Het verschil tussen quarantaine en isolatie! Hoe de quarantaine tijdelijk op te schorten!

0 460

Quarantaine is voor mensen die niet besmet zijn met het SARS-CoV-2-virus, maar zich in een van de volgende twee situaties bevinden: aankomen in Roemenië vanuit andere staten of in direct contact zijn met een besmette persoon. Isolatie wordt vastgesteld voor geïnfecteerde personen (die positief testen op een PCR of antigeen).

Het verschil tussen quarantaine en isolatie

Voor bijzondere situaties waarbij sprake is van deelname aan familiegebeurtenissen in verband met geboorte, huwelijk of overlijden, reizen voor medische interventies/behandelingen in gevallen die uitstel niet ondersteunen zoals oncologische aandoeningen, chronisch nierfalen in het hemodialyseprogramma, maar niet beperkt tot deze, uitwisseling van identiteitsdocumenten, vertrek uit het land, presentatie in het vaccinatiecentrum volgens schema voor vaccinatie, enz., de tijdelijke schorsing van de quarantainemaatregel kan worden geanalyseerd op basis van de bewijsstukken.

Hoe de quarantaine tijdelijk op te schorten!

De analyse wordt uitgevoerd op het niveau van de provinciale centra voor de coördinatie en het beheer van de interventie.

Als we echter zorgvuldig de acties analyseren die tijdens de alarmtoestand verboden zijn, stellen we vast dat privé-evenementen zoals bruiloften, doopfeesten, feestelijke maaltijden en dergelijke niet zijn toegestaan. Tegelijkertijd is activiteit in bars, clubs of discotheken niet toegestaan.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.