De nieuwe anti-covid maatregelen genomen door CNSU in Roemenië: nachtelijke afsluiting, verlengde vakantie, gebruik van digitaal certificaat voor toegang tot verschillende openbare plaatsen! (22 oktober 2021)

1 1.443

Nationaal Comité voor Noodsituaties nam het besluit nr. 91 van 22 oktober 2021, met als doel aanvullende maatregelen vast te stellen om het risico voor de volksgezondheid als gevolg van het grote aantal besmettingen met het SARS-CoV-2-virus te beheersen. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze maatregelen.

Voorgesteld wordt om 30 dagen 's nachts tussen 22:00 en 05:00 uur een lockdown in te stellen. Personen die zijn vrijgesteld van deze maatregel: personen volledig gevaccineerd (voor wie sinds de terugroeping ten minste 10 dagen zijn verstreken); geïnfecteerde mensen die tussen de 15e en 180e dag zijn, bevestigen de infectie. Uitzonderingen zijn ook degenen die in het belang van het werk reizen en een bewijsstuk hebben, maar ook passagiers wiens tijdsinterval overlapt met de lockdown.

De activiteit van marktdeelnemers wordt gedurende 21 dagen tussen 00:05 en 00:30 uur verboden. Marktdeelnemers kunnen alleen opereren in relatie tot marktdeelnemers met thuisbezorgactiviteiten.

De activiteit met het publiek van marktdeelnemers die activiteiten uitvoeren op het gebied van bereiding, marketing en consumptie van voedsel en/of alcoholische en niet-alcoholische dranken, zoals restaurants, cafés, enz., zowel in gebouwen als op terrassen, is toegestaan ​​tot 50 % van maximale ruimtecapaciteit, in het tijdslot 05: 00-21: 00.

Bars, clubs en discotheken zijn gesloten. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om voor een periode van 30 dagen de organisatie en uitvoering van privé-evenementen (bruiloften, doopfeesten, feestmaaltijden, enz.), trainingen, workshops en conferenties, evenals concerten en shows te verbieden georganiseerd in andere ruimtes open of gesloten behalve voor speciaal ontworpen uitvoeringen en/of concerten.

Er wordt voorgesteld om gedurende een periode van 30 dagen sportcompetities te organiseren en te houden in Roemenië zonder deelname van toeschouwers.

Voorgesteld wordt dat toegang tot alle activiteiten en evenementen die worden georganiseerd binnen de periode van 30 dagen waarvoor de maatregelen in dit besluit worden voorgesteld, evenals toegang tot winkelcentra, accommodatie-eenheden, restaurants, cafés of andere openbare horecagelegenheden waar op de markt gebracht voedsel wordt geconsumeerd of alcoholische of niet-alcoholische dranken, alleen worden toegestaan ​​aan personen die zijn ingeënt of ziek zijn geworden en die zich in de periode van de 15e tot de 180e dag na bevestiging van besmetting met het SARS-CoV-2-virus bevinden.

Het ministerie van Onderwijs is bevoegd om tussen 25.10.2021-05.11.2021 het ministerieel besluit uit te vaardigen voor het toekennen van een extra vakantie van twee weken voor kleuter-, lager, secundair, middelbaar, beroeps- en postsecundair onderwijs, evenals voor de daaropvolgende vaststelling, maar uiterlijk op 05.11.2021 van de wijzigingen met betrekking tot de structuur van het schooljaar.

Besluit nr. 91 van 22 oktober 2021

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.