Duitsland heeft de toegangsvoorwaarden gewijzigd: gevaccineerde / geteste of natuurlijk geïmmuniseerde Roemenen kunnen zonder beperkingen reizen!

0 7.382

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Duitse autoriteiten de voorwaarden voor toegang tot het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland hebben gewijzigd in het kader van de COVID-19-pandemie.Dus, in het kader van de verwijdering van Roemenië uit de categorie "risicogebieden", met ingang van 2 juni 2021, mogen personen die vanuit Roemenië per vliegtuig reizen het Duitse grondgebied betreden op voorwaarde dat zij een van de volgende documenten overleggen:

Natuurlijk gevaccineerde / geteste of geïmmuniseerde Roemenen kunnen zonder beperkingen naar Duitsland reizen!

  • een document dat het negatieve resultaat van testen op SARS-CoV-2-virusinfectie bevestigt. PCR-tests (gevalideerd niet meer dan 72 uur) en antigeentests (gevalideerd tot 48 uur) worden uitgevoerd in overeenstemming met de criteria die zijn vastgesteld door het Robert Koch Institute. Dit bewijs kan op papier of in elektronische vorm worden ingediend en moet in een van de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans zijn;
  • een document waaruit blijkt dat het volledige vaccinatieschema tegen COVID-19 is voltooid. Bewijs van vaccinatie mag alleen worden gebruikt als er ten minste 14 dagen zijn verstreken sinds de toediening van de enkelvoudige boosterdosis (voor het enkelvoudige dosisvaccin) van een van de door de EU goedgekeurde vaccins;
  • een document dat een SARS-VOC-2-virusinfectie bevestigt. Bewijs van eerdere infectie met het SARS-CoV-2-virus en, impliciet, van genezing is gebaseerd op een laboratoriumtest die ten minste 28 dagen ervoor, maar niet meer dan 6 maanden is uitgevoerd. De cumulatieve presentatie van bewijs van eerdere SARS-CoV-2-virusinfectie, evenals vaccinatie met ten minste één dosis van een door de EU goedgekeurd vaccin, is ook toegestaan.

Volgens de door de Duitse autoriteiten openbaar gemaakte informatie is het voor de binnenkomst in de Bondsrepubliek Duitsland vanuit Roemenië over de weg niet nodig om de bovengenoemde documenten te overleggen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beveelt de Roemeense burgers aan om op de hoogte te worden gehouden van eventuele last-minute wijzigingen of specifieke elementen die zijn vastgesteld door het land van bestemming.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.