegd op online verkoop op de site www.tarom.ro, en om de verkoop via zijn eigen agentschappen te stimuleren, zal een uniek systeem van verkoopcommissies worden ingevoerd, waaronder beloningen voor het overschrijden van het niveau van de beoogde verkoop. De doelen worden maandelijks vastgesteld op basis van voorgaande jaren, en beloningen zijn van toepassing op alle bedragen die de maandelijkse doelen overschrijden. Met de invoering van deze beloningsregeling wordt gestreefd naar een omzetstijging van 5% in het eerste jaar via de eigen bureaus.

Voor de door TAROM geëxploiteerde buitenlandse markten zullen contracten worden gesloten met algemene verkoopagenten (GSA) om het grootste deel van de verkopen op Europees en internationaal niveau te dekken, waardoor de inkomsten zullen toenemen. De procedure voor het selecteren van de algemene verkoopagenten zal onmiddellijk starten en zal zich richten op zoveel mogelijk Europese markten, maar er zal ook een evaluatie van de markten in het Midden-Oosten worden uitgevoerd. De komende twee jaar zal de verkoop naar verwachting met 5 tot 10% per jaar toenemen in vergelijking met de huidige verkoop op buitenlandse markten.

Vlootharmonisatie en capaciteitsafstemming met marktvraag

De huidige vloot van TAROM bestaat uit een ongelijksoortige verzameling vliegtuigen met verschillende capaciteiten, met hoge onderhouds- en exploitatiekosten, waardoor capaciteit niet kan worden toegewezen volgens de marktvereisten. Er zal aanbestedingsdocumentatie worden ontwikkeld om de vloot te harmoniseren, wat besprekingen met alle grote vliegtuigfabrikanten mogelijk zal maken, en de beslissing over de nieuwe leverancier zal zo snel mogelijk worden genomen. Elke grote fabrikant kan een wagenpark aanbieden dat aanzienlijke besparingen oplevert in de bedrijfskosten en het brandstofverbruik in vergelijking met het huidige wagenpark van het bedrijf.

Afdekking van valutarisico

Gezien de volatiliteit van de leu ten opzichte van internationale valuta's, zoals de Amerikaanse dollar en de euro, is de onderneming aanzienlijk blootgesteld aan wisselkoersschommelingen op de markt, aangezien ze grotendeels inkomsten genereert uitgedrukt in lei of euro, terwijl een groot deel van de kosten wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Elke maand heeft TAROM een overschot van euro's en een tekort van Amerikaanse dollars. Om de grote verliezen die door deze situatie worden veroorzaakt, te elimineren, zullen zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om risico's in te dekken, na beoordeling van de kasstroomvereisten volgens de valuta.

Optimalisatie van inkoopefficiëntie

TAROM heeft een nieuwe, verbeterde versie van de interne inkoopregelgeving ontwikkeld om te zorgen voor transparantere en efficiëntere inkoopprocessen die voldoen aan de zakelijke behoeften van het bedrijf. Inwerkingtreding van de wijzigingen aan GEO nr. 34/2006 op 01.01.2013, wijzigingen aangebracht via GEO nr. 77/2012, en de classificatie van TAROM als aanbestedende dienst vormt een concurrentienadeel dat de activiteit van het bedrijf zou kunnen versterken en zelfs blokkeren. Bovendien voldoet TAROM niet aan de voorwaarden om een ​​aanbestedende dienst te zijn, volgens de geldende Europese richtlijnen, dus de nodige stappen zijn al genomen om TAROM vrij te stellen van deze verordening, en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het bedrijf de nodige ondersteuning geboden om dit te ondersteunen. Geschat wordt dat TAROM zo snel mogelijk zal worden vrijgesteld van de toepassing van deze wet en dat het bedrijf in de toekomst de interne aanbestedingsregels zal toepassen om te kunnen opereren in de concurrerende voorwaarden die specifiek zijn voor de luchtvervoersindustrie .

Het Procurement Oversight Committee, georganiseerd op het niveau van de Raad van Bestuur, zal toezicht houden op en toezicht houden op het verloop van de aanbestedingen.

Heronderhandeling van bestaande contracten

Er zal worden onderhandeld over nieuwe, verbeterde vliegtuigverzekeringen om de kosten te verlagen. De heronderhandeling van alle verzekeringspolissen van het bedrijf zal beginnen wanneer het tijd is voor verlenging in 2013, maar in overeenstemming met de nalevingsprocedures, aangezien er een aanzienlijke marge voor verbetering van de tarieven wordt geacht. Het management is van mening dat kostenbesparingen mogelijk zijn met zowel vliegtuigverzekeringen als personeelsverzekeringen.

De heronderhandeling van contracten met de belangrijkste leveranciers van het bedrijf is begonnen. Het management van het bedrijf heeft al kortingen van 5% tot 10% gekregen in het geval van 12 contracten, waardoor kostenbesparingen van ongeveer een miljoen USD per jaar. De onderhandelingen met de overige leveranciers van het bedrijf zullen de komende maanden worden voortgezet.

Nieuw brandstofbeleid

Er komt een nieuw brandstofbeleid, waarmee de kosten worden verlaagd en 5 tot 10% per jaar wordt bespaard. Aangezien 30% van de totale bedrijfskosten brandstofkosten zijn, moet een nieuwe methode voor het registreren en meten van brandstof worden ingevoerd, die specifieke technische acties omvat die het brandstofverbruik verminderen, terwijl alle veiligheidsregels worden nageleefd.

Vermindering van de voorraad bestaande onderdelen

Er zullen maatregelen worden genomen om de voorraden van kasstroomgenererende onderdelen te verminderen, door middel van gecontroleerde en geplande procedures, om ongebruikte of zelden gebruikte onderdelen af ​​te voeren, ruimte vrij te maken en geld vrij te maken van het kapitaal dat momenteel in die voorraden zit. Deze actie gaat direct van start en duurt de komende 6 maanden. Het doel is de jaarlijkse vrijgave van 15% van bestaande voorraden.

Vrijwillig opnameprogramma

Vanaf deze maand wordt een vrijwillig terugtrekkingsprogramma voor medewerkers ingevoerd, dat gemeten en gecontroleerd wordt uitgevoerd. Dit programma loopt gedurende heel 2013 en zal aan het eind van het jaar worden geëvalueerd om te zien of het moet worden verlengd tot 2014. Het doel van dit plan is om de personeelsbezetting maandelijks te verminderen, zodat de activiteiten van het bedrijf niet worden beïnvloed of verstoord. Het doel is om het personeelsbestand van het bedrijf tegen het einde van het jaar met 10% te verminderen.

Voordelen van SkyTeam optimaliseren

Er moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen om de positie van TAROM binnen de alliantie te herzien en te verbeteren om de marketing- en inkomstengenererende kansen te optimaliseren. Deze activiteit zal plaatsvinden in 2013 en 2014. TAROM moet profiteren van de kansen die SkyTeam biedt door het samenwerkingsnetwerk met alliantiepartners uit te breiden, nieuwe routes te exploiteren die voor partners echt interessant kunnen zijn, actievere deelname aan de besluitvorming van SkyTeam en het effectiever beschermen van de zakelijke belangen van TAROM.

Migreren naar een gemeenschappelijk IT-platform

Er zijn nu veel leveranciers en veel interne IT-systemen, en het gebruik van externe leveranciers is extreem duur geworden, vooral voor commerciële (verkoop, ticketing en distributie) en boekhoudsystemen. Migreren naar een gemeenschappelijk IT-platform vereenvoudigt de manier waarop het werkt en maakt het gebruik van moderne technologie mogelijk tegen een kostprijs van ongeveer 20% van de huidige kosten. Het biedproces en de beslissing om één leverancier te selecteren zal in de loop van 2013 worden genomen. De migratie naar één platform zal rekening houden met alle IT-systemen die door het bedrijf worden gebruikt, van crew management systemen, de introductie van e-commerce modules, systeem boeking, vertrekcontrolesysteem, inkomstenoptimalisatiesysteem. Migratie zal geleidelijk gebeuren en zal zorgen voor de volledige functionaliteit en beveiliging van operaties en systemen.

Onafhankelijk winstcentrum

De transformatie van een deel van de activiteiten van het bedrijf, zoals chartervluchten, vracht, opleidingscentrum, technische activiteiten, naar onafhankelijke winstcentra zal worden overwogen, maar deze beslissingen zullen worden genomen op basis van storingen en zullen in de onmiddellijke volgende periode worden uitgewerkt. Al deze activiteiten blijven onderdeel van TAROM, opererend als zelfstandige en op winst gerichte business units.

Technisch Directoraat

De technische directie van TAROM in zijn huidige vorm is georganiseerd als een interne onderhoudsafdeling. De divisie is een belangrijke troef voor het bedrijf, want naast de onderhoudseenheid die reparatiewerkplaatsen, gereedschappen, reserveonderdelen, werkplatforms, enz. omvat, moet rekening worden gehouden met de knowhow en het ultrageschoolde personeel voor drie personen. een van de meest gebruikte vliegtuigvloten ter wereld: Airbus, Boeing en ATR.

Dit komt doordat de unit bijna alle controles voor de uitgeruste vloot intern uitvoert. De Technische Dienst van TAROM voldoet absoluut aan alle criteria om als sterke concurrent in de markt te worden gepositioneerd, maar heeft daarvoor een onafhankelijk management en een eigen bestuursstructuur nodig. De transformatie van het technisch directoraat van TAROM in een aparte entiteit die zou blijven opereren onder het beheer van TAROM, maar verantwoordelijk zou zijn voor zijn eigen financiële resultaten, waarbij al zijn activa, arbeidskrachten en alle faciliteiten maximaal zouden worden gebruikt.

Het plan is goed en optimistisch. Ik ben blij te zien dat er geen rekening is gehouden met de afwijkingen in de verklaringen van sommige politici en ik doel op de verwijdering van TAROM uit IATA en SkyTeam. Het zou een flinke klap voor het imago hebben betekend. Maar er zijn veel vragen over dit plan omdat er niets concreets is gezegd. Het optimale aantal medewerkers is niet bekend, er wordt gehoopt op wat extra budgetten via nevenactiviteiten (vracht, chartervluchten), maar er is niets bekend over de vloot, inkoop en de problemen rondom de regelgeving met de veilingen en salarissen van de medewerkers zijn nog niet opgelost..

Roemenië zou qua imago veel verliezen als de nationale luchtvaartmaatschappij failliet zou gaan. Dit land heeft naam gemaakt in de luchtvaartindustrie en zou praktisch een geschiedenis vernietigen. Ik wil TAROM vertrouwen, het personeel, het vliegtuig. Ik hoop op een winstgevende en welvarende TAROM.

3 Reacties
  1. AG57 zegt

    Toename van het werk!

  2. Mihai zegt

    Skyteam verlaten? Is dat hun idee van het optimaliseren en verlagen van kosten?

  3. Sorin Rusi zegt

    Het was een hypothese gelanceerd door een groot politicus die TAROM vergelijkt met Wizz Air... Zo weet hij hoe hij zaken moet doen in de luchtvaart...

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.