Boekarest en 17 provincies in Roemenië, op de lijst van "risicogebieden" van Duitsland. Negatieve COVID-19-test of GRATIS test bij binnenkomst in Duitsland.

1 18.567

Naar aanleiding van de verduidelijkingen van 8 augustus 2020 met betrekking tot: wijziging van de voorwaarden voor toegang tot het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland in het kader van de COVID-19-pandemie, Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat in de avond van 12 augustus 2020, de autoriteiten van de Bondsrepubliek Duitsland hebben de lijst van "risicogebieden" in Roemenië bijgewerkt die zijn opgesteld in het kader van de COVID-19-pandemie.

Boekarest en 17 provincies in Roemenië, op de lijst van "risicogebieden" van Duitsland.

Naar aanleiding van deze update, Boekarest, samen met anderen 10 provincies in Roemeniëof Bacău, Brăila, Brașov, Dâmbovița, Galați, Gorj, Ilfov, Prahova, Vaslui, Vrancea zijn toegevoegd op lijst met risicogebieden. Deze maatregel is van kracht sinds de publicatie van het besluit op 12 augustus 2020.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat 7 provincies (Argeș, Bihor, Buzău, Neamț, Ialomița, Mehedinți en Timiș) al vanaf 7 augustus 2020 tot risicogebieden zijn verklaard. In totaal zijn er dus op dit moment 17 provincies samen met Boekarest op de lijst met risicogebieden.

Negatieve COVID-19-test of test bij binnenkomst in Duitsland.

Volgens de door de Duitse autoriteiten openbaar gemaakte informatie Alle personen, ongeacht nationaliteit, die de Bondsrepubliek Duitsland binnenkomen nadat ze in een van de risicogebieden zijn geweest moet een presenteren COVID-19 negatieve test, uiterlijk 48 uur voor aankomst gemaakt (vertaald in het Duits of Engels) Of anders, getest worden, GRATIS, binnen maximaal 72 uur na aankomst op Duits grondgebied.

De test kan direct op de luchthaven worden uitgevoerd of binnen 72 uur na aankomst in Duitsland, naar de huisarts of naar de plaatselijke gezondheidsautoriteiten. In dit verband, passagiers moeten contact opnemen met het medische noodnummer 116 117. Bij niet-naleving van de testverplichting, de Duitse autoriteiten kunnen boetes opleggen tot 25.000 euro. Testen is verplicht voor mensen die uit "risicogebieden" komen şi aanbevolen alle andere passagiers die het Duitse grondgebied binnenkomen.

Als de test wordt uitgevoerd bij aankomst in de Bondsrepubliek Duitsland, passagiers moeten zichzelf isoleren totdat ze een negatief testresultaat krijgenDe maatregel van zelfisolatie thuis geldt NIET voor degenen die negatief testen op COVID-19, uitgevoerd niet meer dan 48 uur voor aankomst op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland.

Locatieformulier invullen

Ook moeten personen die de Bondsrepubliek Duitsland binnenkomen vanuit een risicogebied (inclusief de bovengenoemde) een locatieformulier invullen - Formulier voor het lokaliseren van passagiers in de volksgezondheid - waarvan de Engelse versie.

De enkele doorvoer over Duits grondgebied is niet onderworpen aan bovenstaande verplichtingen. Tijdens het transport is het noodzakelijk om elk nauw contact met andere mensen te vermijden en om de specifieke beschermingsmaatregelen (sociale afstand, hygiëne, masker) in acht te nemen waarbij korte stops voor voedsel of brandstof zijn toegestaan, maar niet die van toerisme of bezoeken. 

Informatie over nieuwe maatregel om "risicogebieden" bij te werken door enkele provincies uit Roemenië in de lijst op te nemen: 

De gedragsregels, beperkingen en versoepelingsmaatregelen waartoe op het niveau van elke Duitse staat is besloten, zijn te vinden op de website van de Bondskanselarij.

Informatie over de maatregelen die door de Duitse autoriteiten zijn genomen of de aanbevelingen die zij aan het publiek doen, is ook beschikbaar in verschillende talen van internationale verspreiding: Duits, Engels, Frans.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.