OFFICIEEL: Roemenië heeft de rode, gele, groene lijst bijgewerkt. Portugal, Cyprus, Rusland, Iran zijn op de gele lijst gekomen; Tunesië staat op de rode lijst!

0 24.250

Op 1 juli heeft Roemenië de rode, gele, groene lijst bijgewerkt. Portugal, Cyprus, Rusland, Iran zijn op de gele lijst gekomen; Tunesië staat op de rode lijst! Groot-Brittannië blijft op de rode lijst staan ​​vanwege de nieuwe soorten. Onder de nieuwe wet is Roemenië vereist niet langer de verplichte presentatie van een negatieve PCR-test bij het aan boord gaan.

Lijst met de indeling van landen/gebieden volgens het cumulatieve incidentiecijfer, volgens Besluit nr. 43 van 01.07.2021 van het Nationaal Comité voor Noodsituaties.

De classificatie van landen/gebieden met epidemiologisch risico, volgens de cumulatieve incidentie op 14 dagen, wordt als volgt in 3 categorieën gemaakt:

  1. Groene zone - wanneer de cumulatieve incidentie van nieuwe ziektegevallen gedurende de laatste 14 dagen per 1.000 inwoners kleiner is dan of gelijk is aan 1,5;
  2. gele zone - waarbij de cumulatieve incidentie van nieuwe gevallen in de laatste 14 dagen per 1.000 inwoners tussen 1,5 en 3 per 1.000 inwoners ligt;
  3. Rode zone - waarbij de cumulatieve incidentie van nieuwe ziektegevallen in de laatste 14 dagen in verhouding tot 1.000 inwoners groter is dan of gelijk is aan 3 per 1000 inwoners.
  • De indeling van de gele of groene zone naar de rode zone, evenals de indeling van de groene zone naar de gele zone, wordt van kracht binnen 24 uur na de datum van goedkeuring van de Lijst van landen/gebieden met epidemiologisch risico door besluit van het Nationaal Comité voor Noodsituaties.
  • De classificatie van de rode zone naar de groene of gele zone, evenals de classificatie van de gele zone naar de groene zone, treedt in werking op de datum van goedkeuring van de Lijst van landen / gebieden met epidemiologisch risico bij besluit van de Nationale Comité voor Noodsituaties.

Reisvoorwaarden in de gebieden: geel en rood!

Om elke discussie te vermijden, wil ik u mededelen dat Spanje, Turkije, Griekenland, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Italië en vele andere EU-landen op de groene lijst staan. U kunt zonder beperkingen en zonder tests van het groene gebied naar Roemenië reizen.

Degenen die ervoor kiezen om vanuit de gele zone naar Roemenië te reizen, zoals reizigers uit Portugal, Cyprus of Rusland, hebben een PCR-test nodig om quarantaine te vermijden. Degenen die zijn gevaccineerd, zijn vrijgesteld van tests en quarantaine.

Wie ervoor kiest om vanuit de rode zone naar Roemenië te reizen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Tunesië, de Malediven, wordt 14 dagen in quarantaine geplaatst. Ze kunnen hun quarantaine verkorten als ze op de 8e dag worden getest. Gevaccineerden kunnen worden vrijgesteld van quarantaine. De PCR-test helpt je niet om quarantaine te vermijden, Roemenië vraagt ​​er niet om.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.