OFFICIEEL: Roemenië heeft de rode, gele en groene lijsten bijgewerkt. Cyprus, Kroatië, België, Slovenië staan ​​op de gele lijst; Italië, Duitsland, Oostenrijk en Spanje staan ​​op de groene lijst! Groot-Brittannië is gedegradeerd naar rood!

0 30.449

Met ingang van 14 mei heeft het Nationaal Comité voor Noodsituaties de classificatie van staten gewijzigd en houdt het niet langer rekening met de ECDC-epidemiologische index per 100 inwoners, maar met de cumulatieve incidentie op 000 dagen, wat resulteert in 14 categorieën: groen, geel en rood . We noemen het ook wel de verkeerslichtenlijst van Roemenië.

Onder de nieuwe wet is Roemenië vereist niet langer de verplichte presentatie van een negatieve PCR-test bij het aan boord gaan.

Roemenië heeft de lijsten bijgewerkt op 27 mei 2021, CNSU-besluit 33

Na de update blijft Frankrijk in de rode zone vanwege foutieve database-updates, en Groot-Brittannië is rood geworden vanwege de detectie van varianten met hoge transmissie van Sars-Cov-2.

De classificatie van landen/gebieden met epidemiologisch risico, volgens de cumulatieve incidentie op 14 dagen, wordt als volgt in 3 categorieën gemaakt:

  1. Groene zone - wanneer de cumulatieve incidentie van nieuwe ziektegevallen gedurende de laatste 14 dagen per 1.000 inwoners kleiner is dan of gelijk is aan 1,5;
  2. gele zone - waarbij de cumulatieve incidentie van nieuwe gevallen in de laatste 14 dagen per 1.000 inwoners tussen 1,5 en 3 per 1.000 inwoners ligt;
  3. Rode zone - waarbij de cumulatieve incidentie van nieuwe ziektegevallen in de laatste 14 dagen in verhouding tot 1.000 inwoners groter is dan of gelijk is aan 3 per 1000 inwoners.
  • De indeling van de gele of groene zone naar de rode zone, evenals de indeling van de groene zone naar de gele zone, wordt van kracht binnen 24 uur na de datum van goedkeuring van de Lijst van landen/gebieden met epidemiologisch risico door besluit van het Nationaal Comité voor Noodsituaties.
  • De classificatie van de rode zone naar de groene of gele zone, evenals de classificatie van de gele zone naar de groene zone, treedt in werking op de datum van goedkeuring van de Lijst van landen / gebieden met epidemiologisch risico bij besluit van de Nationale Comité voor Noodsituaties.
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.