Christian Heinzmann blijft CEO van TAROM

0 384

De nieuwe Raad van Bestuur van TAROM vergaderde gisteren 14 november 2013, tijdens de eerste vergadering in de huidige formule.Naar aanleiding van de besprekingen, Meneer. Dante Stein werd verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur, en dhr. Manuel Donescu Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben de leden van de Raad de eerste werkcomités opgericht, namelijk: het Corporate Governance, Benoemings- en Remuneratiecomité en het Auditcomité.

Tegelijkertijd werd tijdens de vergadering besloten om de contractuele verkorting van de ambtstermijn van de uitvoerend directeur ongeldig te verklaren, De heer Christian Heinzmann, van 4 jaar tot 1 jaar als in strijd met de wettelijke bepalingen en aspecten met betrekking tot de start van het evaluatieproces werden besproken, volgens de opdracht van de AVA.

De leden van de Raad van Bestuur hebben voorgesteld om tijdens deze termijn alle maatregelen te nemen om van TAROM een bedrijf te maken waar Roemenen trots op mogen zijn.

Dante Stein, voorzitter van de raad van bestuur:

"We zullen alle krachten mobiliseren die een belangrijke rol spelen bij het maximaliseren van de prestaties van dit bedrijf en we zullen dit professioneel doen, met transparantie en verantwoordelijkheid. Ik waardeer het feit dat TAROM, als staatsbedrijf met een meerderheidsbelang, veel belangstelling heeft voor het publiek, maar ik zou graag zien dat er vanaf nu minder discussie in de pers is en dat ik me in plaats daarvan concentreer op het oplossen van de problemen van het bedrijf. TAROM heeft een strategische positie als ambassadeur van Roemenië. We willen het opnieuw lanceren, zodat het de plaats kan innemen die het verdient."

.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.