CNSU heeft de nieuwe regels aangenomen voor het toepassen van de quarantainemaatregel voor iedereen die in Roemenië aankomt

0 10.315

Het Nationaal Comité voor Noodsituaties heeft in de vergadering van vandaag, 6 december 2021, Besluit nummer 111 aangenomen voor het vaststellen van de regels voor de toepassing van de quarantainemaatregel op personen die in Roemenië aankomen, geldig tussen 10.12.2021 om 00:00 - 08.01.2022 om 24 : 00.

1. Een quarantainemaatregel van 14 dagen wordt opgelegd aan de woonplaats, de aangegeven locatie of de speciale ruimte bestemd voor personen die aankomen uit de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat, en wel als volgt:

 • a) personen die uit de groene of gele zone komen en geen bewijs van vaccinatie, bewijs van positieve bevestiging van SARS-CoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land en waarvoor ten minste 14 dagen verstreken sinds de datum van bevestiging tot de datum van binnenkomst in het land of bewijs van de negatieve RT-PCR-test voor COVID-19 uitgevoerd niet later dan 72 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het binnenrijden van het nationale grondgebied ( voor degenen die alleen reizen);
 • b) personen die aankomen uit de Rode Zone en geen bewijs van vaccinatie of bewijs van positieve bevestiging voor SARS-CoV-2-virusinfectie overleggen in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land en waarvoor ten minste 14 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot de datum van binnenkomst in het land.

2. Er wordt een quarantainemaatregel van 10 dagen opgelegd voor niet-gevaccineerde personen of voor personen die in de laatste 2 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land niet positief getest zijn op besmetting met het SARS-CoV-180-virus en die aankomen uit lidstaten van de Europese Unie , van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat in de rode zone, als het een negatieve RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie vertoont, niet meer dan 72 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied betreden (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) reizen met hun eigen).

3. De volgende categorieën personen zijn vrijgesteld van de quarantainemaatregel die is vastgesteld onder voorwaarden 1 en 2:

 • a) kinderen jonger dan 12 jaar of ouder;
 • b) kinderen ouder dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar, ongeacht de opname van het land in het risicogebied, als ze een negatieve RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie vertonen, uitgevoerd ten hoogste 72 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het binnenkomen van het nationale grondgebied (voor degenen die met eigen middelen reizen);
 • c) niet-gevaccineerde personen of personen die in de laatste 2 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land niet positief zijn bevestigd voor SARS-CoV-180-virusinfectie, die aankomen uit de Rode Zone en op het nationale grondgebied blijven voor een periode van minder dan 3 dagen ( 72 uur) als het negatieve resultaat van een RT-PCR-test voor SARSCoV-2-virusinfectie niet meer dan 72 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied betreden (voor degenen die reizen met hun eigen). Als de personen het nationale grondgebied niet binnen 3 dagen (72 uur) verlaten, met de informatie van het directoraat volksgezondheid van de provincie waarin ze wonen of waar ze het adres hebben laten aangeven bij de ingang van het land, zullen ze in quarantaine worden geplaatst voor een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de vierde dag na de binnenkomst op het Roemeense grondgebied;
 • d) personen op doorreis, indien zij Roemenië binnen 24 uur na binnenkomst op het grondgebied van het land verlaten;
 • e) grensarbeiders die Roemenië binnenkomen vanuit Hongarije of Bulgarije, evenals Roemeense staatsburgers die in dienst zijn van marktdeelnemers uit de genoemde landen, die bij binnenkomst in het land de contractuele betrekkingen met de respectieve marktdeelnemers bewijzen;
 • f) scholieren/studenten, Roemeense staatsburgers of staatsburgers met woonplaats of verblijfplaats buiten Roemenië, die cursussen volgen van sommige onderwijsinstellingen in Roemenië of in het buitenland, dagelijks naar hen pendelen en bewijsstukken overleggen, of toelatingsexamens moeten afleggen om hun studies of om hun studie te beginnen in onderwijseenheden / instellingen in het land of om te reizen voor activiteiten die verband houden met het begin, de organisatie, het bijwonen of voltooien van studies, evenals hun metgezellen als ze minderjarig zijn;
 • g) leden van sportdelegaties, evenals artiesten en hun personeel die niet zijn gevaccineerd of die niet positief zijn getest op SARS-CoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land, die vanuit de Rode Zone aankomen om deel te nemen in competities, respectievelijk culturele, artistieke of amusementsevenementen, georganiseerd op het nationale grondgebied, als het een negatief resultaat vertoont van een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-infectie, uitgevoerd ten hoogste 72 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het betreden van het nationale grondgebied (voor degenen die op eigen gelegenheid reizen) en alleen deelnemen aan activiteiten in de wedstrijden of, in voorkomend geval, aan de genoemde evenementen;
 • h) bestuurders van voertuigen met een maximaal toegestane capaciteit van meer dan 2,4 ton die goederenvervoer verzorgen, evenals bestuurders van voertuigen met meer dan 9 zitplaatsen, inclusief de bestuurdersstoel, die personenvervoer verzorgen, niet-gevaccineerd of niet positief getest zijn voor SARS-CoV-2-infectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land, aankomst uit de Rode Zone, als ze een negatieve RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-infectie vertonen ten hoogste 72 uur voordat ze het nationale grondgebied betreden , en de reis is alleen gemaakt voor professionele doeleinden;
 • i) personen die zijn overgedragen aan de Roemeense autoriteiten op basis van overnameovereenkomsten, teruggestuurd in een versnelde procedure;
 • j) leden van diplomatieke missies, consulaire posten, andere in Boekarest geaccrediteerde diplomatieke missies en houders van diplomatieke paspoorten, op basis van wederkerigheid, personeel gelijkgesteld met diplomatiek personeel, leden van het Roemeense diplomatieke en consulaire korps en houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, niet-gevaccineerd zijn of die niet positief zijn getest op SARS-CoV-2-infectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land, die aankomen uit de Rode Zone en niet later een negatieve RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-infectie laten zien dan 72 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied betreden (voor degenen die alleen reizen).

4. De quarantainemaatregel wordt thuis, op de aangegeven locatie of speciaal aangewezen plaats opgelegd met een duur van 14 dagen voor personen die uit derde landen komen en mag geen negatief resultaat van een RT-PCR-test voor COVID-19 vertonen 48 uur voor het instappen (voor wie met het openbaar vervoer reist) of voor het betreden van het nationale grondgebied (voor wie met eigen vervoer reist).

5. De quarantainemaatregel wordt thuis, op de aangegeven plaats of speciale ruimte bestemd voor een periode van 10 dagen vastgesteld voor niet-gevaccineerde personen of voor personen die de afgelopen 2 dagen niet positief zijn getest op besmetting met het SARS-CoV-180-virus vóór binnenkomst in het derde land aankomen, ongeacht hun opname in de risicozone als ze een negatieve RT-PCR-test voor SARSCoV-2-virusinfectie vertonen, niet meer dan 48 uur voor het instappen uitgevoerd (voor degenen die reizen met openbaar vervoer vervoer) of binnenkomst op het nationale grondgebied (voor degenen die op eigen gelegenheid reizen).

6. De volgende categorieën personen zijn vrijgesteld van de quarantainemaatregel die is vastgesteld onder voorwaarden 4 en 5:

 • a) kinderen jonger dan 12 jaar of ouder;
 • b) kinderen ouder dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar, als ze een negatieve RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie vertonen, niet meer dan 48 uur voor het instappen uitgevoerd (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of binnenkomst op het nationale grondgebied (voor degenen die op eigen gelegenheid reizen);
 • c) niet-gevaccineerde personen of personen die in de laatste 2 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land niet positief zijn bevestigd voor SARS-CoV-180-virusinfectie, die minder dan 3 dagen (72 uur) op het nationale grondgebied verblijven als het negatieve resultaat wordt getoond van een RT-PCR-test voor SARSCoV-2-virusinfectie, niet meer dan 48 uur vóór het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het nationale grondgebied betreden (voor degenen die met eigen vervoer reizen). Als de personen het nationale grondgebied niet binnen 3 dagen (72 uur) verlaten, met de informatie van het directoraat volksgezondheid van de provincie waarin ze wonen of waar ze het adres hebben laten aangeven bij de ingang van het land, zullen ze in quarantaine worden geplaatst voor een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de vierde dag na de binnenkomst op het Roemeense grondgebied;
 • d) personen op doorreis, indien zij Roemenië binnen 24 uur na binnenkomst op het grondgebied van het land verlaten;
 • e) grensarbeiders die Roemenië binnenkomen vanuit Servië, Oekraïne of de Republiek Moldavië, evenals Roemeense burgers die in dienst zijn van marktdeelnemers uit de genoemde landen, die bij binnenkomst in het land de contractuele betrekkingen met de respectieve marktdeelnemers bewijzen;
 • f) scholieren/studenten, Roemeense staatsburgers of staatsburgers met woonplaats of verblijfplaats buiten Roemenië, die cursussen volgen van sommige onderwijsinstellingen in Roemenië of in het buitenland, dagelijks naar hen pendelen en bewijsstukken overleggen, of toelatingsexamens moeten afleggen om hun studies of om hun studie te beginnen in onderwijseenheden / instellingen in het land of om te reizen voor activiteiten die verband houden met het begin, de organisatie, het bijwonen of voltooien van studies, evenals hun metgezellen als ze minderjarig zijn;
 • g) leden van sportdelegaties, evenals artiesten en hun personeel die niet zijn gevaccineerd of die niet positief zijn getest op SARS-CoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land, aankomen om deel te nemen aan sport wedstrijden, respectievelijk culturele, artistieke of amusementsevenementen, georganiseerd op het nationale grondgebied, als het negatieve resultaat blijkt van een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-infectie, uitgevoerd ten hoogste 48 uur voor het instappen (voor degenen die reizen met een vervoermiddel gezamenlijk) of toegang tot het nationale grondgebied (voor degenen die alleen reizen) en alleen deelnemen aan activiteiten in de wedstrijden of, in voorkomend geval, de genoemde evenementen;
 • h) bestuurders van voertuigen met een maximaal toegestane capaciteit van meer dan 2,4 ton die vrachtvervoer verzorgen, evenals bestuurders van voertuigen met meer dan 9 zitplaatsen, inclusief de bestuurdersstoel, die personenvervoer verzorgen, niet-gevaccineerd of niet positief bevestigd voor SARS-CoV-2-virusinfectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land als ze negatief testen voor een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-infectie die niet meer dan 48 uur vóór het nationale grondgebied is uitgevoerd, en de reis is alleen gemaakt voor professionele doeleinden;
 • i) personen die zijn overgedragen aan de Roemeense autoriteiten op basis van overnameovereenkomsten, teruggestuurd in een versnelde procedure;
 • j) leden van diplomatieke missies, consulaire posten, andere in Boekarest geaccrediteerde diplomatieke missies en houders van diplomatieke paspoorten, op basis van wederkerigheid, personeel gelijkgesteld met diplomatiek personeel, leden van het Roemeense diplomatieke en consulaire korps en houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, niet-gevaccineerd of die niet positief zijn getest op SARS-CoV-2-infectie in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land, die aankomen uit derde landen, ongeacht hun risicostatus, SARS-CoV-2-virusinfectie uiterlijk 48 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of voor het betreden van het nationale grondgebied (voor degenen die alleen reizen).
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.