Reisvoorwaarden in Noorwegen: verplicht testen op SARS-CoV-2-infectie

0 1.711

Update 12 maart 2021: De toegang tot Noorwegen is vanaf 29 januari 2021 beperkt. Alleen personen die::

 • het Noorse staatsburgerschap hebben;
 • hun domicilie/woonplaats in Noorwegen hebben (P-nummer);
 • werkt in een gebied dat van cruciaal belang wordt geacht voor de Noorse samenleving.

Deze maatregel is geldig tot 15 maart 2021 (wordt later opnieuw geëvalueerd).

Update 28 januari 2021: Vanaf 29 januari 2021 om 00.01 is de toegang tot Noorwegen beperkt tot alle personen die niet de Noorse nationaliteit hebben of die niet in Noorwegen wonen, met bepaalde uitzonderingen.

De volgende categorieën mensen zijn uitgesloten:

 • gezinsleden van personen woonachtig in Noorwegen (echtgenoot / geregistreerd partner / samenwonende, minderjarige kinderen, ouders van minderjarige kinderen);
 • personen in luchthaventransit in Noorwegen;
 • professionele vervoerders van goederen en personen;
 • leden van marine- en vliegtuigbemanningen;
 • mensen die om bepaalde redenen naar Noorwegen verhuizen (bijvoorbeeld: voor de zorg voor minderjarige kinderen, voor de zorg voor bepaalde categorieën kwetsbare mensen of om andere redenen van sociale bijstand);
 • mensen die op sociale gebieden werken, worden als kritisch beschouwd;
 • medisch personeel in Zweden en Finland werkzaam bij de Noorse gezondheids- en zorgdienst.
 • personen die in Noorwegen wonen (inclusief leden van diplomatieke en consulaire missies en internationale organisaties, woonachtig in Noorwegen en aangemeld bij de MFA, inclusief familieleden, evenals dubbel geaccrediteerde diplomaten en diplomatieke koeriers);
 • journalisten en ander personeel op missie bij een buitenlandse media-instelling.

Mensen die een reis naar Noorwegen zijn begonnen voordat de maatregelen van kracht werden, krijgen toegang tot Noors grondgebied.

De volgende categorieën mensen zullen Noorwegen niet meer binnen kunnen komen:

 • personen die woonachtig zijn in de staten van de Europese Economische Ruimte (EER) en onderdanen van de EER die in derde landen wonen (tenzij zij vallen in de vrijgestelde categorieën waarvoor toegang tot Noorwegen is toegestaan);
 • familieleden van EER-onderdanen en vreemdelingen die geen naaste verwanten zijn van EER-onderdanen en EER- of buitenlandse ingezetenen (grootouders, oudere kinderen, ouders van oudere kinderen en gehuwde partners);
 • niet-EER vreemdelingen met een verblijfsvergunning in Noorwegen voor werk- of studiedoeleinden, inclusief seizoenarbeiders en studenten;
 • vreemdelingen werkzaam op het gebied van cinematografie (film- of serieproductie) in Noorwegen of onderzoek, die geen verblijfsvergunning in Noorwegen nodig hebben voor een arbeidsovereenkomst.

Eerste nieuws 26 januari 2021: Per 16 maart 2020 zijn er bij de COVID-19 pandemie uitgebreide grenscontroles ingevoerd en is deze maatregel verlengd tot 1 juni 2021.

Verplichte tests voor SARS-CoV-2-infectie

De Noorse autoriteiten hebben strengere regels aangekondigd voor testen en quarantaine bij aankomst in Noorwegen. De nieuwe maatregelen gelden vanaf 25.01.2021, om 00:01.

De negatieve test voor SARS-CoV-2-infectie die bij binnenkomst op Noors grondgebied moet worden ingediend, moet dus worden uitgevoerd met een maximum van 24 uur voor vertrek (voorheen testen met een maximum van 72 uur voor vertrek naar Noorwegen).

Moleculaire PCR-tests of op antigeen gebaseerde snelle tests worden geaccepteerd. Het testresultaat moet worden gepresenteerd in het Noors, Deens, Zweeds, Engels, Frans of Duits. Voor reizen naar Noorwegen per vliegtuig wordt de test maximaal 24 uur voor vertrek uitgevoerd en in het geval van een tussenvlucht is de vertrektijd gerelateerd aan de eerste vlucht van de vliegroute.

Tegelijkertijd blijft de verplichting om bij aankomst in Noorwegen nog een test uit te voeren van kracht.

Bovendien moeten alle personen die aankomen uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden, Oostenrijk, Portugal en Brazilië of die tussen 15.01.2021-25.01.2021 naar deze staten zijn gereisd, bij aankomst op de Noorse grensovergang. Als het testen van een passagier aan een grensdoorlaatpost een positief resultaat oplevert voor SARS-CoV-2-virusinfectie, zullen moleculaire PCR-tests worden uitgevoerd op alle passagiers.

De regels voor de quarantaineperiode zijn aangescherpt en zullen van toepassing zijn op alle personen die in Noorwegen aankomen, ongeacht hun land van herkomst, waardoor het aantal categorieën personen dat is vrijgesteld van de quarantainemaatregel, wordt verminderd.  

1. Verplichte tests voor SARS-CoV-2-infectie (vanaf 18 januari 2021): 

De Noorse autoriteiten hebben aangekondigd dat testen verplicht is voor het SARS-CoV-2-virus aan grensdoorlaatposten, waarbij de maatregel wordt toegepast op alle personen die in Noorwegen aankomen. Zo moeten alle personen die uit een "rode" zone komen, bij binnenkomst in Noorwegen worden getest. De test is van het type RT-PCR of snel antigeen en wordt gratis uitgevoerd. Mensen die testen weigeren en Noorwegen niet vrijwillig verlaten, krijgen een boete en moeten in quarantaine worden geplaatst in een hotel dat speciaal voor dit doel is bestemd.

Stadsfunctionarissen zullen testen of mensen die in de staat aankomen, zijn getest op SARS-CoV-2-infectie, en mensen die niet binnen 24 uur na aankomst zijn getest, riskeren boetes tot 20.000 NOK (ongeveer 2.000 euro). Buitenlanders die valse certificaten van negatieve tests voor SARS-CoV-2-infectie overleggen, krijgen een boete en worden verwijderd.

Enkele minder belangrijke grenspunten zijn gesloten. De lijst met momenteel open grensovergangen is beschikbaar op: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/201231_aapne_grenseovergangssteder_210102.pdf

2. Indiening van een negatief certificaat voor SARS-CoV-2-infectie, die uiterlijk 24 uur voor binnenkomst in Noorwegen moet worden uitgevoerd. De goedgekeurde testmethode is PCR of antigeenmoleculaire test. Het document moet zijn opgesteld in het Noors, Zweeds, Deens, Engels, Frans of Duits.

Personen die een dergelijke test niet kunnen afleggen, kan de toegang tot het Noorse grondgebied worden geweigerd.

Deze bepaling is niet van toepassing op: Noorse staatsburgers; personen die in Noorwegen wonen; personen op doorreis; vreemdelingen die regelmatig vanuit Zweden of Finland in Noorwegen aankomen voor winst of studie; personen die goederen vervoeren, luchtvaartpersoneel en zeevarenden, houders van een document waaruit hun kwaliteit blijkt; officiële gasten.

3. Inschrijving in het elektronisch reisregister (verplicht voor zowel Noorse als buitenlandse staatsburgers) door een formulier in te vullen dat wordt uitgeprint en vervolgens aan de politie bij de grensovergang te overhandigen (het formulier kan zowel in het Roemeens als in het Noors, Engels, Russisch, Pools en Litouws worden ingevuld op de volgende site: https://reg.entrynorway.no). De gevraagde informatie is vereist om te voldoen aan de verplichte quarantainevoorschriften voor personen die Noorwegen binnenkomen. De verzonden gegevens worden gedurende een periode van 20 dagen gearchiveerd, waarna ze worden verwijderd.

Details met betrekking tot de inschrijving in het elektronische reisregister kunnen worden aangevraagd op het telefoonnummer: +47 33 41 28 70.

QUARANTINE BINNENKOMST NOORWEGEN:

Roemenië staat momenteel op de lijst van Europese landen waarvoor het verplicht is om thuis in quarantaine te gaan, voor een periode van 10 dagen na aankomst in Noorwegen, met Andorra, Oostenrijk, Bulgarije, België, Tsjechië, Cyprus, Kroatië, Denemarken (exclusief Groenland), Zwitserland, Estland, Finland (exclusief Itä-Savo, Centraal/Zuid-Ostrobothnia, Etelä-Savo,, Lappi, Pohjois-Savo, Satakunta), Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Litouwen, Letland, Luxemburg, Malta, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, San Marino, Slowakije, Slovenië , Zweden, Hongarije, Vaticaan.

Deze lijst is samengesteld door het Noorse Instituut voor Volksgezondheid en wordt voortdurend herzien. De lijst is te vinden op de volgende website: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

De quarantainemaatregel kan na de 7e dag worden voltooid, als de persoon die aan deze maatregel is onderworpen 2 negatieve tests voor SARS-CoV-2-infectie presenteert. De eerste test moet worden uitgevoerd binnen de eerste 3 dagen na binnenkomst en de tweede op de 7e dag (de tweede test moet RT-PCR zijn). Testen is vrijwillig en bij het ontbreken van dergelijke tests moet de persoon gedurende een periode van 10 dagen in quarantaine blijven.

Deze voorschriften zijn niet van toepassing op personen die uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland komen - die een quarantaineperiode van 10 dagen en twee tests voor SARS-CoV-2-infectie moeten ondergaan.

Meer informatie over MAE.ro website!

* De gepresenteerde informatie is geldig op de datum van publicatie van het artikel. Het artikel is alleen voor informatieve doeleinden en heeft geen wettelijke basis voor besluitvorming. We raden u aan om ook informatie te verkrijgen via officiële overheidsbronnen, zoals de site www.mae.ro of op de websites van de overheidsinstellingen van de landen waar je naartoe wilt reizen!

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.