Griekenland verandert de toelatingsvoorwaarden: antigeentests worden erkend en toegestaan; kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testen!

0 20.311

UPDATE: Het is officieel! Tussen 19 en 26.06.2021, op het grondgebied van Griekenland is bovendien toegang tot alle personen die het resultaat tonen van een snelle test, uitgevoerd in de staat van herkomst of in de staat van doorvoer, niet ouder dan 48 uur vanaf de datum van bemonstering.

Deze Deze maatregel geldt voor alle personen ouder dan 12. Het resultaat van deze test NU kan worden vervangen door de snelle test die willekeurig wordt uitgevoerd na binnenkomst in Griekenland, waarbij de maatregel nog steeds geldig is.

De grensdoorlaatpost Kakavia blijft UITSLUITEND open voor seizoensarbeiders in de landbouw, met toegang alleen tussen 08.00-16.00 uur, terwijl voor vrachtwagens (TIR) ​​toegang is toegestaan ​​tussen 07.00-19.00 uur

Dit weekend worden nieuwe regels van de Griekse autoriteiten bekend gemaakt.

Alle maatregelen voor preventie en sociaal isolement die van kracht waren tot 26.06.2021 worden gehandhaafd, nieuwe maatregelen zullen worden aangekondigd in functie van de evolutie van de epidemiologische situatie.

De Griekse regering heeft besloten tot twee belangrijke wijzigingen in de gezondheidscontrole van toeristen die het land binnenkomen:

1) Erkenning van sneltesten! Voortaan is toegang tot Griekenland, zonder andere beperkende maatregelen, toegestaan ​​aan buitenlandse reizigers die een negatief resultaat van de snelle test (antigeentest) hebben, niet ouder dan 48 uur voordat ze Griekenland binnenkomen. Opgemerkt moet worden dat dit moet worden gedaan door een erkend laboratorium en dat het resultaat in het Engels moet worden afgegeven.

2) Verhoging van de leeftijdsgrens voor het controleren van toeristenkinderen! In navolging van de aanbevelingen van de Europese Unie zullen nu controles worden uitgevoerd op de certificaten die nodig zijn om het land binnen te komen bij kinderen van 12 jaar en ouder, in plaats van 6 jaar, zoals tot nu toe het geval was. Kinderen onder de 12 jaar hoeven bij binnenkomst op Grieks grondgebied geen moleculaire PCR-/antigeentest te ondergaan.

Bovenstaande wijzigingen hebben betrekking op de controle van burgers uit landen waarvoor toeristische reizen van en naar Griekenland zijn geliberaliseerd.

De twee aangekondigde wijzigingen - de sneltesten en de wijziging van de leeftijdsgrens voor kinderen - vullen ook het bestaande controleregime aan. Het blijft van kracht en voorziet dat elke toerist die Griekenland binnenkomt het volgende dient te overleggen: a) vaccinatiebewijs / b) negatieve PCR- of antigeentest / c) bewijs van ziekte of positieve diagnose, geldig voor 2-9 maanden.

Er wordt aan herinnerd dat toeristen die naar Griekenland reizen de mogelijkheid hebben om het digitale COVID-certificaat van de Europese Unie in digitaal of gedrukt formaat weer te geven.

Het doel van alle controleprotocollen is om de toegang van toeristen die Griekenland willen bezoeken te vergemakkelijken, samen met de constante zorg om de veiligheid van zowel Griekse toeristen als burgers te handhaven.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.