Officieel: Vreemdelingen mogen Hongarije NIET binnenkomen voor toeristische doeleinden

1 55.512

NOODGEVAL: JA (op 4.11.2020 is op nationaal niveau de noodtoestand uitgeroepen).

De Hongaarse regering heeft aanvullende beperkingen afgekondigd, die vanaf 8 maart 2021 in het hele land gelden. Zo zijn tussen 8 en 22 maart 2021 winkels (met enkele uitzonderingen, waaronder voeding), apotheken en benzinestations gesloten. Tijdens deze periode zijn ook de activiteiten van bedrijven die diensten verlenen verboden, met uitzondering van financiële diensten, postdiensten, sociale bijstand en particuliere gezondheidszorg.

De maatregelen die gelden vanaf 11 november 2020 zijn verlengd tot 22 maart 2021. De maatregelen omvatten onder meer het beperken van het verkeer van personen buitenshuis tussen 20 uur en 00 uur. Reizen in deze periode is alleen toegestaan ​​om naar het werk te gaan, voor medische doeleinden of in noodgevallen.

De noodtoestand is door het parlement verlengd

Beperkingen op de toegang tot Hongarije - toegepast vanaf 1 september 2020 - zijn verlengd tot 22 maart 2021. Zo worden de controlemaatregelen gehandhaafd aan alle delen van de land- en luchtgrenzen van Hongarije. In deze context, vreemdelingen mogen Hongarije niet binnenkomen voor het verblijfsdoel, behalve in strikt gereguleerde situaties.

Categorieën mensen die zonder beperkingen naar Hongarije kunnen reizen:

 • houders van diplomatieke/dienstpaspoorten of zeemanskaart;
 • chauffeurs in het vrachtverkeer;
 • houders van een eenvoudig paspoort in het geval dat zij bij een officieel bezoek verzoeken om binnen te komen (gewaarmerkt door overlegging van officiële documenten);
 • personen die bij binnenkomst in Hongarije verklaren dat ze binnen 2 maanden vóór de datum van de grensaanvraag besmet waren met het SARS-CoV-6-virus en momenteel worden genezen.

Uitzonderingen / Situaties waarvoor een afwijking geldt (buitenlanders mogen Hongarije binnenkomen):

 • voor deelname aan een administratieve of gerechtelijke procedure, door overlegging van een document dat is afgegeven door een rechtbank of instelling;
 • voor het uitoefenen van een zakelijke of andere professionele activiteit, gerechtvaardigd door een uitnodiging van centrale, lokale of autonome overheidsinstanties (zie hieronder voor voorwaarden voor economische en zakelijke reizen):
 • indien de aanwezigheid in Hongarije om medische redenen gerechtvaardigd is, door overlegging van een medische brief of ander medisch attest;
 • voor deelname aan examens van leerlingen en studenten, indien de onderwijsinstelling dit bevestigt door middel van een getuigschrift;
 • Er kunnen ook vrijstellingen worden verleend aan werknemers die werkzaam zijn in het goederenvervoer wanneer het binnenkomen van het land bestemd is om naar de standplaats te reizen (vertrek van het vervoer) of naar het land terug te keren na voltooiing van het goederenvervoer, gecertificeerd door de werkgever ;
 • voor deelname aan ceremonies van naaste familieleden (huwelijk, overlijden, doop);
 • voor de zorg voor familieleden, volgens de bepalingen van artikel V van het Hongaarse burgerlijk wetboek;
 • voor deelname aan internationale sportieve, culturele of religieuze evenementen (zie voorwaarden hieronder);
 • om andere gerechtvaardigde redenen.

Het verzoek om een ​​afwijking zal worden gericht aan de bevoegde lokale politie, afhankelijk van het punt van binnenkomst op het Hongaarse grondgebied. In het geval van mensen die met het vliegtuig aankomen op de luchthaven van Boedapest, is de bevoegde politie die van Sector XVIII Boedapest. Verzoeken om afwijking worden uitsluitend langs elektronische weg in het Hongaars of Engels verzonden naar het adres https://ugyintezes.police.hu/en/home.

Aanvragen kunnen worden afgewezen als:

 • er zijn vermoedens over het echte doel om Hongarije binnen te komen;
 • er epidemiologische, openbare veiligheids- of nationale veiligheidsrisico's zijn aan de kant van de persoon die Hongarije wil binnenkomen.

De documenten die de basis vormden voor de rechtvaardiging van de afwijking, zullen op de datum van binnenkomst in die staat in origineel moeten worden ingediend bij de Hongaarse grensautoriteiten.

Voorwaarden voor economische en zakelijke reizen

Vreemdelingen mogen Hongarije zonder beperking binnenkomen voor het uitoefenen van commerciële of economische activiteiten als zij dit bij binnenkomst certificeren. In dit verband zullen zakenmensen documenten overleggen die het doel van de reis rechtvaardigen. Reizen kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt (handelsbesprekingen, deelname aan een tentoonstelling, aankoop van grondstoffen, enz.), dus de entiteit in wiens belang de invoer moet plaatsvinden, moet dit certificeren in een document (getekend namens het bedrijf) dat de inzending plaats zal hebben voor commerciële of economische doeleinden, onder vermelding van de specifieke reden. De Hongaarse autoriteiten bevelen het volgende modelcertificaat aan (certificaat), die, indien volledig ingevuld en gepresenteerd op het moment van invoer, het mogelijk maakt om het zakelijke doel sneller te verifiëren.

Voorwaarden voor deelname aan sportieve en culturele evenementen

1. Vreemdelingen mogen deelnemen aan een internationaal sportevenement dat in Hongarije wordt gehouden (deze veronderstelling geldt niet voor deelname als toeschouwer), onder de volgende voorwaarden.;

 • in het bezit is van een uitnodigingsbrief van de officiële organisator van een in Hongarije te houden sportevenement;
 • op uitnodiging van een Hongaarse sportorganisatie of een nationale sportbond;
 • heeft de kwaliteit van een atleet met een wedstrijdlicentie;
 • is een sportprofessional of een persoon die betrokken is bij de organisatie van een sportevenement.

Bij culturele evenementen de buitenlandse burger die de hoedanigheid van kunstenaar heeft binnen het betreffende culturele evenement of lid van de technische staf kan deelnemen.

Toegang is toegestaan ​​op het grondgebied van Hongarije als a Moleculaire PCR-test met negatief resultaat voor SARS-CoV-2-virusinfectie, geschreven in het Hongaars of Engels, tweemaal uitgevoerd binnen 5 dagen voorafgaand aan binnenkomst op het grondgebied van Hongarije (minstens 48 uur ertussen). Bij wijze van uitzondering mag een persoon het grondgebied van Hongarije binnenkomen als het negatieve resultaat van een moleculaire PCR-test voor: SARS-CoV-2-virusinfectie het wordt één keer uitgevoerd in de 3 dagen voorafgaand aan het sportevenement of het culturele evenement (het resultaat van de negatieve test moet in het Hongaars of Engels worden gepresenteerd).

2. Toeschouwers bij een internationaal sportevenement of cultureel evenement kan invoeren als:

 • op het moment van binnenkomst een medisch onderzoek accepteert;
 • een ticket toont om deel te nemen aan een internationaal sportevenement of cultureel evenement;
 • in het bezit zijn van de verklaring in een document, in het Hongaars of Engels, van het negatieve resultaat van een Moleculaire PCR-test voor SARS-CoV-2-infectie, uitgevoerd binnen 3 dagen voor binnenkomst.

De deelnemer als toeschouwer is verplicht het grondgebied van Hongarije binnen 72 uur na binnenkomst te verlaten.

De toegang tot het grondgebied van Hongarije kan worden geweigerd indien:

 • gezondheidsonderzoek onthult vermoeden van SARS-CoV-2-infectie;
 • de persoon toont het deelnamebewijs niet;
 • er twijfel bestaat over de echtheid van het ticket.

Bepalingen met betrekking tot toegang binnen een straal van maximaal 30 kilometer van de grens

De Hongaarse autoriteiten kunnen voor een periode van maximaal 24 uur toegang tot Hongarije verlenen aan burgers van de Hongaarse buurlanden, binnen een straal van maximaal 30 kilometer van de grens. Ze zijn verplicht binnen een straal van 30 km te blijven en moeten het grondgebied van Hongarije binnen maximaal 24 uur verlaten.

Voorzieningen voor seizoenarbeiders

Roemeense seizoenarbeiders mogen ook Hongaars grondgebied betreden, op voorwaarde dat de Hongaarse werkgever een elektronisch formulier met hun identificatiegegevens indient bij de Hongaarse politie. De grensdoorlaatposten voor dit doel worden ingesteld door de Hongaarse politie.

UITZONDERINGEN EN BEPALINGEN BETREFFENDE DOORVOER

PASSAGIERSVERKEER

De MFA herhaalt de aanbeveling aan de Roemeense burgers om zich grondig te informeren voordat ze naar het buitenland reizen en de maatregelen die zijn genomen in het kader van de COVID-19-pandemie strikt na te leven.

Met betrekking tot doorvoer hebben de Hongaarse autoriteiten verklaard dat dit is toegestaan ​​onder de volgende voorwaarden:

 • de duur van de doorvoer mag niet langer zijn dan 24 uur;
 • personen die geen symptomen vertonen die specifiek zijn voor SARS-CoV-2-infectie;
 • personen op doorreis moeten een document overleggen waaruit duidelijk het doel van de reis en het land van bestemming blijkt, respectievelijk om toegang te krijgen tot het grondgebied van de buurstaat Hongarije, dat zich op de doorreisroute naar het land van bestemming bevindt.

De doorreis zal alleen plaatsvinden op de aangewezen routes en gepubliceerd op de website van de Hongaarse politie (hieronder), met expliciete vermelding van de stop-/rustplaatsen.

(http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz).

De volgende grensdoorlaatposten zijn open voor de doorreis van Roemeense staatsburgers:

BORS II - NAGYKEREKI, bestemd voor de internationale mensen- en goederenhandel;
PETEA - CSENGERSIMA, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
URZICENI - VÁLLAJ, bestemd voor internationale mensenhandel (doorvoer);
MIHAI VALLEY - NYÍRÁBRÁNY, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
BORŞ - ÁRTÁND, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
VĂRŞAND - GYULA, bestemd voor de internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
TURNU - BATONYA, bestemd voor de internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
NĂDLAC (NAGYLAK) - MAKO, bestemd voor de internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
NĂDLAC 2 (snelweg) - CSANÁDPALOTA, bestemd voor internationale mensen- en goederenhandel (doorvoer);
CURTICI - LOKOSHAZA - bestemd voor het treinverkeer van personen en goederen;
SALONTA - MÉHKERÉK, bestemd voor het treinverkeer.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.