In Timişoara wordt in het weekend de nachtquarantaine ingevoerd. De verklaring op eigen verantwoordelijkheid is er weer!

0 453

Nadat het infectiepercentage in Timișoara 4.49 / 1000 bereikte, heeft het Timiș County Committee for Emergency Situations de nachtquarantaine in het weekend, tussen 20:00 en 05:00 uur, hersteld. Op vrijdag, zaterdag en zondag sluiten winkels en andere commerciële activiteiten om 18 uur.

Onder deze omstandigheden zullen de inwoners van Timişoara de verklaring op eigen verantwoordelijkheid moeten invullen om de huizen tijdens de beperkte tussenpozen te kunnen verlaten.

aldus, het is verboden personen buiten de woning/huis te verplaatsen op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 20 uur en 00 uur, met de volgende uitzonderingen:

  • reizen in het beroepsbelang, waaronder begrepen tussen de woning/het huishouden en de plaats/plaatsen waar de beroepsactiviteit plaatsvindt en terug;
  • reizen voor medische zorg die niet kan worden uitgesteld of op afstand kan worden uitgevoerd, alsmede voor de aanschaf van medicijnen;
  • reizen buiten de plaatsen van personen die op doorreis zijn of reizen waarvan de tijd samenvalt met de verbodsperiode, zoals die gemaakt per vliegtuig, trein, touringcar of ander vervoermiddel van passagiers, en dat kan worden aangetoond met een ticket of een andere manier van betalen voor de reis;
  • reizen om gerechtvaardigde redenen, zoals kinderopvang/bijstand, hulp aan bejaarden, zieken of gehandicapten of het overlijden van een familielid.

Marktdeelnemers die handels-/dienstverleningsactiviteiten uitoefenen in gesloten en/of open ruimten, openbare en/of private, zijn verplicht hun activiteit te organiseren en uit te voeren, op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 5,00 uur en 18,00 uur. tussen 18:00 en 5:00 uur kunnen marktdeelnemers de activiteit uitvoeren vanaf lthuis dronken.

De activiteit van marktdeelnemers die wordt uitgeoefend in gesloten ruimten op het gebied van sportscholen en/of fitness wordt opgeschort.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.