De overheid heeft vakantiecheques voor ambtenaren goedgekeurd. Vakantiecheques kunnen ook ontvangen worden door werknemers in de privésector!

1 569

De regering heeft de noodverordening aangenomen tot wijziging en aanvulling van bepaalde normatieve wetten en verlenging van bepaalde termijnen, die voorziet in de toekenning van vakantiecheques voor werknemers in de budgetsector. De vouchers hebben een waarde van 1450 lei, meldt het ministerie van Ondernemerschap en Toerisme.

De overheid heeft vakantiecheques goedgekeurd

Vakantiecheques, toegekend door openbare instellingen, zijn alleen bestemd voor aangesloten eenheden die geen uitstaande fiscale verplichtingen op de algemene geconsolideerde begroting registreren, zoals die welke worden beheerd door het Nationaal Agentschap voor Fiscale Administratie, ouder dan 90 dagen.

Vanaf 1 april 2022 zijn de aangesloten eenheden verplicht om de verstrekte facturen in het landelijke systeem RO e-Factuur op te sturen naar de houders.

"In de huidige epidemiologische context was het noodzakelijk om de geldigheid van vakantiecheques die in januari 2019 - december 2020 werden uitgegeven, ongeacht de steun, te verlengen tot 30 juni 2022. De beslissing werd genomen aangezien sommige van de vakanties die Roemenen kochten tijdens de pandemieperiode, door deze betaalmethode, konden ze niet naar behoren worden uitgevoerd. De maatregel zal ook het binnenlands toerisme in het laagseizoen stimuleren." de vertegenwoordigers van het ministerie doorgeven.

Volgens hen zullen in de periode 2022 - 2026 de vakantiecheques alleen op elektronische drager worden uitgegeven.

Werknemers in de particuliere sector kunnen volgens het ministerie van Ondernemerschap en Toerisme (MAT) ook vakantiecheques ontvangen ter waarde van maximaal 13.800 lei, het equivalent van zes gegarandeerde minimum brutolonen in het land. Werkgevers kunnen deze kosten aftrekken.

Werkgevers die vakantiecheques toekennen kunnen genieten van fiscale aftrekbaarheid tot 13.800 lei/werknemer/boekjaar en zijn vrijgesteld van de verzekeringsbijdrage voor arbeid, ten bedrage van 2,25% van het brutoloon van de werknemer. Ze zijn ook vrijgesteld van het betalen van socialezekerheidsbijdragen aan de werknemer, aldus de verklaring.

Vakantiecheques plus accommodatiediensten kunnen worden gekocht met vakantiecheques

Vakantiecheques die door werknemers zijn ontvangen, kunnen worden gebruikt om accommodatiediensten aan te schaffen, en andere diensten zoals maaltijden, vervoer of spabehandelingen kunnen worden toegevoegd aan reispakketten met verplichte accommodatie. De geldende wetgeving met betrekking tot hun toekenning is GEO nr. 8/2009, met latere wijzigingen en aanvullingen.

1 reactie
  1. […] Parallel kunnen werknemers de vakantiecheques 2022 gebruiken, als de bedragen al op de kaart zijn overgeschreven. We herinneren je eraan dat vakantiecheques […]

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.