De alarmtoestand in Roemenië wordt met nog eens 30 dagen verlengd (BESLUIT nr. 49 van 13.10.2020)

1 2.226

De alarmtoestand in Roemenië wordt met 30 dagen verlengd, ingaande op 15 oktober 2020. DE NATIONALE COMMISSIE VOOR NOODSITUATIES heeft BESLUIT nr. 49 van 13.10.2020, die tijdens de alarmtoestand met de nodige maatregelen komt om de effecten van de COVID-19-pandemie te voorkomen en te bestrijden.

BESLUIT nr. 49 van 13.10.2020

Gezien de analyse van de risicofactoren met betrekking tot het beheer van de noodsituatie veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus, op het Roemeense grondgebied op 11.10.2020, uitgevoerd op het niveau van het Nationaal Centrum voor Coördinatie en Beheer van de Interventie, rekening houdend met het aanhouden van een toenemend aantal besmette personen op het nationale grondgebied, evenals met de dagelijkse verschijning van nieuwe gevallen van besmette personen, aspecten die een constante druk uitoefenen op de beheerscapaciteit van de administratief-territoriale eenheden en van de sanitaire voorzieningen systeem,

in de context van de noodzaak om de sociaal-economische voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor de geleidelijke herstart van de nationale economie, met behoud van een adequaat niveau van alertheid op het niveau van de componenten van het National Emergency Management System,

met inachtneming van het bepaalde in art. 7 ^ 1 van de noodverordening van de regering nr. 11/2020, over medische noodvoorraden, evenals enkele maatregelen met betrekking tot het instellen van quarantaine, goedgekeurd met wijzigingen en aanvullingen door wet nr. 20/2020, met latere wijzigingen en aanvullingen, betreffende de bevoegdheid van de staatssecretaris, hoofd van de afdeling Noodsituaties binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken om de nodige maatregelen te gelasten voor situaties waarin er een dreigend risico voor de volksgezondheid is, zoals evenals GD nr. 557/2016 over het beheer van risicotypes,

In overeenstemming met art. 4 par. (1) verlicht. c) en d) en art. 81 van de GEO. Nee. 21/2004 betreffende het National Emergency Management System, met latere wijzigingen en aanvullingen,

op grond van het bepaalde in art. 4 en kunst. 11 par. (1) van wet nr. 136/2020 opnieuw gepubliceerd, betreffende de vaststelling van maatregelen op het gebied van de volksgezondheid in situaties van epidemiologisch en biologisch risico, art. 9 par. 1, art. 32 par. 2, kunst. 37, art. 41, art. 42 par. 1, art. 43 par. 1, art. 44 par. 2 en 3, art. 45 par. 1 en kunst. 71 van wet nr. 55/2020 betreffende enkele maatregelen ter voorkoming en bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-pandemie, van art. 20 verlicht. l) van de noodverordening van de regering nr. 21/2004 op het National Emergency Management System, goedgekeurd met wijzigingen en aanvullingen door wet nr. 15/2005, met de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen, en van art. 2 en kunst. 4 van het regeringsbesluit nr. 94/2014 over de organisatie, werking en samenstelling van het Nationaal Comité voor Bijzondere Noodsituaties,

De Nationale Commissie voor Noodsituaties neemt dit over
BESLISSING:

Artikel 1 Voorgesteld wordt om de alarmtoestand op het hele nationale grondgebied te verlengen voor een periode van 30 dagen, te beginnen op 15.10.2020.

Artikel 2 De maatregelen voor de preventie en bestrijding van infecties veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus, die in de huidige epidemiologische context moeten worden aangenomen vanaf 15.10.2020, zijn opgenomen in bijlage 1.

Artikel 3 Het is goedgekeurd lijst van landen/gebieden met een hoog epidemiologisch risico waarvoor de quarantainemaatregel is ingesteld op de personen die van hen in Roemenië aankomen, van kracht vanaf 15.10.2020, vermeld in bijlage 2.

Artikel 4 Besluit van de Nationale Commissie voor Noodsituaties nr. 36 / 21.07.2020 is voltooid op art. 3, par. (1), met twee nieuwe letters als volgt:
- "y) de personen die zijn overgedragen aan de Roemeense autoriteiten op basis van de overnameovereenkomsten, teruggestuurd in de versnelde procedure.";
- ”z) werknemers / vertegenwoordigers van Roemeense marktdeelnemers die buiten Roemenië reizen om te onderhandelen / contracten / handelsovereenkomsten te ondertekenen, als ze een negatieve test voor SARS-CoV-2 overleggen, niet later dan 48 uur vóór binnenkomst op de nationale grondgebied, evenals een document dat deelname aan de onderhandeling of het ondertekende contract / handelsovereenkomst rechtvaardigt ”.

Artikel 5 Besluit van de Nationale Commissie voor Noodsituaties nr. 36 / 21.07.2020 is voltooid op art. 3, met een nieuwe paragraaf na paragraaf (3), als volgt: ”(4) De SARS-CoV-2-tests die zijn aangevraagd volgens de bepalingen van para. (1) en (2) moeten worden uitgevoerd in erkende laboratoria en de resultaten moeten de identificatie omvatten van de personen voor wie de tests zijn uitgevoerd.'

Artikel 6 Besluit van de Nationale Commissie voor Noodsituaties nr. 36 / 21.07.2020 wordt gewijzigd in art. 5 lid 1 en zal de volgende inhoud hebben:
"(1) Voor speciale situaties met deelname aan familiegebeurtenissen in verband met geboorte, huwelijk of overlijden, reizen voor medische interventies / behandelingen in gevallen die geen uitstel ondersteunen (bijv. Oncologische ziekten, chronisch nierfalen - in hemodialyseprogramma), identiteitsdocumenten wijzigen , het land verlaten, het uitvoeren van de test voorzien in art. 3 lid (3) enz., de tijdelijke opschorting van de quarantainemaatregel voorzien in art. 2 en kunst. 4, op basis van bewijsstukken."

Artikel 7 Dit besluit wordt medegedeeld aan alle onderdelen van het Nationaal Calamiteitenbeheersysteem, voor uitvoering bij beschikking en bestuurshandelingen van hun beheerders.

Besluit-CNSU-nr.-49-van-13.10.2020-en-bijlagen

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.