ECDC heeft de epidemiologische index bijgewerkt (15 juli 2021): Spanje, Nederland en Portugal staan ​​op de rode lijst; Griekenland staat op de gele lijst!

0 6.339

Update 15 juli 2021: Roemenië heeft de lijst met epidemiologische risico's bijgewerkt: rood, geel, groen! (15 juli)

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) rapporteert een index berekend voor 14 dagen per week. Bijvoorbeeld vandaag Op 15 juli 2021 is de lijst met de gerapporteerde epidemiologische index voor de periode 28 juni - 12 juli 2021 gepubliceerd.

Per 14 mei heeft het Nationaal Comité voor Noodsituaties de classificatie van staten gewijzigd. Er wordt rekening gehouden met de cumulatieve incidentie na 14 dagen, wat resulteert in 3 categorieën: groen, geel en rood. We noemen het ook wel de verkeerslichtenlijst van Roemenië. De incidentie wordt ook berekend volgens de door het ECDC gerapporteerde epidemiologische index.

In deze context, als de Roemeense autoriteiten de lijst met verkeerslichten bijwerken (vandaag of morgen en met toepassing binnen 24 uur na publicatie in de Staatscourant), zullen we enkele zeer belangrijke wijzigingen ondergaan. Spanje staat op de rode lijst; Nederland staat op de gele lijst; Portugal staat op de rode lijst; Griekenland staat op de gele lijst!

ECDC-rapport gepubliceerd op donderdag 15 juli voor de periode 28.06 - 12.07.2021. VOORZICHTIG!!! Dit zijn niet de officiële lijsten die zijn opgesteld door de Roemeense autoriteiten. We wachten tot CNSU de lijsten officieel bijwerkt volgens de nieuw vastgestelde criteria.

De classificatie van landen/gebieden met epidemiologisch risico, volgens de cumulatieve incidentie op 14 dagen, wordt als volgt in 3 categorieën gemaakt:

  1. Groene zone - wanneer de cumulatieve incidentie van nieuwe ziektegevallen gedurende de laatste 14 dagen per 1.000 inwoners kleiner is dan of gelijk is aan 1,5;
  2. gele zone - waarbij de cumulatieve incidentie van nieuwe gevallen in de laatste 14 dagen per 1.000 inwoners tussen 1,5 en 3 per 1.000 inwoners ligt;
  3. Rode zone - waarbij de cumulatieve incidentie van nieuwe ziektegevallen in de laatste 14 dagen in verhouding tot 1.000 inwoners groter is dan of gelijk is aan 3 per 1000 inwoners.
  • De indeling van de gele of groene zone naar de rode zone, evenals de indeling van de groene zone naar de gele zone, wordt van kracht binnen 24 uur na de datum van goedkeuring van de Lijst van landen/gebieden met epidemiologisch risico door besluit van het Nationaal Comité voor Noodsituaties.
  • De classificatie van de rode zone naar de groene of gele zone, evenals de classificatie van de gele zone naar de groene zone, treedt in werking op de datum van goedkeuring van de Lijst van landen / gebieden met epidemiologisch risico bij besluit van de Nationale Comité voor Noodsituaties.
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.