BIJGEWERKT: Reisvoorwaarden in Cyprus, vanaf 23 juli. MFA verduidelijkingen!

0 3.172

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt: dat de Cypriotische autoriteiten de voorwaarden voor binnenkomst op het grondgebied van de Republiek Cyprus hebben herzien, waarbij de nieuwe maatregelen op 23 juli 2020 in werking treden.


Volgens de door de Cypriotische autoriteiten verstrekte informatie worden de voorwaarden voor onderdanen die het grondgebied van de Republiek Cyprus binnenkomen bepaald door de landen van herkomst, die in drie categorieën zijn ingedeeld, namelijk:

Cyprus heeft de landen ingedeeld in 3 categorieën

1. categorie A - staten met een laag risico waarvoor een negatieve test op COVID-19-infectie niet vereist is;

2. B categorie - staten die als middelgroot risico worden beschouwd en waarvoor een negatieve moleculaire test voor COVID-19-infectie vereist is;

3. categorie C - staten van waaruit men alleen naar de Republiek Cyprus kan reizen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, namelijk een reisautorisatie, een negatieve moleculaire test voor COVID-19-infectie en, in sommige gevallen, een speciale vergunning afgegeven door het Cypriotische ministerie van Binnenlandse Zaken . 

In de MFA staat dat Roemenië is opgenomen in de lijst van landen van categorie C, samen met Luxemburg, Montenegro, Portugal, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Servië en Zweden.

Toegang tot het grondgebied van de Republiek Cyprus wordt verleend aan onderdanen van de landen die zijn opgenomen in categorie C.

Volgens de nieuwe maatregelen is de toegang tot het grondgebied van de Republiek Cyprus als volgt toegestaan ​​voor onderdanen van landen die zijn opgenomen in categorie C:

  • Cypriotische burgers en buitenlanders die legaal in Cyprus verblijven, mogen binnenkomen op voorwaarde dat ze een reistoestemming krijgen en een negatieve moleculaire test voor COVID-19-infectie overleggen;
  • andere categorieën personen, afkomstig uit landen van categorie C, mogen alleen binnenkomen op voorwaarde dat ze een speciale vergunning verkrijgen die is afgegeven door het Cypriotische ministerie van Binnenlandse Zaken. Sollicitaties worden per e-mail gestuurd naar: [e-mail beveiligd] 

Documenten die nodig zijn om Cyprus binnen te komen

Burgers die vanuit Roemenië naar de Republiek Cyprus willen reizen en die niet tot de categorie van Cypriotische burgers of vreemdelingen die in Cyprus wonen behoren, moeten dus bij de binnenkomst op het grondgebied van de Republiek Cyprus het volgende overleggen:

  • reistoestemming, verkregen via de portal www.cyprusflightpass.gov.cy. De reis moet 24 uur voor de reis worden ingecheckt. Autorisatie vereist: elektronisch invullen van een COVID-19-vragenlijst en invoer van vluchtgegevens;
  • een moleculaire test van het PCR-type met een negatief resultaat voor COVID-19-infectie, uitgevoerd niet meer dan 72 uur vóór het moment van binnenkomst op het grondgebied van de Republiek Cyprus, gestaafd door een Engelstalig certificaat;
  • speciale vergunning afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken voor niet-ingezetenen.

Tegelijkertijd vermeldt de MFA dat de Cypriotische autoriteiten vanaf 17 juli 2020 geen toeristen meer toestaan ​​over te steken in het noordelijke deel van het eiland. Roemeense staatsburgers die zich in het noordelijke deel van het eiland bevinden, krijgen alleen in humanitaire gevallen (overlijden van een familielid, medische noodgevallen) geen vergunning om over te steken. De reis vindt uitsluitend plaats via de Meteham-doorlaatpost.

De MFA stelt ook dat de lijst van staten van waaruit toegang tot de Republiek Cyprus is toegestaan, wekelijks wordt bijgewerkt door het Cypriotische ministerie van Volksgezondheid, op basis van epidemiologische gegevens van elk land.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.