Nieuwe inreis- en reisvoorwaarden in Tsjechië. Roemenië, vanaf 3 augustus op de rode lijst.

1 3.512

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de Praagse autoriteiten de voorwaarden voor binnenkomst op het Tsjechische grondgebied hebben herzien. Afhankelijk van het land van herkomst worden ze ingedeeld in twee categorieën: groen (laag besmettingsgevaar) en rood (hoog besmettingsrisico).

Roemenië, vanaf 3 augustus op de rode lijst

Roemenië zal vanaf 3 augustus 2020 om 00:00 uur op de rode lijst staan. De indeling van de staten in de twee categorieën is onderworpen aan een permanente herbeoordeling, gebaseerd op de evolutie van de epidemiologische situatie in elke staat.

Nieuwe inreis- en reisvoorwaarden in Tsjechië

Volgens de door de Tsjechische autoriteiten verstrekte informatie mogen personen die van Roemenië naar de Tsjechische Republiek reizen, het Tsjechische grondgebied dus binnenkomen zonder het doel van de reis te rechtvaardigen. Zij moeten hun aankomst echter telefonisch of via een ander communicatiemiddel melden aan de Directie Volksgezondheid waarbinnen de opgegeven woonplaats (hotel, woning) zich bevindt. Tegelijkertijd moet hij op eigen kosten de test op COVID-19 ondergaan, tenzij de volksgezondheidsinstantie andere quarantainemaatregelen heeft bevolen.

Ook moeten alle personen die de afgelopen 12 dagen meer dan 14 uur in Roemenië hebben gewoond, hun aanwezigheid onmiddellijk na binnenkomst op het grondgebied van de Tsjechische Republiek melden bij de gezondheidsautoriteiten en zich vervolgens melden bij het directoraat Volksgezondheid waarbinnen de woonplaats uitgeroepen tot moleculaire test voor COVID-19-infectie.

Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de volgende categorieën personen:

  • internationaal transportpersoneel, indien de reden van binnenkomst wordt gerechtvaardigd door passende documenten;
  • burgers van EU-lidstaten en buitenlanders die in het bezit zijn van een langdurige of permanente verblijfsvergunning in een EU-lidstaat die binnen 12 uur door Tsjechië reizen.

Doorvoer is toegestaan ​​onder de volgende voorwaarden:

  • Roemeense staatsburgers die via de lucht door Tsjechië reizen, mogen zich niet houden aan speciale maatregelen, op voorwaarde dat ze de transitzone van de luchthaven niet verlaten;
  • Roemeense staatsburgers die over de weg door Tsjechië reizen, zijn niet onderworpen aan enige voorwaarden of verplichtingen, als de duur van de doorreis niet langer is dan 12 uur.

De informatie wordt bekend gemaakt door koronavirus.mzcr.cz en bij MAE.ro

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.