Verduidelijkingen met betrekking tot de opheffing van vliegbeperkingen en de hervatting van het luchtverkeer.

1 19.515

🛩Op basis van het regeringsbesluit nr. 394 van 18 mei 2020 over het afkondigen van de alarmtoestand en de maatregelen die daarbij worden genomen ter voorkoming en bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-pandemie, middels art. 4 punt 1 is vastgesteld: “Opschorting van vluchten door marktdeelnemers in de luchtvaart naar eenOostenrijk, België, de Zwitserse Bondsstaat, Frankrijk, Duitsland, Iran, Italië, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden, Spanje, de Verenigde Staten van Amerika en Turkije, en van deze landen naar Roemenië voor alle luchthavens in Roemenië, volgens art. 37 van Wet nr. 55/2020 ”🛩Door de bepalingen van regeringsbesluit nr. 465 van 11 juni 2020 voor de wijziging en aanvulling van bijlagen nr. 2 en 3 bij Regeringsbesluit nr. 394/2020 over het afkondigen van de alarmtoestand en de maatregelen die tijdens deze alarmtoestand moeten worden genomen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie te voorkomen en te bestrijden, bepaalt punt 8 dat " In de bijlage nr. In artikel 3 wordt na punt 4, punt 1 ^ 1, een nieuw punt ingevoegd met de volgende tekst:
1 ^ 1. De vluchten voorzien in punt 1 mogen worden hervat voor landen die onderworpen zijn aan de door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid vastgestelde quarantaine/isolatie-uitzondering en goedgekeurd door het Nationaal Comité voor Noodsituaties.
"

Dus, op voorstel van het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid (INSP), het Nationaal Comité voor Noodsituaties (CNSU) zal beslissen over opheffing van vliegbeperkingen en hervatting van het luchtverkeer, maar ook de lijst met landen waarnaar/vanuit, per 15 juni 2020, worden de vluchten hervat. INSP stelt deze lijst op op basis van het gerapporteerde daggemiddelde per 1 miljoen inwoners, verwijzend naar de situatie waarin het de afgelopen 5 dagen niet meer dan 1 nieuwe gevallen / 14 miljoen inwoners betreft.

INFO: Lijst met landen van waaruit we zonder isolement naar Roemenië kunnen terugkeren!

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.