Nieuwe voorwaarden voor toegang tot België: verbod op niet-essentiële reizen tot 25 april 2021

1 9.452

NOODGEVALNachtelijke verkeersbeperkingen (22: 00-06: 00 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 00: 00-05: 00 in Vlaanderen en Wallonië).TOEGANGSBEPERKINGEN OP HET GRONDGEBIED VAN BELGI

Van 27 januari tot 25 april 2021 verbieden de Belgische autoriteiten alle niet-essentiële reizen (voor toeristische of recreatieve doeleinden) van en naar het Koninkrijk België. Tijdens deze periode zijn alleen noodzakelijke reizen toegestaan, namelijk:

 1. om familiale redenen (overlijden, huwelijken, gezinshereniging, voogdij, enz.);
 2. om humanitaire redenen (voor medische doeleinden, hulp aan kwetsbare mensen, enz.);
 3. studiereizen (onderzoekers, studenten, stagiaires, scholieren, enz.);
 4. reizen van grensoverschrijdende ingezetenen;
 5. zakelijke of professionele reizen;
 6. om andere dringende redenen (wettelijke redenen, verhuizingen, enz.).

Alle personen die in het Koninkrijk België aankomen, ongeacht het gebruikte vervoermiddel, moeten een verklaring van hun eigen verantwoordelijkheid overleggen om de reden van de reis te rechtvaardigen. Het is verkrijgbaar bij: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf . De verklaring op eigen verantwoordelijkheid wordt bij het "Passenger Location Form" gevoegd en dient vergezeld te gaan van bewijsstukken.

Alle personen die het Koninkrijk België binnenkomen, moeten het formulier invullen

Alle personen die het Koninkrijk België binnenkomen, zijn verplicht om:, uiterlijk 48 uur voor aankomst, ongeacht de wijze van vervoer, status, land van herkomst, online formulier Passagierslokalisatieformulier (PLF), Verkrijgbaar bij https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form. De Belgische autoriteiten moedigen het invullen van het online PLF-formulier aan.

Voor personen die niet woonachtig zijn in het Koninkrijk België blijft de voorwaarde van het overleggen van een negatieve moleculaire test van het PCR-type voor SARS-CoV-virusinfectie, zowel aan boord als bij aankomst in een rode zone, waaronder Roemenië, van kracht. uiterlijk 2 uur voor aankomst op Belgisch grondgebied, in een geaccrediteerd laboratorium in het land van herkomst en gecertificeerd door een bioloog of apotheker, uitgegeven in een van de talen Frans, Nederlands, Duits of Engels, in fysiek formaat (gedrukt op papier) of elektronisch (en onmiddellijk beschikbaar) . 

Ze zijn vrijgesteld van de verplichting om een ​​moleculaire test van het PCR-type voor te leggen

De volgende categorieën personen die vanuit een rode zone reizen, waaronder Roemenië, zijn vrijgesteld van de verplichting om bij binnenkomst op het grondgebied van het Koninkrijk België een moleculaire test van het PCR-type met een negatief resultaat voor SARS-CoV-2-virusinfectie in te dienen:

 • personen tot 6 jaar;
 • personen die reizen op andere routes dan lucht of zee en die niet langer dan 48 uur in het buitenland zijn geweest of die maximaal 48 uur in het Koninkrijk België zullen blijven;
 • personen die per vliegtuig reizen en uitsluitend in de transitzone van de luchthaven verblijven zonder het Belgische grondgebied te betreden.

Het negatieve moleculaire PCR-testresultaat voor SARS-CoV-2-virusinfectie, uitgevoerd tot 72 uur voor aankomst, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • worden uitgevoerd in een geaccrediteerd laboratorium in de staat van herkomst en gecertificeerd door een bioloog of apotheker;
 • worden gepresenteerd in fysiek formaat (geprint op papier) of elektronisch (en kunnen onmiddellijk worden geraadpleegd); 
 • worden afgegeven in een van de talen Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Bewoners in het Koninkrijk België die terugkeren uit een rode zone waar ze meer dan 48 uur hebben verbleven, zijn ze NIET verplicht om het negatieve resultaat van een moleculaire PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie te presenteren bij aankomst in die staat. Ze zijn echter verplicht om twee moleculaire tests van het PCR-type uit te voeren, respectievelijk op de eerste dag en op de zevende dag van quarantaine.

Elke persoon (ingezetene of niet-ingezetene) na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone, inclusief Roemenië, moeten gedurende 10 dagen thuis of op een andere door betrokkene aangegeven plaats in quarantaine worden geplaatst. De quarantaine kan eerder worden beëindigd als de persoon op de 7e dag een moleculaire test van het PCR-type uitvoert en het resultaat negatief is. Bij binnenkomst in België ontvangen passagiers een sms-bericht met informatie over quarantaine en testen (het bericht bevat de code die nodig is om zich te registreren voor een testcentrum).

De volgende uitzonderingen op de quarantaine zijn voorzien:

 • personen die kritieke functies uitoefenen in sleutelsectoren kunnen worden vrijgesteld van quarantaine op basis van een attest van de werkgever, overeenkomstig het besluit van de Interministeriële Commissie Volksgezondheid van 2 december 2020;
 • Inwoners die om zakelijke redenen naar het buitenland zijn gereisd, kunnen worden vrijgesteld. In dat geval moet de werkgever het formulier Zakenreizen naar het Buitenland (BTA) ten minste 48 uur voor aankomst in België invullen. Het invullen van het formulier genereert een certificeringsnummer dat moet worden ingevoerd in het online formulier - Passenger Locator Form (PLF). Als dit nummer niet op het PLF-formulier wordt vermeld, kan de reis niet in het belang van de dienst worden beschouwd. Ook vreemdelingen die niet in België woonachtig zijn en die in het belang van hun dienst voor maximaal 72 uur naar dat land reizen, zijn vrijgesteld van quarantaine en de werkgever moet het BTA-formulier invullen.
 • studenten mogen de quarantaine bij uitzondering onderbreken om een ​​examen af ​​te leggen.

Vanaf 25 januari 2021 moeten alle personen die vanuit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika in het Koninkrijk België aankomen, een quarantaineperiode van 10 dagen en twee moleculaire PCR-tests ondergaan. detectie van SARS-CoV-2-infectie op de eerste en zevende dag na aankomst. 

Transportbedrijven moeten, voordat ze aan boord gaan, controleren of passagiers in het bezit zijn van een negatieve moleculaire test van het PCR-type voor infectie met het SARS-CoV-2-virus en mogen personen die niet over een dergelijke test beschikken, weigeren aan boord te gaan.

Snelle tests worden niet geaccepteerd

Waarschuwing! Snelle tests worden niet geaccepteerd, met als enige uitzondering bepaalde categorieën mensen die uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland komen. Dus in het geval dat het onmogelijk is om een ​​moleculaire PCR-type test te presenteren met een negatief resultaat voor SARS-CoV-2-virusinfectie, kunnen personen die werkzaam zijn in het wegvervoer, douanebeambten en wetshandhavers een test overleggen op binnenkomst in België met een negatief resultaat voor SARS-CoV-2-virusinfectie. De gebruikte antigeentest moet worden opgenomen in de lijst van door de Belgische autoriteiten goedgekeurde antigeentesten.

Ten opzichte van Passagierslokalisatieformulier (PLF), die te vinden is op  https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form

 • Dit formulier moet altijd worden ingevuld bij aankomst in België via de lucht of over zee, ongeacht de duur van uw verblijf in het Koninkrijk België (zonder uitzondering).
 • Personen die gebruik maken van vervoer over land die minder dan 48 uur naar het Koninkrijk België reizen of die niet langer dan 48 uur buiten het Koninkrijk België hebben verbleven, zijn vrijgesteld van het invullen van het formulier.
 • Passagiers wordt gevraagd de instructies van de Belgische autoriteiten op te volgen met betrekking tot quarantaine ontvangen per e-mail / sms, na het invullen van het formulier Formulier passagierszoeker. Met betrekking tot personen die meer dan 48 uur in het buitenland hebben doorgebracht en langer dan 48 uur in het Koninkrijk België zullen verblijven, waarschuwen de Belgische autoriteiten dat de politie aanvullende controles zal uitvoeren om de invulling van het passagierslocatieformulier te verifiëren en respectievelijk , naleving van de quarantainemaatregel.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar op de volgende websites:

Zelfisolatie- en testmaatregelen gelden niet voor mensen die korter dan 48 uur in een rode zone reizen. 

Reizen van/naar het Koninkrijk België is gebaseerd op de classificatie van de staten:

 • groen gebied: reizen naar deze gebieden is toegestaan; aandacht zal worden besteed aan de naleving van maatregelen op het gebied van hygiëne en sociale uitsluiting; bij terugkeer uit een groene omgeving zijn testen en zelfisolatie niet verplicht.
 • oranje gebied: reizen naar deze gebieden is toegestaan, de Belgische autoriteiten roepen op tot verhoogde waakzaamheid; er zijn staten in het "lichtoranje" gebied, waarvoor zelfisolatie vereist is voor mensen die uit België komen. Bij binnenkomst in België worden testen en zelfisolatie aanbevolen. Reizen naar deze gebieden wordt sterk afgeraden of de autoriteiten in deze staten verbieden niet-essentiële reizen naar België.

In augustus 2020 hebben de Belgische autoriteiten het hele grondgebied van Roemenië opgenomen in de rode zone.

 • rode zone: Niet-essentiële reizen naar deze gebieden zijn verboden. Elke persoon (inwoner of niet-ingezetene) die terugkeert naar België na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone, inclusief Roemenië, moet thuis of op een andere door de betrokkene aangegeven plaats in quarantaine worden geplaatst. De quarantaineperiode kan eindigen op basis van een negatieve moleculaire test van het PCR-type voor SARS-CoV-2-virusinfectie, uitgevoerd vanaf de zevende dag van quarantaine. Personen die niet woonachtig zijn in België en die aankomen uit een rode zone, moeten een moleculaire PCR-type test met negatief resultaat voor infectie met het SARS-CoV-2-virus voorleggen, uitgevoerd niet later dan 72 uur voor aankomst op Belgisch grondgebied.
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.