De wereldwijde markt voor medisch toerisme zal tegen 180 € 2025 miljard bereiken

0 187

Een recente studie heeft aangetoond dat het wereldwijde medisch toerisme naar verwachting zal groeien tot een waarde van meer dan 180 miljard euro in 2025. Volgens de studie kan een dergelijke groei in de komende drie jaar worden bereikt, op voorwaarde dat de markten voor de ontwikkeling van gezondheidszorg om patiënten van meer ontwikkelde en welvarende landen.

De term medisch toerisme verwijst naar mensen die naar het buitenland reizen voor een medisch specialistische behandeling. In het verleden verwees het meestal naar mensen die vanuit minder ontwikkelde landen naar hoogontwikkelde landen reisden om een ​​behandeling te krijgen die thuis niet beschikbaar was.

In de afgelopen jaren verwijst medisch toerisme echter naar mensen uit ontwikkelde landen die naar ontwikkelingslanden reizen om medische behandeling te krijgen tegen lagere prijzen.

Uit de gegevens blijkt dat burgers van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika voornamelijk naar ontwikkelingslanden reisden voor medische behandeling. Dit betekent dat zowel de Britten als de Amerikanen zich wenden tot gezondheidstoerisme.

Volgens Consultancy-me werd de markt voor medisch toerisme in 105 gewaardeerd op 2019 miljard euro. Door de COVID-19-pandemie en de beperkingen die wereldwijd zijn opgelegd, is de waarde echter gedaald tot 71 miljard euro in 2020.

In 2021 werd de markt voor medisch toerisme getaxeerd op 82 miljard euro, terwijl deze dit jaar naar verwachting de waarde van 97 miljard euro zou bereiken.

Wat betreft 2023, 2024 en 2025 blijkt uit de gegevens dat de waarde van de markt voor medisch toerisme aanzienlijk zal toenemen. Naar schatting zal de markt voor medisch toerisme in 2023 worden gewaardeerd op € 120 miljard, met meer dan 27 miljoen mensen die voor medische behandeling naar het buitenland willen reizen.

Voor 2024 wordt verwacht dat de markt voor medisch toerisme wordt gewaardeerd op € 148 miljard en in 2025 op € 182 miljard.

Dezelfde bron merkt op dat hoewel gezondheidstoerisme vaak wordt gedomineerd door cosmetische chirurgie, het ook steeds meer behandelingen omvat voor verschillende kritieke ziekten. Daaruit bleek dat neurologische, cardiovasculaire en oncologische behandelingen vorig jaar het grootste deel van het medisch toerisme voor hun rekening namen.

Hoewel het aantal patiënten dat deze behandelingen ontving minder was in vergelijking met anderen, genereerden ze meer inkomsten door hogere kosten. In 2021 bedroegen de gemiddelde kosten voor neurologie € 13.559; voor cardiovasculaire behandelingen was dat 17.597 euro; en voor oncologische behandelingen was dat €16.581.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.